Tổng hợp những công thức đồ Lý 8

Học kì 1 – Chương 1. Cơ học

Chuyên đề 1: vận động trong cơ học

Bao gồm các công thức chính:

1. Phương pháp tính vận tốc

Trong đó:

v là tốc độ (m/s)

s là quãng đường đi được (m)

t là thời hạn để đi không còn quãng mặt đường đó (s)

2. Cách làm tính gia tốc trung bình:

*

Chuyên đề 2: Lực với áp suất

Bao gồm các công thức chính:

2. Phương pháp tính áp suất

Trong đó:

p là áp suất (Pa)

F là áp lực đè nén (N)

S là diện tích bị ép (m2)

2.


Bạn đang xem: Tổng hợp kiến thức lý lớp 8


Xem thêm: Xem Phim Hay 2019 - Sông Phố Nhà Ghe Tập 1

Bí quyết tính áp suất chất lỏng:

p = d.h

Trong đó:

P là áp suất hóa học lỏng (Pa) hoặc (N / m2)

d là trọng lượng riêng biệt của chất lỏng (N / m3)

h là chiều cao của cột chất lỏng (m)

3. Bí quyết bình thông nhau:

*

trong đó

F: lực công dụng lên tiết diện nhánh trước tiên (N);

f: lực công dụng lên ngày tiết diện nhánh thứ hai (N);

S: huyết diện nhánh trước tiên (m²);

s: máu diện nhánh thứ 2 (m²)