+ Trong phương diện phẳng toạ độ Oxy, mặt đường tròn lượng giác là mặt đường tròn định hướngcó trung ương ở gốc tọa độ, bán kính bằng 1, bên trên đó bao gồm một điểm A(1 ; 0) hotline là gốc.+ Với mỗi điểm M thuộc mặt đường tròn lượng giác mà lại (OA, OM) = α, ta nói M định ra một góc (cung) α. Ngược lạiứng với từng số thực αluôn trường thọ M trên phố tròn lượng giác nhưng (OA, OM) = α.

Bạn đang xem: Trục tan

2. Cực hiếm lượng giác của cung α (hình mặt dưới). trê tuyến phố tròn lượng giác, mang lại cung có sđ = α.

*

• Tung độ

*
của điểm Mgọi là sin của αvà kí hiệu là sinα
*
• Hoành độ
*
của điểm M gọi là côsin của αvà kí hiệu là cosα
*
• ví như
*
, tỉ số
*
gọi là tang của α với kí hiệu là tanα (người ta còndùng kí hiệu tgα).
*
• ví như
*
, tỉ số
*
gọi là côtang củaα và kí hiệu là cotα (người ta còndùng kí hiệu cotgα).
*
*
*
• tanα xác minh với mọi
*
• cotα xác minh với mọi
*

3. Dấu của những giá trị lượng giác của cung α

Dấu của các giá trị lượng giác của cungphụ nằm trong vào điểm cuối củacung = αtrên con đường tròn lượng giác.

Xem thêm: Nhóm Sợi Thần Kinh Cảm Giác Của Dây Thần Kinh Tủy Có Vai Trò Gì ? A

*

4. Giá trị lượng giác của những cung quánh biệt

α0
*
*
*
*
sinα0
*
*
*
*
cosα1
*
*
*
*
tanα0
*
*
*
Không xác định
cotαKhông xác định
*
*
*
*

5. Các hệ thức lượng giác cơ bản