SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: trung học phổ thông Lớp 12 Trọn bộ dễ nhớ. Gồm triết lý Hóa Học thpt lớp 12 theo hệ thống dễ ghi nhớ trọn bộ định hướng và bí quyết hóa học lớp 12 ôn thi Đại Học chuẩn bộ giáo dục và đào tạo và Đào Tạo. Tự học tập Online xin ra mắt Sổ Tay kim chỉ nan hóa học thpt lớp 12 Trọn cỗ ôn thi tốt nghiệp khối hệ thống ngắn gọn tương đối đầy đủ nhất công phá triết lý hóa học trắc nghiệm nhanh chóng.

SỔ TAY LÝ THUYẾT HÓA HỌC: thpt Lớp 12 Trọn cỗ dễ nhớ

Cấu trúc gồm

Hệ thống kim chỉ nan cần vắt từng dạng bàiPhân các loại từng dạng toán thường chạm mặt trong các bài và phương thức giảiBài tập áp dụng và hướng dẫn chi tiết


Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết hóa 12 thi đại học

NỘI DUNG 1 : ESTEA. LÝ THUYẾT1) Khái niệm, danh pháp Khi thay thế sửa chữa nhóm OH ở đội cacboxyl của axit cacboxylic bằng nhóm OR’ thì được este. CTCT của este đối chọi chức: RCOOR’R: cội hiđrocacbon của axit hoặc H.R’: gốc hiđrocacbon của ancol (R # H) CTCT bình thường của este no đơn chức:– CnH2n+1COOCmH2m+1 (n ≥ 0, m ≥ 1)– CxH2xO2 (x ≥ 2) thương hiệu gọi: Tên cội hiđrocacbon của ancol + tên gốc axit. Tên gốc axit: bắt nguồn từ tên của axit tương ứng, chũm đuôi ic→at. Thí dụ:CH3COOCH2CH2CH3: propyl axetatHCOOCH3: metyl fomat2) Đồng phân Đồng phân Axit Đồng phân este Đồng tạp chức Đồng phân mạch vòng Lƣu ý: CnH2nO2 rất có thể có các đồng phân sau Đồng phân cấu tạo:+ Đồng phân este no 1-1 chức+ Đồng phân axit no solo chức+ Đồng phân rượu ko no bao gồm một nối song hai chức+ Đồng phân ete ko no bao gồm một nối đôi hai chức+ Đồng phân mạch vòng (rượu hoặc ete)+ Đồng phân những hợp chất tạp chức:Chứa 1 chức rượu 1 chức anđehitChứa 1 chức rượu 1 chức xetonChứa 1 chức ete 1 chức anđehitChứa 1 chức ete 1 chức xeton


*

Một rượu ko no với một ete noMột ete ko no với một rượu no Đồng phân cis – tran (Đồng phân rượu ko no tất cả một nối song hai chức – Đồng phân ete khôngno tất cả một nối song hai chức – Một rượu không no cùng một ete no – Một ete không no cùng một rượuno) Số đồng phân este no 1-1 chức =2n-2 (1 cách làm tính số triglixerit tạo do glixerol với n axit carboxylic bự =2 ( 1)2 n n3) tính chất vật lý các este là hóa học lỏng hoặc hóa học rắn trong điều kiện thường những este số đông không rã trong nước. Có nhiệt độ sôi thấp hơn nhiều so với các axit hoặc các ancol có cùng trọng lượng mol phân tử hoặccó cùng số nguyên tử cacbon. Bởi giữa những phân tử este không sản xuất được liên kết hiđro cùng nhau vàliên kết hiđro giữa các phân tử este cùng với nước khôn xiết kém. Thí dụCH3CH2CH2COOH(M = 88) =163,50CTan các trong nướcCH33CH2OH(M = 88), = 1320CTan không nhiều trong nướcCH3COOC2H5(M = 88), = 770CKhông tung trong nước các este thường có mùi quánh trưngIso amyl axetat có mùi chuối chínEtyl butirat cùng etyl propionat có mùi dứaGeranyl axetat có mùi hoa hồng…4) đặc điểm hóa họca) Thủy phân vào môi trƣờng kiềm(Phản ứng xà chống hóa)R-COO-R’ + Na-OH   t 0 R –COONa + R’OHb) Thủy phân trong môi trƣờng axitR-COO-R’ + H-OH    H t  , 0   R –COOH + R’OH Nêu phương thức để bội phản ứng chuyển dời theo chiều thuậnc) phản ứng khửR-COO-R’  LiAlH  4,t o  R –CH2OH + R’OHd) Chú ýEste + NaOH ot 1Muối + 1 anđehit Este này khi Phản ứng cùng với dd NaOH tạo nên rượu bao gồm nhóm -OH links trên cacbon với nốiđôi bậc 1 ko bền đồng phân hóa tạo thành anđehit.Vd:Este + NaOH ot 1 muối bột + 1 xeton Este này lúc Phản ứng chế tạo ra rượu gồm nhóm -OH link trên cacbon có nối đôi bậc 2 khôngbền đồng phân hóa sản xuất xeton.+ NaOH ot R-COONa + CH2=CHOH-CH3Este + NaOH ot 2 muối + H2


 Este này còn có gốc rượu là phenol hoặc đồng đẳng phenol..+ 2NaOH ot RCOONa + C6H5ONa + H2Oste + AgNO3/ NH3  bội phản ứng tráng gƣơngHCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  ROCOONH4 + 2Ag + 2NH4NO3Este no 1-1 chức lúc cháy thu đƣợcn n teo H O 2 2 e) phản ứng cháy02 2 2 2 23 22tn nnC H O O nC O nH O   5) Điều chếa) làm phản ứng của ancol cùng với axit cacboxylicRCOOH + R’OH    H t  , 0  RCOOR’ + H2Ob) bội phản ứng của ancol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua Ưu điểm: phản nghịch ứng xảy ra nhanh hơn và một chiều(CH3CO)2O + C2H5OH  CH3COOC2H5 + CH3COOHCH3COCl + C2H5OH  CH3COOC2H5 + HClc) Điều chế những este của phenol từ phản bội ứng của phenol với anhiđrit axit hoặc anhiđrit clorua(vì phenolkhông tác dụng với axit cacboxylic)(CH3CO)2O + C6H5OH  CH3COOC6H5 + CH3COOHCH3COCl + C6H5OH  CH3COOC6H5 + HCld) phản bội ứng cùng vào hiđrocacbon ko no của axit cacboxylic AnkenCH3COOH + CH=CH0x t, t   CH3COOCH2 – CH3 AnkinCH3COOH + CHCH0x t, t   CH3COOCH=CH2B. CÁC DẠNG BÀI TẬP ĐIỂN HÌNH CÓ HƯỚNG DẪNDạng 1: bội nghịch ứng ch|yPhương ph|p giải: Đặt công thức của este cần tìm có dạng: CxHyOz ( x, z ≥ 2; y l{ số chẵn; y  2x ) bội nghịch ứng ch|y: C x H y O z x y z O 2 t xCO 2 y H 2 O2)4 2(0     nếu như đốt ch|y este A m{ nhận được n H O2=n teo 2  Este A l{ este no, đối kháng chức, mạch hở nếu đốt ch|y axit cacboxylic đa chức hoặc este đa chức, sẽ có được từ 2 links  trở lênn H O2n co 2 bội phản ứng đốt ch|y muối bột CnH2n+1COONa:2CnH2n+1COONa + (3n+1)O2  Na2CO3 + (2n+1)CO2 + (2n+1)H2OCâu 1: Đốt cháy trọn vẹn một lượng các thành phần hỗn hợp hai este X, Y, 1-1 chức, no, mạch hở cần 3,976 lít oxi(đktc) nhận được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancolkế tiếp và 3,92 gam muối hạt của một axit hữu cơ. Công thức cấu trúc của X, Y theo lần lượt làA. C2H5COOC2H5 cùng C2H5COOC3H7 B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5 D. HCOOC3H7 cùng HCOOC4H9Hƣớng dẫn


Từ khóa tra cứu kiếm:Tổng Hợp triết lý Hóa 12 Pdf, Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Thi Đại Học, triết lý Hóa 12 Hữu Cơ, triết lý Hóa 12 Chương 7, nắm Tắt lý thuyết Hóa 12 Violet, kim chỉ nan Hóa 12 bắt buộc Nhớ, định hướng Hóa 12 Thi trung học phổ thông Quốc Gia, định hướng Hóa 12 Chương 6,Đề Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12, Tổng Hợp kỹ năng và kiến thức Hóa 12 Ôn Thi Đại Học, Tổng Hợp triết lý Hóa Thi Đại học 2020, Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Pdf, triết lý Hóa 12 phòng Liệt, triết lý Hóa 12 Thi thpt Quốc Gia, Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Thi Đại Học,
Xem thêm: Cấu Trúc Đề Thi Tuyển Sinh 10 Toán Tphcm, ĐÁ» Mã´N Toã¡N Thi Vã O LớP 10 Tp

Đề Tổng Hợp triết lý Hóa 12 hóa học Thi THPT tổ quốc Lý Thuyết Hóa 12 đề xuất Nhớ lý thuyết Hóa 12 kháng Liệt triết lý Hóa 12 Chương 6 triết lý Hóa 12 Chương 7 định hướng Hóa 12 Hữu Cơ định hướng Hóa 12 Thi Thpt non sông Tóm Tắt kim chỉ nan Hóa 12 Violet Tổng Hợp kiến thức và kỹ năng Hóa 12 Ôn Thi Đại học tập Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa 12 Pdf Tổng Hợp lý thuyết Hóa 12 Thi Đại học tập Tổng Hợp kim chỉ nan Hóa Thi Đại học tập 2020