Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm hóa học 12 chương II: Cacbohidrat (P1). Học sinh luyện tập bằng phương pháp chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài xích trắc nghiệm, có phần xem hiệu quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.
Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 12 chương 2

Câu 1: cho những hoá hóa học : $Cu(OH)_2$ (1); hỗn hợp $AgNO_3/NH_3$ (2); $H_2/Ni,t^circ$ (3); $H_2SO_4$ loãng, nóng (4). Mantozo tất cả thể tính năng với các hoá chất:

A. (1) và (2)B. (1), (2), (3) với (4)C. (3) cùng (4)D. (1), (2) và (4)

Câu 2: đưa sử 1 tấn mía câyép rađược 900k nước mía tất cả nồngđộ saccarozo là 14%. Công suất của quá trình sản xuất saccarozo tự nước míađạt 90%. Vậy lượngđường cát trắng thuđược từ 1 tấn mía cây là

A. 113,4 kgB. 810,0 kgC. 126,0 kgD. 213,4 kg

Câu 3: Thuỷ phân 1kg saccarozo thuđược

A. 1 kilogam fructozo và 1 kilogam glucozoB. 180g glucozo với 180g fructozoC. 526,3g glucozo với 526,3g fructozoD. 425,5g glucozo cùng 425,5g fructozo

Câu 4: Lượng glucozo thuđược khi thuỷ phân 1kg khoai đựng 20% tinh bột (hiệu suấtđạt 81%) là

A. 162 gB. 180 gC. 81 gD. 90 g

Câu 5: Saccarit làm sao sauđây không xẩy ra thuỷ phân?

A. GlucozoB. SaccarozoC. MantozoD. Tinh bột

Câu 6: X là thành phầm sinh ra khi cho fructozo công dụng với $H_2$.Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y bao gồm : ancol metylic, glixerol và X thuđược 5,6 lít khí $CO_2$(đktc). Cũng m gam Y bên trên cho tính năng với mãng cầu dư thuđược tốiđa V lít khí $H_2$ (đktc). Quý hiếm của V là

A. 4,48B. 2,80C. 3,36D. 5,60

Câu 7: hàng gồm những dung dịchđều tác dụngđược với $Cu(OH)_2$ là

A. Glucozo, glixeron, mantozo, natriaxetatB. Glucozo, glixeron, manntozo,axitaxeticC. Glucozo, glixeron, andehit fomic, natriaxetatD. Glucozo, glixeron, mantozo, ancol etylic

Câu 8:Đốt cháy hợp hóa học hữu cơ X bằngoxi thấy sản phẩm tạo thành có $CO_2$, $N_2$ và hơi $H_2O$. Hỏi X có thể là hóa học nào sauđây?

A. Tinh bộtB. XenlulozoC. Hóa học béoD. Protein

Câu 9: đến m gam glucozo lên men thành etanol với hiệu suất 80%. Hấp thụ trọn vẹn khí $CO_2$ tạo ra dung dịch nước vôi vào dư thuđược 20g kết tủa. Giá trị của m là

A. 11,25B. 18,00C. 22,50D. 14,40

Câu 10: mang lại sơđồ: Tinh bột ---> glucozo ---> sobitol

Khối lượng sobitol thuđược khi thuỷ phân 50 gam tinh bột tất cả 2,8% tạp hóa học trơ là (biết những phảnứng xẩy ra hoàn toàn)

A. 54,6gB. 56,2gC. 54,0gD. 51,3g

Câu 11:Đun rét dung dịch đựng m gam glucozo cùng với lượng dư $AgNO_3$/$NH_3$đến khi phảnứng trả toànđược 10,8g Ag. Giá trị của m là?

A. 16,2gB. 9gC. 18gD. 10,8g

Câu 12: cho 48,6 gam xenlulozo phảnứng 30,6 gam anhidritaxetic bao gồm $H_2SO_4$đặc, xúc tác thuđược 17,28 gam xenlulozo triaxetat. Công suất của phảnứng là

A. 60%B. 40%C. 10%D. 20%

Câu 13: Saccarozo và glucozođều có

A. Phảnứng cùng với $AgNO_3$ trong hỗn hợp $NH_3$,đun nóngB. Phảnứng với dung dịch NaClC. Phảnứng với $Cu(OH)_2$ở nhiệtđộ thường tạo thành thành dung dịch màu xanh lá cây lamD. Phảnứng thuỷ phân trong môi trườngaxit

Câu 14: cCho 5kg glucozo (chứa 20% tạp chất) lên men. Biết rằng trọng lượng ancol bị hao hụt là 10% và khối lượng riêng của ancol nguyên hóa học là 0,8 g/ml. Thể tích hỗn hợp ancol $40^circ$ thuđược là

A. 2,30 lítB. 5,75 lítC. 63,88 lítD. 11,50 lít

Câu 15: Xenlulozo trinitrat là chất dễ cháy nổ mạnh,đượcđiều chế từ xenlulozo vàaxit nitric. Thể tíchaxit nitric 63% gồm d = 1,52g/ml cầnđể cấp dưỡng 594 g Xenlulozo trinitrat nếu hiệu suấtđạt 60% là

A. 324,0 mlB. 657,9 mlC. 1520,0 mlD. 219,3 ml

Câu 16: hóa học nào là monosaccarit?

A. AmylozoB. GlucozoC. SaccarozoD. Xenlulozo

Câu 17: Khẳngđịnh nào sauđây khôngđúng?

A. Glucozo với fructozo là nhì chấtđồng phân của nhauB. Glucozo và fructozođều công dụng với $Cu(OH)_2/NaOH$C. Glucozo và fructozođều gia nhập phảnứng tráng bạcD. Gructozo và fructozođều làm mất màu nước brom

Câu 18: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột hoặc xenlulozo ta thuđược sản phẩm là

A. FructozoB. GlucozoC. SaccarozoD.axit gluconic

Câu 19: Phảnứng như thế nào sauđây chứng minh trong công thức cấu tạo của glucozo có tương đối nhiều nhóm hidroxit (-OH)?

A. Cho glucozo công dụng với na thấy hóa giải khí hidroB. Cho glucozo tính năng với $Cu(OH)_2$ở nhiệtđộ thườngC.

Xem thêm: Top 10 Cầu Thủ Ghi Bàn Nhiều Nhất Thế Giới, Top 10 Cầu Thủ Ghi Bàn Nhiều Nhất Năm 2021

Mang lại glucozo tác dụng với hỗn hợp $AgNO_3/NH_3$D. Mang lại glucozo tác dụng với dung dịch brom

Câu 20: Cacbohidrat X cóđặcđiểm :