Since với For là nhị giới từ được dùng khá tiếp tục trong tiếng Anh nhưng đa số chúng ta còn nhầm lẫn. Language link Academic vẫn cùng những bạn bàn bạc về bọn chúng trong nội dung bài viết này nhé.

Bạn đang xem: Trước for dùng thì gì

*
*
*

Avengers – Since cùng For

They have been fighting against villains together for years (for over 10 years)

Cấu trúc: For + khoảng tầm thời gian.

1. For dùng trong câu sinh hoạt thì hiện nay tại

Eg: I work for 8 hours a day.

(Tôi thao tác 8 giờ một ngày)

2. For dùng trong câu sinh hoạt thì lúc này tiếp diễn

Eg: She is finding a new job for a day.

(Cô ấy tìm câu hỏi làm new hết cả ngày)

3. For dùng trong câu sinh hoạt thì hiện tại tại ngừng

Eg: They have just arrived for half a day.

(Họ vừa new đến được nửa ngày)

4. For cần sử dụng trong câu làm việc thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

Eg: I have been learning new vocabulary for 2 days.

(Tôi sẽ học tự vựng new được 2 ngày)

5. For sử dụng trong câu nghỉ ngơi thì thừa khứ

Eg: She was a singer for 1 year.

(Cô ấy đã làm cho ca sĩ được một năm)

6. For sử dụng trong câu nghỉ ngơi thì tương lai

Eg: I will attend the conference in Paris for 3 days.

Xem thêm: Công Thức Tính Thể Tích Hình Vuông Chuẩn Sgk, Thể Tích Và Diện Tích Khối Lập Phương

(Tôi sẽ tham tham dự các buổi lễ hội nghị tại Paris trong 3 ngày)

Lưu ý:

– hoàn toàn có thể lược quăng quật chữ for ngoại trừ trường phù hợp câu lấp định:

They’ve been together (for) 10 years. (có thể sử dụng hoặc không sử dụng for)

They haven’t talked for ages. (phải sử dụng for)

– Không được dùng for + all… (all day/all my life):

She has lived there all her life.

– trong câu che định, chúng ta có thể dùng in thay mang đến for:

They haven’t travelled together in ten years. (=for ten years)

Thật thuận tiện để phân biệt biện pháp dùng since for phải ko nào. Họ chỉ bắt buộc nhớ câu thần chú: since với mốc thời gian, for với khoảng thời hạn là chắc hẳn rằng sẽ không không nên được đâu. Biện pháp dùng của hai giới từ bỏ này rất nhiều mẫu mã và khi bọn họ biết giải pháp tận dụng, câu văn vẫn trở nên thướt tha hơn khôn xiết nhiều. Còn không hề ít chủ điểm ngữ pháp thú vị khác tại Language liên kết vì vậy hãy thường xuyên xuyên truy vấn vào website của lũ mình nhằm học giờ Anh công dụng nhé!