chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử vẻ vang 12 Địa lí 12 GDCD 12 công nghệ 12 Tin học tập 12


Bạn đang xem: Z 26 là nguyên tố gì

Lớp 11
hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học tập 10 lịch sử vẻ vang 10 Địa lí 10 Tin học tập 10 công nghệ 10 GDCD 10 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Lớp 9
hóa học 9 Sinh học tập 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 công nghệ 9 Tin học 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc và mỹ thuật 8
Lớp 7
lịch sử dân tộc và Địa lí 7 Tin học tập 7 technology 7 GDCD 7 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 7 Âm nhạc 7
lịch sử và Địa lí 6 GDCD 6 công nghệ 6 Tin học 6 HĐ trải nghiệm, phía nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6

Câu hỏi địa điểm của sắt (Z = 26) trong bảng HTTH là:

A chu kỳ luân hồi 4 nhóm IIB. B chu kỳ luân hồi 4 team VIIIB.C chu kỳ 3 team VIB. D chu kỳ 3 đội IIB.

Phương pháp giải:

Cách xác định vị trí của một nguyên tố khi biết Z:

1. Viết cấu hình e của nguyên tố

2. Từ cấu hình suy ra địa điểm của thành phần trong bảng tuần hoàn:

*Chu kì: số lớp = số sản phẩm tự chu kì

*Nhóm:

- trường hợp e sau cuối được điền vào phân lớp s, phường => team A

Số e lớp bên ngoài cùng = số lắp thêm tự nhóm

- nếu e sau cuối được điền vào phân lớp d, f => đội B

Gọi n là toàn bô e hóa trị của nhân tố (n = số e phần ngoài cùng + số e phân lớp sát ngoài cùng)

+ n nhóm nB

+ 8 ≤ n ≤ 10 => đội VIIB

+ n > 10 => đội (n-10)B


Lời giải chi tiết:

Fe có thông số kỹ thuật e: 1s22s22p63s23p63d64s2 => e ở đầu cuối được điền vào phân lớp 3d => đội B

* Chu kì: fe thuộc chu kì 4 vì gồm 4 lớp e

*Nhóm: n = 6 + 2 = 8 => nhóm VIIB

Đáp án B


*
câu hỏi trước câu hỏi tiếp theo
*

Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - coi ngay
Xem thêm: Soạn Đề Văn Thuyết Minh Và Cách Làm Bài Văn Thuyết Minh, Top 6 Bài Hay Nhất

TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép sakymart.com gửi các thông tin đến chúng ta để nhận ra các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.