Cho kẽm tác dụng với Axít Sunfuric quánh và Axít Sunfuric loãng có phương trình phản nghịch ứng hóa học và thu được đa số chất gì? các bạn cùng cân đối phương trình chất hóa học Zn + h2so4 như sau:

Zn + H2so4 cân đối phương trình bội phản ứng.

Ta mang lại Kem tác dụng với H2so4 đặc và H2so4 sẽ ra bội phản ứng hóa học khác nhau:

Zn công dụng H2SO4 đặc

Zn + 2H2SO4 → ZnSO4 + SO2 + 2H2O

Điều khiếu nại phản ứng Zn và dung dịch H2SO4 đặc

Ở ánh nắng mặt trời thường và h2so4 đặc

Kẽm chảy dần, mở ra khí ko màu, giữ mùi nặng hắc chính là lưu huỳnh đioxit (SO2)

Zn tác dụng H2SO4 loãng

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

Điều kiện phản ứng xẩy ra phan ứng Zn chức năng H2SO4 loãng

Nhiệt độ thường với H2SO4 loãng

Có khí ko màu thoát ra cùng mẩu kẽm tan dần

Bài tập ví dụ với Zn cùng H2so4

Ví dụ 1 : Phương trình hóa học nào dưới đây không đúng?

A. Cu + 2H2SO4 (đặc) → CuSO4 + SO2 + 2H2O

B. Fe + S 

*
 FeS

C. 2Ag + O3 → Ag2O + O2

D. 2Fe + 3H2SO4 (loãng) → Fe2(SO4)3 + 3H2
Bạn đang xem: Zn h2so4 hiện tượng

Lời giải
Chọn câu trả lời D

Ví dụ 2 : Thả một mẫu kẽm vào dung dịch axit H2SO4 loãng thấy xuất hiện, hiện tượng gì?

A. Gồm khí không màu thoát ra

B. Có khí tất cả màu bay ra, với viên kẽm tung dần

C. Có khí ko màu bay ra cùng mẩu kẽm tan dần

D. Mẫu kẽm chảy dần

Lời giải

Đáp án C

Ví dụ 3 : phản nghịch ứng của kim loại Zn với dung dịch H2SO4 loãng tất cả phương trình ion thu gọn là

A. Zn + 2H+ → H2 + Zn2+

B. Zn + 2H+ + SO42- → H2 + ZnSO4

C. Zn + 4H+ + SO42- → 2H2O + Zn2+ + SO2

D. Zn + SO42- → ZnSO4


Lời giải
Chọn giải đáp A
Ví dụ 4 : Dãy sắt kẽm kim loại nào trong số dãy dưới đây gồm những kim một số loại đều không chức năng với dung dịch H2SO4 đặc, nguội?A. Al, Fe, Au, Mg

B. Zn, Pt, Au, Mg

C. Al, Fe, Zn, Mg

D. Al, Fe, Au, Pt

Lời giải

Chọn giải đáp D


Dành cho Học Sinh

Công Thức Toán Học

Công Thức Lượng Giác

Công Thức Đạo Hàm

Công Thức Hạ Bậc

Bảng Cửu Chương
Xem thêm: Điện Phân Dung Dịch Nacl Tạo Ra Cl + H2O → Naoh + Cl2 + H2, Điện Phân Dung Dịch Nacl

Bài Viết Được Xem các Nhất

Những hiện tượng lạ mà họ thường chạm chán hàng ngày .Hiện tượng nháy đôi mắt phải