Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử và Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

*

Gọi 4 góc của tứ giác là : a , b , c , d

Thì 4 góc ko kể của tứ giác lần lượt là : 180 - a ; 180 - b ; 180 - c ; 180 - d

Vậy 4 góc kế bên của tứ giác là : 180 - a + 180 - b + 180 - c + 180 - d

= ( 180 + 180 + 180 + 180 ) - ( a + b + c + d )

= 720o- 360o( tổng 4 góc của tứ giác )

= 360o

Vậytổng 4 góc không tính của tứ giác là 360o


Dưới đây là một vài thắc mắc có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Rất có thể trong đó bao gồm câu trả lời mà bạn cần!

Góc kề bù với cùng một góc của tứ giác điện thoại tư vấn là góc ngoài của tứ giác.

Bạn đang xem: Tổng các góc ngoài của tứ giác

a) Tính các góc quanh đó của tứ giác sinh hoạt hình 7a.

b) Tính tổng những góc ngoại trừ của tứ giác sống hình 7b (tại mỗi đỉnh của tứ giác chỉ chọn 1 góc ngoài):

*

c) có nhận xét gì về tổng các góc quanh đó của tứ giác?

*


a) + Góc kế bên tại A là góc A1:

*

+ Góc ko kể tại B là góc B1:

*

+ Góc ngoài tại C là góc C1:

*

+ Góc ngoài tại D là góc D1:

Theo định lý tổng những góc trong một tứ giác bằng 360º ta có:

*

Lại có:

*

Vậy góc ko kể tại D bởi 105º.

b) Hình 7b:

Ta có:

*

Mà theo định lý tổng tứ góc vào một tứ giác bởi 360º ta có:

*

c) thừa nhận xét: Tổng những góc quanh đó của tứ giác cũng bởi 360º.

Xem thêm: Tóm Tắt Chương Trình Toán Lớp 6 Cả Năm, Tổng Hợp Kiến Thức Toán Lớp 6


Ta có:∠A1+∠B1+∠C1+∠D1=360o(tổng những góc của tứ giác)

+) Lại có:∠A1+∠A2=180o( nhì góc kề bù).

∠B1+∠B2=180o(hai góc kề bù)

∠C1+∠C2=180o(hai góc kề bù)

∠D1+∠D2=180o(hai góc kề bù)

Suy ra:∠A1+∠A2+∠B1+∠B2+∠C1+∠C2+∠D1+∠D2=1800.4=7200

⇒∠A2+∠B2+∠C2+∠D2=7200-∠A1+∠B1+∠C1+∠D1

=7200-3600=3600


Góc kề bù với cùng 1 góc của tứ giác call là góc kế bên của tứ giác

a) Tính các góc ngoại trừ của tứ giác làm việc hình 7a ?

b) Tính tổng những góc xung quanh của tứ giác ngơi nghỉ hình 7b (tại từng đỉnh của tứ giác chỉ chọn một góc ngoài) :(widehatA_1+widehatB_1+widehatC_1+widehatD_1=?)

c) bao gồm nhận xét gì về tổng các góc xung quanh của tứ giác ?

*


Bài giải:

a) Góc kế bên còn lại: =3600 – (750 + 900 + 1200) = 750

Ta tính được những góc ngoài tại các đỉnh A, B, C, D theo lần lượt là:

1050, 900, 600, 1050

b)Hình 7b SGK:

Tổng những góc trong + ++=3600

Nên tổng những góc ngoài

+ ++=(1800 - ) + (1800 - ) + (1800 - ) + (1800 - )

=(1800.4 - (

*
+
*
+
*
+ )

=7200 – 3600 =3600

c) nhấn xét: Tổng những góc không tính của tứ giác bằng 3600


Xét tứ giác ABCD có:

(widehatA+widehatB+widehatC+widehatD=360^o)

(LeftrightarrowwidehatD=360^o-left(widehatA+widehatB+widehatC ight))

(LeftrightarrowwidehatD=360^o-left(90^o+120^o+75^o ight))

(LeftrightarrowwidehatD=360^o-285^o=75^o)

Ta có:+)(widehatBAD+widehatA_1=180^o) (hai góc kề bù)

(RightarrowwidehatA_1=180^o-widehatBAD)

(RightarrowwidehatA_1=180^o-75^o=105^o)

+)(widehatB_1+widehatCBA=180^o) (hai góc kề bù)

(RightarrowwidehatB_1=180^o-widehatCBA)

(RightarrowwidehatB_1=180^o-90^0=90^o)

(+)widehatC_1+widehatBCD=180^o) (hai góc kề bù)

(RightarrowwidehatC_1=180^o-widehatBCD)

(RightarrowwidehatC_1=180^o-120^o=60^o)

(+)widehatD_1+widehatADC=180^o) (hai góc kề bù)

(RightarrowwidehatD_1=180^o-widehatADC)

(RightarrowwidehatD_1=180^o-75^o=105^o)

b,Xét tứ giác ABCD có:

(widehatA+widehatB+widehatC+widehatD=360^o)

(widehatA_1+widehatB_1+widehatC_1+widehatD_1)

(=left(180^o-widehatA ight)+left(180^o-widehatB ight)+left(180^o-widehatC ight)+left(180^o-widehatD ight))