Bạn đang tò mò về phương pháp tính thể tích của các hình thpt CHUYÊN LAM SƠN xin nhờ cất hộ đến chúng ta các công thức tính thể tích khối nón, thể tích khối chópthể tích khối lăng trụ chúng ta đón coi để ứng dụng giải bài tập tốt nhất.

Bạn đang xem: V khối nón


1. Cách tính thể tích khối nón

*

Công thức tính thể tích khối nón: V = 1/3π. R2. H trong những số ấy r là nửa đường kính mặt đáy, h là độ cao của hình nón và π là hằng số pi, ta có thể làm tròn với lấy quý hiếm của π là 3,14. Hình nón thường gặp mặt nhất xuất hiện đáy là hình tròn. Lúc ấy nếu r là chào bán kính hình trụ đáy thì thể tích hình nón bằng:

*

2. Công thức tính thể tích khối chóp

*

=> Thể tích của hình chóp là bằng một trong những phần ba diện tích mặt đáy nhân với chiều cao .

*

=> Thể tích khối chóp : V=1/3.S.h với S là diện tích đáy, h là chiều cao. Phương thức chung để tính thể tích khối chóp là tính diện tích s đáy, tính chiều cao và tính thể tích theo công thức V=1/3.S.h các bạn có thể ứng dụng nó.

1. Cách tính thể tích hình chóp cụt

*

*

Trong đó:

V : Thể tích hình chóp cụth : chiều cao của hình chóp cụt ( có nghĩa là khoảng cách giữa 2 phương diện phẳng chứa 2 đáy)B1B2 : là diện tích s của hai lòng hình chóp cụtĐơn vị đo thể tích hình chóp là : m3

3. Công thức tính thể tích lăng trụ

=> phương pháp tính thể tích lăng trụ là V = B. H trong số ấy B là thể tích đấy cùng h là chiều cao. Nói theo một cách khác thể tích lăng trụ được xem bằng diện tích đáy nhân cùng với chiều cao.

*

=> trường hợp một hình trụ tròn có nửa đường kính đáy là r và độ cao h thì thể tích được tính bằng:

*

4. Công thức tính thể tích hình hộp chứ nhật

=> Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là V = a.b.h trong đó a là chiều dài, b là chiều rộng cùng h là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

*

*

5. Công thức tính thể tích hình cầu

=> cách làm tính thể tích khối cầu: V = 4/3(π.r3) tróng đó π = 3,14

*

Diện tích khía cạnh cầu: S = 4π.R2Trong đó R là nửa đường kính khối mong (mặt cầu, hình cầu).

Xem thêm: Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 10, Lý Thuyết Toán Lớp 10

Chúc các bạn học thật xuất sắc bộ môn toán này nhé.