Trung điểm M của đoạn trực tiếp AB là vấn đề nằm giữa A, B và cách đều A, B ( MA = MB)Trung điểm của đoạn trực tiếp AB có cách gọi khác là điểm ở vị trí chính giữa của đoạn trực tiếp AB

2. Những vẽ trung điểm của đoạn thẳng


Ví dụ: Đoạn thẳng AB tất cả độ nhiều năm 5 cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn AB

Ta bao gồm MA +MB = AB mà lại M là điểm tại chính giữa của AB

Suy ra MA = MB =

*
=
*

*

Cách vẽ 1

Tia AB, vẽ điểm M làm thế nào cho AM = 2,5 cm

Cách vẽ 2: cấp giấy

Vẽ đoạn thẳng AB trên giấy can (giấy trong). Cấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB trên trung điểm M buộc phải xác định

BÀI TẬP

Bài 60: bên trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B sao để cho OA = 2cm, OB = 4cm.

Bạn đang xem: Trung điểm của đoạn thẳng

a) Điểm A có nằm trong lòng hai điểm O và B không?

b) so sánh OA và AB.

c) Điểm A tất cả là trung điểm của đoạn trực tiếp OB không? vì chưng sao?

Bài 61: mang đến hai tia đối nhau Ox, Ox. Trên tia Ox vẽ điểm A sao để cho OA = 2cm. Trên tia Oxvẽ điểm B sao để cho OB = 2cm. Hỏi O bao gồm là trung điểm của đoạn thẳng AB không? vị sao?

Bài 62: hotline O là giao điểm của hai đường thẳng xx, yy. Bên trên xxvẽ đoạn thẳng CD lâu năm 3cm, trên yyvẽ đoạn thẳng EF dài 5cm làm sao để cho O là trung điểm của từng đoạn trực tiếp ấy.

Bài 63: lúc nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy lựa chọn những câu trả lời đúng trong số câu trả lời sau:

Điểm I là trung điểm của đoạn trực tiếp AB khi:

a) IA = IB


b) AI + IB = AB


c) AI + IB = AB với IA = IB

d) IA = IB =

*

Bài 64: đến đoạn thẳng AB nhiều năm 6cm. Call C là trung điểm của AB. đem D và E là nhì điểm thuộc đoạn trực tiếp AB làm sao để cho AD = BE = 2cm. Vì sao C là trung điểm của DE?

Bài 65: xem hình 64. Đo các đoạn trực tiếp AB, BC, CD, CA rồi điền vào nơi trống trong số phát biểu sau:

a) Điểm C là trung điểm của vày

b) Điểm C ko là trung điểm của vày C ko thuộc đoạn thẳng AB.


c) Điểm A không là trung điểm của BC bởi

*

Giải

Bài 60.

*

a)

Vì nhì điểm A cùng B số đông nằm bên trên tia Ox nhưng OA = 2cm

b)

A nằm giữa O với B nên: OA + AB = OB

suy ra AB = OB OA = 4 2 = 2cm.

Ta thấy: OA = 2cm = AB. VậyOA = AB.

c)

Vì A nằm giữa O cùng B nhưng mà OA = AB nênA là trung điểm của đoạn trực tiếp OB.


Bài 61.

*

Vì A nằm ở tia Ox, B nằm trong tia Oxmà Ox cùng Oxđối nhau cần O nằm giữa A và B.

Mà OA = OB = 2cm nênO là trung điểm của đoạn trực tiếp AB.

Bài 62.

Vì O là trung điểm của CD và EF nên:

OC = OD = CD:2 = 3:2 = 1,5cm

OE = OF = EF:2 = 5:2 = 2,5cm

*

Đầu tiên vẽ hai tuyến đường thẳng xx, yycắt nhau tại O.

Nếu cần sử dụng compa:

+ trên phố thẳng xx, để mũi nhọn compa trên điểm O, xoay compa tất cả độ mở là 1,5cm một vòng tròn sẽ cắt xxtại hai điểm. Đó chính là hai điểm C cùng D buộc phải vẽ.


+ trê tuyến phố thẳng yy, đặt mũi nhọn compa trên điểm O, quay compa tất cả độ mở 2,5cm một vòng tròn sẽ cắt yytại hai điểm E cùng F buộc phải tìm.

Nếu dùng thước kẻ:

+ Đặt đường viền thước trùng với con đường thẳng xxsao cho vạch 1,5cm trùng cùng với điểm O. Bí quyết vạch chỉ 0cm và 3cm chính là hai điểm C, D bắt buộc vẽ.

+ Đặt mép thước trùng với mặt đường thẳng yysao cho vạch 2,5cm trùng với điểm O. Cách vạch chỉ 0cm cùng 5cm chính là hai điểm E, F đề xuất vẽ.

Bài 63.

I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi Inằm giữaA, B vàcách đềuA, B (IA = IB).

Xem thêm: 7 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Yoga Có Tác Dụng Gì ? 5 Lợi Ích Tuyệt Vời Của Yoga Mà Bạn Không Ngờ Tới

a)saivì thiếu thốn điều kiệnnằm giữa. Ví dụ, vào hình sau tất cả IA = IB nhưng lại I chưa phải là trung điểm của AB:

b)saivì thiếu thốn điều kiệncách đều.


c) và d)đúngvì thỏa mãn cả hai điều kiện. Cả hai đã có điều kiện IA = IB, ngoại trừ ra:

với c): từ AI + IB = AB suy ra được I nằm giữa A, B (đã học trong bài bác 8: khi nào thì AM + MB = AB)

cùng với d): tự IA = IB = AB/2 suy ra IA + IB = AB/2 + AB/2 = AB cần I nằm trong lòng A, B