*
*
*
*
*
*
*
*

Các chất sau hóa học nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5


Cho một axit ko no mạch hở chứa 1 link đôi C=C, đơn chức chức năng với 1 rượu no 1-1 chức chiếm được este X tất cả công thức tổng thể là:


Este X mạch hở gồm công thức phân tử C5H8O2, được tạo bởi một axit Y cùng một ancol Z. Vậy Y không thể là


Este X bao gồm chứa vòng benzen tất cả công thức phân tử là C8H8O2. Hãy cho biết thêm X gồm bao nhiêu công thức cấu tạo?


Trong phân tử este no, đối kháng chức, mạch hở X gồm chứa 36,36 % oxi về khối lượng. Số công thức cấu tạo thoả mãn công thức phân tử của este X là:


A (mạch hở) là este của một axit cơ học no 1-1 chức với một ancol no đối kháng chức. Tỉ khối hơi của A đối với H2 là 44. A bao gồm công thức phân tử là:


Trong nguyên tố nước dứa tất cả este tạo vày ancol isoamylic cùng axit isovaleric. Công thức kết cấu của este là:


Cho vào 2 ống nghiệm, mỗi ống nghiệm 2 ml etyl axetat, kế tiếp thêm vào ống thứ nhất 1 ml dung dịch H2SO4 20% và ống thiết bị hai 1 ml dung dịch NaOH 30% dư. Kế tiếp lắc đều cả 2 ống nghiệm, gắn ống sinh hàn đồng thời đun phương pháp thủy trong khoảng 5 phút. Hiện tượng trong 2 ống thử là


Khi làm cất cánh hơi 8,14 gam một este đối kháng chức X thu được tiện tích đúng bằng 3,52 gam O2 đo ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất. Bí quyết phân tử của X là


Este X tất cả công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X nhận được ancol Y. Mang đến Y công dụng với CuO nung lạnh thu được hóa học hữu cơ Z. Biết X và Z đều có phản ứng tráng bạc. Y là


Chất giặt rửa là đa số chất khi sử dụng cùng cùng với nước thì có chức năng làm sạch các chất bẩn bám trên các vật rắn mà không gây ra bội nghịch ứng hóa học với những chất đó. Có hai nhiều loại chất giặt rửa:

+ Xà phòng là tất cả hổn hợp muối natri hoặc kali của axit mập (như C17H35COONa, C17H35COOK) và chất phụ gia.

Bạn đang xem: Viết công thức cấu tạo của c2h4o2

+ hóa học giặt cọ tổng đúng theo là muối bột natri ankyl sunfat RO-SO3Na, natri ankansunfonat R-SO3Na, natri ankylbenzensunfonat R-C6H4-SO3Na, … Ví dụ: C11H23-CH2-C6H4-SO3Na (natri đođexylbenzen sunfonat).

Xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợp đều có tính chất vận động bề mặt. Bọn chúng có công dụng làm giảm sức căng bề mặt giữa chất không sạch và vật phải giặt rửa, tăng khả năng thấm nước bề mặt chất bẩn. Đó bởi vì phân tử xà phòng cũng như chất giặt cọ tổng hợp hầu như cấu thành từ nhì phần: phần kiêng nước là nơi bắt đầu hiđrocacbon (như C17H35-, C17H33-, C15H31-, C12H25-, C12H25-C6H4-, …) với phần ưa nước (như -COO(-), SO3(-), -OSO3(-), …).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 15 Phút Lịch Sử 10 Học Kì 2, Trắc Nghiệm Lịch Sử 10

*

"Phần kị nước" khó tan trong nước, cơ mà dễ rã trong dầu mỡ; trái lại "phần ưa nước" lại dễ dàng tan vào nước. Lúc ta giặt rửa, những vết không sạch (dầu mỡ, …) bị chia cắt thành những phân tử rất nhỏ tuổi (do chà xát bằng tay thủ công hoặc bởi máy) và không còn tài năng bám kết dính vật bắt buộc giặt rửa và bị phân tán vào nước, bởi phần tránh nước xâm nhập vào những hạt dầu còn phần ưa nước thì ngơi nghỉ trên mặt phẳng hạt đó và xâm nhập vào nước. Nhờ vào vậy các hạt chất không sạch bị cuốn trôi đi một phương pháp dễ dàng.