tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Xác định hóa học (A) và (B) trong chuỗi sau :

*

Chọn C

*


Thí nghiệm 1. Mang lại 6,4g Cu phản ứng cùng với 120ml dung dịch HNO3 1M được a lít NO

xem sét 2. đến 6,4g Cu phản ứng cùng với 120ml dung dịch HNO3 1M với H2SO4 0,5M được b lít NO

A.

Bạn đang xem: Xác định chất a và b trong chuỗi sau

a = b

B. 2a = b

C. a = 2b

D. 2a = 3b


Thể tích N 2 nhận được (đktc) khi nhiệt phân 80 gam NH 4 NO 2 với công suất phản ứng 75% là (Cho: N=14, O=16, H=1) A. 21 lít.B. 11,2 lít. C. 22,4 lít.D. 44,8 lít.


Cho những câu sau:

(a) Hiđrocacbon no là hidrocacbon vào phân tử chỉ có liên kết đơn

(b) Ankan là hidrocacbon no, mạch cacbon không vòng.

(c) Hidrocacbon no là hợp chất trong phân tử chỉ có hai nhân tố là cacbon cùng hiđro.

(d) Ankan chỉ bao gồm đồng phân mạch cacbon.

Những câu đúng là

A. (a), (b), (d)

B. (a), (c), (d)

C. (a), (b), (c)

D. (a), (b), (c), (d)


(a) Hiđrocacbon no là hiđrocacbon vào phân tử chỉ có link đơn

(c) Hiđrocacbon no là hợp hóa học trong phân tử chỉ có hai nhân tố là cacbon cùng hiđro


(a) Este tạo vày ancol no, đối chọi chức và axit ko no, đối chọi chức (có 1 liên kết đôi C=C) gồm công thức phân tử thông thường là CnH2n-2O2 (n≥4) .

(c) Chất lớn là trieste của glixerol với những axit monocacboxylic tất cả số chẵn nguyên tử cacbon, mạch cacbon dài với không phân nhánh.

(e) Chất lớn chứa các gốc ko no của axit lớn thường là chất lỏng ở nhiệt độ phòng với được gọi là dầu.

Số phát biểu đúng là:

A. 3

B. 5

C. 4

D. 6


Các hidrocacbon no được sử dụng làm nguyên liệu do tại sao nào sau đây?

A. Hiđrocacbon no bao gồm phản ứng cố gắng .

B. Hiđrocacbon no có khá nhiều trong từ bỏ nhiên.

C. Hiđrocacbon no là chất nhẹ nhàng hơn nước.

D. Hiđrocacbon no cháy tỏa các nhiệt và có khá nhiều trong trường đoản cú nhiên


(a) Anbunin là protein hình cầu, không tan vào nước

(c) Saccarozơ thuộc loại đisaccarit

(e) toàn bộ các peptit đều sở hữu phản ứng cùng với Cu(OH)2 tạo nên hợp chất màu tím

(g) Lực bazơ của metylamin táo bạo hơn đimetylamin


X là axit no, 1-1 chức; Y là axit không no, có một link đôi C=C, tất cả đồng phân hình học; Z là este nhị chức (thuần) tạo thành X, Y cùng một ancol no (tất cả những chất phần đa mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 9,52 gam E đựng X, Y, Z chiếm được 5,76 gam H2O. Khía cạnh khác, E rất có thể phản ứng về tối đa với dung dịch chứa 0,12 mol NaOH thành phầm sau phản bội ứng tất cả chứa 12,52 lếu láo hợp các chất hữu cơ. Cho những phát biểu tương quan tới câu hỏi gồm:

(a). Phần trăm khối lượng của X trong E là 12,61%

(b). Số mol của Y vào E là 0,06 mol.

(c). Trọng lượng của Z vào E là 4,36 gam.

(d). Tổng cộng nguyên tử (C, H, O) vào Z là 24. 

Tổng số phát biểu chính xác là ?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Lớp 11 hóa học
1
0

Thực hiện 2 thí nghiệm:

TN2: đến 3,84 gam Cu phản nghịch ứng với 80ml dung dịch đựng HNO3 1,0M cùng H2SO4 0,5M thoát b lít NO.

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, các thể tích khí đo ở cùng điều kiện. Quan hệ tình dục giữa a và b là

A. B = a

B. B = 2a

C. 2b = 5a

D. 2b = 3a


Lớp 11 hóa học
1
0

(1) x, a đa số cho được phản ứng tráng gương.

Xem thêm: Tác Dụng Của Biện Pháp Điệp Ngữ, 3 Tác Dụng Của Điệp Ngữ Trong Văn Học

(3) y bao gồm mạch cacbon phân nhánh, từ bỏ y điều chế thủy tinh trong hữu cơ bởi phản ứng trùng hợp.

(5) nhiệt độ sôi tăng dần theo thiết bị tự x

b > z./span/span/p p. Class=">Số nhận định đúng là:


Lớp 11 hóa học
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)