Dung dịch của các axit, bazơ, muối dẫn được điện vì do axit, bazơ, muối có khả năng phân li ra ion trong dung dịch.

Bạn đang xem: Vì sao axit bazo muối dẫn điện

Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về dung dịch của axit, bazo và muối nhé:

1. Axit

Axit là một hợp chất hóa học mà trong thành phần phân tử của các chất đó đều có chứa 1 hay nhiều nguyên tử hiđro liên kết với gốc axit (ví dụ -Cl, =SO4, - NO3).

Hay một định nghĩa tương tự đó là Axit là một hợp chất hóa học mà khi hòa tan trong nước sẽ tạo được dung dịch có độ pH nhỏ hơn 7.

- Dựa vào tính chất hóa học, ta có thể chia thành:

Axit mạnh : Khi hòa tan vào axit này tạo thành dung dịch có độ pH nhỏ hơn 7 rất nhiều. Độ pH càng nhỏ thì tính axit càng mạnh.

+ Ví dụ: HCl, HNO3, H2SO4, …

*

Axit yếu : Đây là axit khi hòa tan vào nước sẽ tạo thành dung dịch có độ pH gần 7 hơn so với axit ở trên

+ Ví dụ: H2S. H2CO3, …

- Dựa vào nguyên tử Oxi, ta có thể axit thành.

Axit không có oxi ví dụ như HCl, H2S, HBr, HI, HF…Axit có oxi: H2SO4, HNO3, H3PO4, H2CO3…

- Ngoài ra, ta còn có thể phân chia axit theo như các dạng dưới đây:

Axit vô cơ và hữu cơ như HCl, H2SO4,CH3COOH

Các kim loại ở dạng hidrat hóa như Al(H2O)3 3+, Cu(H2O)2 2+, …. Các ion như H+, H3O+, NH4+, …

2. Bazo


a. Bazơ là gì? 

Bazơ kiềm là gì, nó là một hợp chất hóa học mà phân tử bao gồm có một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm OH (Hydroxit), trong đó hóa trị của kim loại bằng số nhóm OH.

Hoặc ta cũng có thể hiểu, bazơ là những chất hòa tan trong nước và có độ pH > 7 khi ở trong dung dịch.

b. Tính chất vật lý của bazo

Sau đây là những tính chất vật lý nổi bật của bazo: 

- Bazo có tính nhờn như xà phòng.

- Chúng có mùi và có vị đắng.

- Khi chúng ở nồng độ cao có tính ăn mòn chất hữu cơ và tác dụng mạnh với các hợp chất axit.

- Bazơ kiềm có độ pH > 7.

- Chúng tồn tại ở dạng rắn, bột, đôi khi là ở trạng thái dung dịch. 

3. Muối

Trong hóa học, muối là một hợp chất hóa học bao gồm một tổ hợp ion của các cation và anion. Muối bao gồm số lượng liên quan của các cation (ion mang điện tích dương) và anion (ion mang điện tích âm) để sản phẩm là trung hòa về điện (không có điện tích thực). Các ion thành phần này có thể là vô cơ, chẳng hạn như chloride (Cl-), hoặc hữu cơ, chẳng hạn như axetat (CH3CO2-); và có thể là dạng đơn nguyên tử, chẳng hạn như fluoride (F-) hoặc đa nguyên tử, chẳng hạn như sunfat (SO42−)

Khi các muối hòa tan trong nước, chúng được gọi là chất điện phân, và có khả năng dẫn điện, một đặc điểm giống với các muối nóng chảy. Hỗn hợp của nhiều ion khác nhau ở dạng hòa tan trong tế bào chất của tế bào, trong máu, nước tiểu, nhựa cây và nước khoáng — thường không tạo nên muối sau khi nước bốc hơi hết. Tuy nhiên, hàm lượng muối trong chúng được tính theo lượng ion có mặt trong đó.

Muối mạnh

Muối mạnh hay muối điện li mạnh là muối hóa học được cấu tạo bởi các chất điện li mạnh. Các hợp chất ion này phân ly hoàn toàn trong nước. Chúng thường không mùi và không bay hơi.

Các muối mạnh bắt đầu bằng Na, K, NH4, hoặc chúng kết thúc bằng NO3, ClO4, hoặc CH3COO. Hầu hết các kim loại nhóm 1 và 2 đều tạo thành muối mạnh. Các muối mạnh đặc biệt hữu ích khi tạo các hợp chất dẫn điện vì các ion thành phần của chúng cho phép độ dẫn điện lớn hơn.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Của Hình Lập Phương, Please Wait

Muối yếu

Muối yếu hay "muối điện li yếu", như tên gọi cho thấy, được cấu tạo từ các chất điện li yếu. Chúng thường dễ bay hơi hơn muối mạnh. Chúng có thể có mùi tương tự như axit hoặc bazo mà chúng có nguồn gốc. Ví dụ, natri axetat, NaCH3COO, có mùi tương tự như axit axetic CH3COOH.