Đipeptit là peptit được cấu trúc từ 2 α-amino axit (chỉ có 1 liên kết CO-NH trong công thức cấu tạo).

Bạn đang xem: Trong các chất sau chất nào là đipeptit

Giải đưa ra tiết:

Hợp hóa học là đipeptit là H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH (được cấu tạo từ 2 α-amino axit là glyxin và alanin).


Cho 11,85 gam hỗn kim loại tổng hợp loại X tất cả Mg, Al tác dụng với 200 ml dung dịch CuSO4 2M, sau bội nghịch ứng trọn vẹn thu được 29,65 gam chất rắn ko tan. Phần trăm cân nặng Al trong X là


Dẫn khí teo dư qua ống sứ đựng 23,2 gam bột Fe3O4 nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho cục bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m là


Cho những chất sau: propan, etilen, propin, benzen, toluen, stiren, phenol, vinyl axetat, anilin. Số chất chức năng được cùng với nước brom ở đk thường là


Hình vẽ mô tả quá trình điều chế khí metan trong chống thí nghiệm:

Một học sinh dựa vào thí nghiệm trên sẽ nêu ra những phát biểu sau:

(a) Khí metan dễ dàng tan nội địa nên rất cần được thu bằng phương pháp đẩy nước.

(b) những chất rắn trong X có thể là CaO, NaOH, CH3COONa.

(c) Ống nghiệm đựng hóa học rắn khi lắp cần được cho miệng khá chúc xuống dưới.

(d) Khi xong thí nghiệm đề nghị tắt đèn đụng trước rồi new tháo ống dẫn khí.

Xem thêm: Định Luật 1 Niu Tơn Xác Nhận Rằng :, Định Luật I Niutơn Xác Nhận Rằng:

(e) CaO là chất bảo đảm ống thủy tinh, kị bị lạnh chảy.


Hỗn đúng theo X có glyxin, alanin và axit glutamic (trong đó nguyên tố oxi chỉ chiếm 41,45% về khối lượng). đến m gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được 49,6 gam muối. Giá trị của m là


Nung nóng hỗn hợp X có metan, etilen, propin, vinyl axetilen và a mol H2 gồm Ni xúc tác (chỉ xảy ra phản ứng cùng H2) nhận được 0,2 mol hỗn hợp Y (gồm các hiđrocacbon) tất cả tỉ khối đối với H2 là 14,5. Biết 0,2 mol Y bội phản ứng tối đa cùng với 0,1 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Hòa tan hết 28,3 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al(NO3)3, MgO, Mg với Al vào dung dịch tất cả 0,05 mol KNO3 với 0,85 mol H2SO4 (đun nóng). Sau khi ngừng phản ứng thu được hỗn hợp Y chỉ cất 101,85 gam muối với 7,84 lít (đktc) hỗn hợp khí X có NO với H2 bao gồm tỉ khối so với H2 bởi 7. Hỗn hợp Y tính năng tối đa với dung dịch đựng 1,85 mol KOH, lấy kết tủa nung ngoài không khí tới trọng lượng không đổi thu được trăng tròn gam rắn. Phần trăm khối lượng của Al bao gồm trong X là


Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai este đồng phân yêu cầu dùng 31,36 lít khí O2 (đktc), chiếm được 26,88 lít khí CO2 và 21,6 gam H2O. Nếu đến m gam X tính năng hết cùng với 500 ml hỗn hợp NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau bội phản ứng thì nhận được 32,6 gam hóa học rắn khan, trong đó có a mol muối bột Y và b mol muối Z (MY Z). Các thể tích khí phần đa đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Tỉ lệ a:b là


Xà chống hóa trọn vẹn m gam CH3CH2COOC2H5 trong hỗn hợp KOH (vừa đủ), chiếm được dung dịch cất 16,8 gam muối. Quý giá của m là


Trong phân tử este (X) no, đơn chức, mạch hở bao gồm thành phần hiđro chiếm 9,09% khối lượng. Số đồng phân kết cấu của X là


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam