Nội dung bài bao hàm hai phần: phần lý thuyết và phần hướng dẫn giải bài tập SGK bài xích 15: câu hỏi về chuyển động ném ngang.


*

A. Lý thuyết

Xét một vật dụng có cân nặng m, được ném theo phương ngang từ độ dài h so với mặt khu đất với vận tốc lúc đầu là $overrightarrowv_0$.

Bạn đang xem: Vật lý 10 bài 15 lý thuyết

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ, gốc O trên vị trí ban đầu của vật.

Mốc thời gian là thời gian ném vật.

*

Bỏ qua mức độ cản không khí, đồ chỉ chịu công dụng của trọng lực.

Phân tích chuyển động của đồ gia dụng theo phương Ox và Oy:

Theo phương Ox:

ax = 0

vx = v0 : Vật hoạt động đều theo phương ngang;

x = v0.t

Theo phương Oy:

ay = g

vy = g.t

$y = frac12.g.t^2$

Từ những phương trình trên, ta tất cả phương trình vận động của đồ gia dụng là:

$y = fracg2v_0^2.x^2$

Vậy hoạt động của vật dụng bị ném theo phương ngang khi làm lơ lực cản ko khí có quỹ đạo là 1 phần của parabol.

Thời gian vận động của đồ gia dụng là: $t = sqrtfrac2.hg$.

Tầm ném xa: L = xmax = v0.t = v0.$ sqrtfrac2.hg$.


B. Bài tập và hướng dẫn giải


Câu 1: SGK thứ lí 10 trang 88:

Để khảo sát hoạt động ném ngang, ta lựa chọn tọa độ đề - các ra làm sao là phù hợp nhất? Nêu giải pháp phân tích hoạt động ném ngang thành hai hoạt động thành phần theo nhì trục của hệ tọa độ đó.


=> Xem lý giải giải

Câu 2: SGK vật lí 10 trang 88:

Viết các phương trình của hai vận động thành phần của hoạt động ném ngang và cho thấy thêm tính hóa học của mỗi vận động thành phần.


=> Xem gợi ý giải

Câu 3: SGK đồ gia dụng lí 10 trang 88:

Lập phương trình hành trình của chuyển động ném ngang, những công thức tính thời gian vận động thành phần.


=> Xem khuyên bảo giải

Câu 4: SGK thứ lí 10 trang 88:

Bi A có trọng lượng lớn gấp hai bi B. Và một lúc trên mái nhà, bi A được thả rơi còn bi B được ném theo phương ngang. Bỏ qua mất sức cản của ko khí

Hãy cho biết thêm câu nào dưới đây là đúng?

A. A chạm đất trước

B. A đụng đất sau

C. Cả hai chạm đất cùng một lúc

D. Chưa đủ thông tin để trả lời.

Xem thêm: ' Indemnify Là Gì - 'Indemnify' Là Gì


=> Xem chỉ dẫn giải

Câu 5: SGK đồ gia dụng lí 10 trang 88:

Một máy cất cánh bay theo phương ngang ở cùng chiều cao 10km với vận tốc 720km/h. Viên phi công bắt buộc thả trái bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) từng nào để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? lấy g = 10m/s2. Vẽ một giải pháp gần đúng dạng hành trình của quả bom.


=> Xem trả lời giải

Câu 6: SGK vật dụng lí 10 trang 88:

Một hòn bi lăn dọc từ một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm biện pháp mép bàn, nó rơi xuống mặt sàn nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ? đem g = 10m/s2

Thời gian hòn bi rơi là:

A. 0,35s

B. 0,125s

C. 0,5s

D. 0,25s


=> Xem lý giải giải

Câu 7: SGK trang bị lí 10 trang 88:

Với số liệu bài bác 6, hỏi tốc độ của viên bi lúc rời ra khỏi bàn ?

A. 4,28 m/s;

B. 3 m/s;

C. 12 m/s;

D. 6 m/s;


=> Xem hướng dẫn giải
Nội dung nhiệt tình khác
Trắc nghiệm vật dụng lý 10 bài 15: bài toán về vận động ném ngang

Bình luận


Giải bài tập đa số môn không giống
Giải SGK 10 Kết nối học thức
Soạn văn 10 liên kết tri thức
Soạn văn 10 tập 1 kết nối tri thức
Soạn văn 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải toán 10 kết nối tri thức
Giải Toán 10 tập 1 liên kết tri thức
Giải Toán 10 tập 2 kết nối tri thức
Giải vật lí 10 liên kết tri thức
Giải chất hóa học 10 liên kết tri thức
Giải Sinh học tập 10 liên kết tri thức
Giải Địa lí 10 kết nối tri thức
Giải lịch sử dân tộc 10 liên kết tri thức
Giải Tin học tập 10 liên kết tri thức
Giải Âm nhạc 10 kết nối tri thức
Giải Mĩ thuật 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục kinh tế điều khoản 10 liên kết tri thức
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng bình yên 10 kết nối tri thức
Giải chuyển động trải nghiệm 10 kết nối tri thức
Giải thiết kế technology 10 kết nối tri thức
Giải technology trồng trọt 10 kết nối tri thức
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 kết nối tri thức
Giải giờ Anh 10 Global Success
Giải SGK 10 Chân trời trí tuệ sáng tạo
Soạn văn 10 chân trời sáng sủa tạo
Soạn văn 10 tập 1 chân trời sáng tạo
Soạn văn 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải toán 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Toán 10 tập 1 bàn chân trời sáng tạo
Giải Toán 10 tập 2 chân trời sáng sủa tạo
Giải trang bị lí 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải chất hóa học 10 chân trời sáng tạo
Giải Sinh học 10 chân trời sáng tạo
Giải Địa lí 10 chân trời sáng tạo
Giải lịch sử 10 chân trời sáng tạo
Giải Tin học 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Âm nhạc 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải Mĩ thuật 10 chân trời sáng tạo
Giải giáo dục đào tạo kinh tế luật pháp 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục và đào tạo quốc phòng an toàn 10 chân trời sáng tạo
Giải vận động trải nghiệm 10 chân trời sáng tạo
Giải thiết kế technology 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải technology trồng trọt 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giáo dục và đào tạo thể chất 10 chân trời sáng sủa tạo
Giải giờ đồng hồ Anh 10 Friends Global
Giải SGK 10 Cánh diều
Soạn văn 10 cánh diều
Soạn văn 10 tập 1 cánh diều
Soạn văn 10 tập 2 cánh diều
Giải toán 10 cánh diều
Giải Toán 10 tập 1 cánh diều
Giải Toán 10 tập 2 cánh diều
Giải vật dụng lí 10 cánh diều
Giải hóa học 10 cánh diều
Giải Sinh học 10 cánh diều
Giải Địa lí 10 cánh diều
Giải lịch sử vẻ vang 10 cánh diều
Giải Tin học tập 10 cánh diều
Giải Âm nhạc 10 cánh diều
Giải Mĩ thuật 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo kinh tế pháp luật 10 cánh diều
Giải giáo dục đào tạo quốc phòng an toàn 10 cánh diều
Giải vận động trải nghiệm 10 cánh diều
Giải thiết kế công nghệ 10 cánh diều
Giải technology trồng trọt 10 cánh diều
Giải giáo dục và đào tạo thể hóa học 10 cánh diều
Giải tiếng Anh 10 Explore new worlds
Trắc nghiệm lớp 10
Trắc nghiệm ngữ văn 10
Trắc nghiệm đại số 10
Trắc nghiệm hình học tập 10
Trắc nghiệm chất hóa học 10
Trắc nghiệm sinh học 10
Trắc nghiệm thứ lý 10
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 10
Trắc nghiệm địa lý 10
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 10
Trắc nghiệm GDCD 10

Chuyên đề lớp 10


Chuyên đề toán 10
Chuyên đề Địa Lý 10
Giáo án lớp 10
Giáo án đại số 10
Giáo án hình học tập 10
Giáo án ngữ văn 10
Giáo án vật lý 10
Giáo án môn sinh 10
Giáo án môn hóa 10
Giáo án lịch sử dân tộc 10
Giáo án địa lý 10
Giáo án công dân 10
Giáo án giờ Anh 10
Giáo án technology 10
Giáo án tin học 10
Giải sgk lớp 10
Soạn văn 10 tập 1
Soạn văn 10 tập 2
Soạn văn 10 tập 1 giản lược
Soạn văn 10 tập 2 giản lược
Giải sgk đại số lớp 10
Giải sgk hình học tập lớp 10
Giải sgk hoá học tập 10
Giải sgk vật dụng lí 10
Giải sgk sinh học 10
Giải sgk lịch sử dân tộc 10
Giải sgk Địa lí 10
Giải sgk GDCD 10
Giải sgk tiếng anh 10
Giải sgk tiếng anh 10 mới
*

Kết nối: