Tài liệu chuẩn chỉnh kiến thức kỹ năng lớp 1 môn giờ Việt được biên soạn triển lẵm theo chương trình phát hành của bộ giáo dục và đào tạo đủ 35 tuần. Tài liệu chuẩn cho quý thầy cô tìm hiểu thêm để xây dừng giáo án môn học với phương hướng huấn luyện hiệu quả
Bạn đang xem: Tóm tắt kiến thức tiếng việt lớp 1

*

CHUẨN KIẾN THỨC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 1Hướng Dẫn cầm cố Thể: Tuần Tên bài bác dạy yêu cầu buộc phải đạt ghi chú - HS khá, giỏi - nhận ra được chữ với âm e luyện nói 4-5 câu bài xích 1: e - trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về xoay quanh công ty đề những bức tranh vào SGK. Tiếp thu kiến thức qua những bức tranh trong SGK - nhận thấy được chữ và âm b. 1 - Đọc được: be. Bài 2: b - vấn đáp được 2-3 câu hỏi đơn giản về các bức tranh trong SGK. - phân biệt được vệt sắc và thanh sắc. Bài xích 3: - Đọc được: bé nhỏ Dấu sắc - vấn đáp được 2-3 thắc mắc đơn giản về các bức tranh trong SGK. - phân biệt được dấu hỏi với thanh hỏi, - từ bỏ tuần 2-3 trở bài 4: vệt nặng cùng thanh nặng. đi, GV cần chú ý 2 lốt hỏi - Đọc được: bẻ, bẹ rèn bốn thế gọi đúng vệt nặng - vấn đáp được 2-3 câu hỏi đơn giản về các cho HS bức tranh trong SGK. - nhận ra được vệt huyền cùng thanh bài 5: huyền, dấu bửa và thanh ngã. Vết huyền - Đọc được: bè, bẽ. Vết sắc - trả lời được 2-3 câu hỏi đơn giản về những bức tranh vào SGK. - nhận ra được những âm, chữ e,b và dấu thanh: vết sắc / dấu hỏi / vết nặng / dấu bài xích 6: huyền / dấu xẻ /. Be,bè,bé, - Đọc được giờ đồng hồ be kết hợp với các lốt bẻ,bẽ,bẹ thanh be,bè,bé,bẻ,bẽ,bẹ - đánh được e,b,bé và những dấu thanh HS khá, tốt bước đầu nhận ra nghĩa - Đọc được ê,v,bê,ve; từ cùng dấu ứng dụng một trong những từ ngữ - Viết được ê,v,bê,ve ( viết được 50% số thông dụng qua bài xích 7 dòng chế độ trong vở tập viết, tập một ) tranh minh hoạ ngơi nghỉ ê,v - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo công ty đề: bế, SGK; viết được đủ bé nhỏ số dòng vẻ ngoài ở vở tập viết 1 tập một. Tập viết - tô được những nét cơ bản theo vở Tập - HS khá, xuất sắc có tuần 1 viết 1, tập nhân thể viết được các 1 Tô những nét nét cơ bản cơ bản Tập viết tuần 2: Tập - Tô cùng viết được các chữ: e, b, bé nhỏ theo tô vở Tập viết 1, tập một e, b, béTuần Tên bài dạy yêu cầu nên đạt chú giải - HS khá,giỏi bước - Đọc được l, h, lê, hè; trường đoản cú và những câu ứng đầu nhận ra nghĩa dụng một trong những từ ngữ - Viết được l, h, lê, hè ( viết được ½ số phổ biến qua bài bác 8: dòng cơ chế trong vở Tập viết 1, tập tranh ( hình ) minh l, h một ) họa sống SGK; viết - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo công ty đề: le, được đủ số chiếc le khí cụ trong vở Tập viết 1, tập một. - Đọc được o, c, bò, cỏ; trường đoản cú và các câu ứng dụng. Bài xích 9: - Viết được: o, c, bò, cỏ O, C - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo công ty đề: vó bè. - Đọc được ô, ơ, cô, cờ; từ cùng câu ứng 3 dụng. Bài xích 10: - Viết được: ô, ơ, cô, cờ. Ô, Ơ - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: bờ hồ - Đọc được ê, v,l, h, o, c, ô, ơ: các từ ngữ, câu áp dụng từ bài 7 đến bài bác 11 bài xích 11 - Viết được: ê, v,l, h, o, c, ô, ơ:; những từ Ôn tập ngữ, câu áp dụng từ bài 7 đến bài bác 11 - Nghe hiểu và kể được một quãng truyện theo tranh kể: hổ. - Đọc được i, a, bi, cá; từ và các câu ứng dụng. Bài bác 12: - Viết được: i, a, bi, cá I, a - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo công ty đề: lá cờ - Đọc được: n, m, nơ, me; từ và câu vận dụng Từ tuần 4 trở đi, bài 13 4 - Viết được: n, m, nơ, me HS khá, xuất sắc biết n, m - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: bố đọc trót lọt mẹ, ba má - Đọc được: d,đ, dê,đò; từ bỏ và các câu vận dụng Bài 14: - Viết được:d,đ, dê,đò d, đ - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo nhà đề: dế, 2 cá cờ, bi ve, lá nhiều - Đọc được: t,th,tổ,thỏ; từ và các câu vận dụng Bài 15 - Viết được: t,th,tổ,thỏ t, th - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: ổ, tổ - Đọc được: i,a,n,m,d,đ,t,th; những từ ngữ áp dụng từ bài xích 12 đến bài 16. Bài xích 16: Viết được: i,a,n,m,d,đ,t,th; những từ ngữ - HS khá, tốt kể Ôn tập áp dụng từ bài xích 12 đến bài xích 16. được 2 – 3 đoạn - Nghe hiểu với kể được một đoạn truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: cò đi lò dòTuần Tên bài dạy yêu thương cầu phải đạt chú giải Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng những chữ: lễ,cọ,bờ,hổ,bi ve tuân 3 được đầy đủ số dòng kiểu chữ viết thường, khuôn khổ vừa theo vở Tập Lễ, cọ điều khoản trong vở viết 1, tập 1. Bờ, hổ Tập viết 1, tập một 4 Tập viết - Viết đúng các chữ: mơ,do,ta,thơ,thợ HS khá, tốt viết tuân 4 mỏ kiểu chữ viết thường, độ lớn vừa theo vở được đầy đủ số dòng mơ, vày Tập viết 1, tập 1. Công cụ trong vở ta, thơ Tập viết 1, tập một - Đọc được: u,ư,nụ,thư; từ và các câu ứng dụng Bài 17 - Viết được: u,ư,nụ,thư u, ư - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: thành phố hà nội - Đọc được: x,ch,xe,chó trường đoản cú và các câu áp dụng Bài 18 - Viết được: x,ch,xe,chó x, ch - Luyện nói 2 – 3 câu theo chủ đề: xe cộ bò, xe cộ lu, xe ô tô 5 - Đọc được: s, r, sẽ, rễ; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài xích 19 - Viết được: s, r, sẽ, rễ s,r - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: rỗ cá - Đọc được: k, kh, kẻ, khế; từ bỏ và các câu ứng dụng. Bài 20 - Viết được: k, kh, kẻ, khế k, kh - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo công ty đề: ù ù, vo vo, vù vù, ro ro, tu tu. - Đọc được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; những từ ngữ vận dụng từ bài xích 17 đến bài bác 21. 6 bài 21 - Viết được: u, ư, x, ch, s, r, k, kh; các HS khá, tốt kể Ôn tập tự ngữ vận dụng từ bài xích 17 đến bài bác 21. được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh 3 - Nghe hiểu với kể được một quãng truyện theo tranh truyện kể: thỏ cùng sư tử - Đọc được p, ph, nh, phố xá, đơn vị lá; trường đoản cú và những câu ứng dụng Bài 22 - Viết được: p, ph, nh, phố xá, nhà lá p, ph, nh - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo chủ đề: chợ, phố, thị xã. - Đọc được: g, gh, kê ri, ghề gỗ; từ và các câu ứng dụng. Bài bác 23 - Viết được: g, gh, kê ri, ghề mộc g, gh - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: con gà ri, gà gô - Đọc được: q, qu, gi, chợ quê, gắng già; tự và các câu ứng dụng. Bài xích 24 - Viết được: q, qu, gi, chợ quê, các cụ ông cụ bà q, qu, gi - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo công ty đề: tiến thưởng quêTuần Tên bài dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt chú giải - Đọc được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ; từ cùng câu ứng dụng. Bài 25 - Viết được: ng, ngh, cá ngừ, củ nghệ ng, ngh - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: bê, nghé, bế. 6 - Đọc được: y, tr, y tá, tre ngà: tự và các câu ứng dụng. Bài bác 27 - Viết được: y, tr, y tá, tre ngà y, tr - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: nhà trẻ - Đọc được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, ng, ngh, y, tr; những từ ngữ cùng câu vận dụng từ bài xích 22 đến bài xích 27. HS khá, xuất sắc kể bài bác 27 - Viết được: p, ph, nh, g, gh, q, qu, gi, 7 được 2 – 3 đoạn Ôn tập ng, ngh, y, tr; những từ ngữ với câu ứng truyện theo tranh dụng - Nghe hiểu và kể lại một quãng câu truyện theo tranh truyện kể: tre ngà. - những bước đầu tiên nhận diện được chữ in hoa. Bài xích 28 - Đọc được câu vận dụng và các chữ in Chữ thường xuyên hoa trong câu ứng dụng. Chữ hoa - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo nhà đề: cha vì. - Đọc được: ia, lá tía tô; từ và các câu ứng dụng. Bài xích 29 - Viết được: ia, cây tía tô ia - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: 4 chia quà. Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ tuần 5 được đầy đủ số dòng số, cá rô, phá cỗ thứ hạng chữ viết thường, của tự nguyên tắc trong vở khuôn khổ vừa theo vở Tập viết 1, tập một. Thợ xẻ… Tập viết 1, tập một Tập viết - Viết đúng những chữ: nho khô, nghé ọ, HS khá, giỏi viết tuần 6 chú ý, cá trê, lá mía kiểu chữ viết được đủ số loại nho khô thường, độ lớn vừa theo vở Tập viết 1, tập cơ chế trong vở nghé ọ một. Tập viết 1, tập một - Đọc được: ua, ưa, cua bể, ngựa chiến gỗ; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài bác 30 - Viết được: ua, ưa, cua bể, ngựa gỗ ua, ưa - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo nhà đề: giữa trưa - Đọc được: ia, ua, ưa; những từ ngữ với câu vận dụng từ bài 28 đến bài 31. - Viết được: ia, ua, ưa; những từ ngữ ứng HS khá, xuất sắc kể bài bác 31 8 dụng. được 2-3 đoạn Ôn tập - Nghe hiểu cùng kể lại một đoạn truyện truyện theo tranh. Theo tranh truyện kể: Khỉ và rùa. - Đọc được: oi, ai, nhà ngói, nhỏ bé gái; trường đoản cú và các câu áp dụng Bài 32 - Viết được: oi, ai, đơn vị ngói, nhỏ bé gái oi, ai - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: Sẻ, ri, bói cá, le le.Tuần Tên bài dạy yêu cầu buộc phải đạt chú giải - Đọc được: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội lội; trường đoản cú và các câu ứng dụng. Bài xích 33 - Viết được: ôi, ơi, trái ổi, lượn lờ bơi lội ôi, ơi - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo công ty đề: liên hoan tiệc tùng 8 - Đọc được: ui, ưi, đồi núi, gửi thư; tự và những câu vận dụng Bài 34 - Viết được: ui, ưi - Luyện nói từ bỏ 2 – 3 câu theo công ty đề: Đồi núi - Đọc được: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi; từ với câu ứng dụng. Bài bác 35 - Viết được: uôi, ươi, nải chuối, múi 9 uôi, ươi bưởi. - Luyện nói trường đoản cú 2 – 3 câu theo chủ đề: Chuối, bưởi, vú sữa. - Đọc được: ay,â,ây, mấy bay, nhảy đầm dây; bài bác 36 5 ay,â- ây từ với câu ứng dụng. - Viết được: ay,â,ây, mấy bay, khiêu vũ dây - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe. - Đọc được những vần có ngừng bằng I / y; từ bỏ ngữ, câu vận dụng từ bài xích 32 đến bài bác 37. HS khá, tốt kể bài bác 37 - Viết được các vần, trường đoản cú ngữ vận dụng từ được 2 – 3 đoạn Ôn tập bài 32 đến bài xích 37. Truyện theo tranh - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh kể truyện: Cây khế - Đọc được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 38 - Viết được: eo, ao, chú mèo, ngôi sao sáng eo,ao - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo nhà đề: Gió, may, mưa, bảo,lũ Tập viết HS khá, xuất sắc viết - Viết đúng những chữ: xưa kia, mùa dưa, tuần 7 được đủ số cái ngà voi, kê mái, … hình trạng chữ viết thường, xưa kia cơ chế trong vở khuôn khổ vừa theo vở Tập viết 1, tập một. Mùa dưa Tập viết 1, tập một. Tập viết HS khá, xuất sắc viết - Viết đúng các chữ: đồ chơi, tươi cười cợt tuần 8 được đủ số loại ngày hội, vui vẻ, … loại chữ viết thường, trang bị chơi luật pháp trong vở khuôn khổ vừa theo vở Tập viết 1, tập một. Tươi mỉm cười Tập viết 1, tập một - Đọc được: au,âu,cây cau, loại cầu; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài 39 - Viết được: au, âu, cây cau, cái cầu au, âu - Luyện nói từ 2 – 3 câu theo nhà đề:Bà cháu 10 - Đọc được: iu, êu, lưỡi rìu, chiếc phễu; từ và câu ứng dụng: bài bác 40 - Viết được: iu, êu - Luyện nói tự 2 – 3 câu theo công ty đề: Ai chịu khóTuần Tên bài dạy yêu cầu phải đạt chú thích - Đọc được những âm, vần, những từ, câu ứng dụng từ bài xích 1 đến bài 40. HS khá, tốt kể Ôn tập - Viết được những âm, vần, các từ ứng dụng được 2-3 đoạn từ bài 1 đến bài xích 40. Truyện theo tranh - Nói được 2-3 câu theo chủ đề đã học. 10 - Đọc được các âm, vần, những từ, câu ứng kiểm tra dụng từ bài bác 1 đến bài bác 40, vận tốc 15 tiếng / thân phút. Học tập kì 1 - Viết được những âm, vần, các từ vận dụng từ bài 1 đến bài 40, tốc độ 15 chữ / phút. Bài bác 41 - Đọc được: iêu, yêu, diều sáo, yêu quý; Từ bài 41 ( nữa 6 iêu, yêu thương từ và câu ứng dụng. Cuối HKI ) số câu - Viết được: iêu, yêu, diều sáo, thương mến luyện nói tăng trường đoản cú 2- - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo công ty đề: bé nhỏ 4 câu từ giới thiệu. - Đọc được: ưu, ươu, trái lựu, hươu sao; trường đoản cú và những câu ứng dụng. Bài 42 - Viết được: ưu, ươu, trái lựu, hươu ưu, ươu sao - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Hổ, báo, gấu, hươu, nai, voi. - Đọc được những vần có xong xuôi bằng u / o, các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài bác 38 đến bài bác 43. HS khá, xuất sắc kể bài 43 - Viết được các vần, những từ ngữ áp dụng được 2-3 đoạn Ôn tập từ bài xích 38 đến bài 40. Truyện theo tranh - Nghe hiểu cùng kể được một đoạn truyện theo tranh nói truyện: Sói và chiên - Đọc được: on, an, người mẹ con, đơn vị sàn; trường đoản cú và những câu ứng dụng. Bài xích 44 11 - Viết được: on, an, mẹ con, công ty sàn on, an - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: nhỏ xíu và bạn bè. - Đọc được: ân, ă, ăn, dòng cân, con trăn; từ với câu ứng dụng. Bài xích 45 - Viết được: ân, ă, ăn, dòng cân, con trăn ân, ă, nạp năng lượng - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: Nặn đồ nghịch Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng mẫu chữ: loại kéo, trái đào, sáo tuần 9 được đầy đủ số loại sậu, líu lô … kiểu dáng chữ viết thường, cỡ dòng kéo, pháp luật trong vở vừa theo vở Tập viết 1, tập một trái đào Tập viết 1, tập một. Tập viết HS khá, giỏi viết - Viết đúng mẫu chữ: chú cừu, rau xanh non, tuần 10 được đủ số mẫu thợ hàn, dặn dò … hình trạng chữ viết thường, chú cừu cơ chế trong vở khuôn khổ vừa theo vở Tập viết 1, tập một rau xanh non Tập viết 1, tập một. - Đọc được: ôn, ơn, con chồn, đánh ca; từ với câu ứng dụng. Bài 46 12 - Viết được: ôn, ơn, bé chồn, đánh ca ôn, ơn - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: mai sao khôn lớnTuần Tên bài dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt ghi chú - Đọc được: en, ên, lá sen, nhỏ nhện; từ và những câu ứng dụng. Bài xích 47 12 - Viết được: en, ên, lá sen, con nhện en, ên - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo công ty đề: Ben phải, mặt trái, mặt trên, mặt dưới. 7 - Đọc được: in, un, đèn pin, bé giun; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 48 - Viết được: in, un, đèn pin, con giun in, un - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: Nói ý muốn lỗi - Đọc được: iên, yên, đèn điện, nhỏ yến; từ và các câu ứng dụng. Bài xích 49 - Viết được: iên, yên, đèn điện, bé yến iên, im - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: biển khơi cả - Đọc được: uôn, ươn, chuồn chuồn, vươn vai; tự và những câu ứng dụng. Bài bác 50 - Viết đựơc: uôn, ươn, chuồn chuồn, uôn, ươn vươn vai - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo chủ đề: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào. - Đọc được những vần có xong bằng n / những từ ngữ, câu vận dụng từ bài xích 44 đến bài bác 51. HS khá, giỏi kể bài bác 51 - Viết được những vần, những từ ngữ ứng được 2-3 đoạn Ôn tập dụng, từ bài 44 đến bài 51. Truyện theo tranh - Nghe hiểu cùng kể được một quãng truyện theo tranh đề cập truyện: chia phần. - Đọc được: ong, ông, mẫu võng, chiếc sông; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 52 - Viết được: ong, ông, dòng võng, loại ong, ông sông. - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: Đá bóng - Đọc được: ăng, âng, Măng tre, nhà 13 tầng;từ và những câu ứng dụng. Bài 53 - Viết được: ăng, âng, Măng tre, bên ăng, âng tầng. - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Vâng lời cha mẹ. - Đọc được: ung, ưng, bông súng, sừng hươu từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 54 - Viết được ung, ưng, bông súng, sừng ung, ưng hươu - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Rừng, thung lũng, suối đèo. - Viết đúng các chữ: nền nhà, công ty in, cá HS khá, giỏi viết Tập viết biển, im ngựa, cuộn dây … đẳng cấp chữ được đủ số loại tuần 11; nền thường, kích thước vừa theo vở Tập viết 1, tập phương pháp trong vở nhà, nhà in một Tập viết 1, tập mộtTuần Tên bài bác dạy yêu thương cầu buộc phải đạt chú thích 8 Tập viết - Viết đúng những chữ: con ông, cây thông, HS khá, tốt viết tuần 12 vầng trăng, cây sung, gừng … đẳng cấp được đủ số dòng13 con ong chữ viết thường, khuôn khổ vừa theo vở Tập viết điều khoản trong vở cây thông 1, tập một Tập viết 1, tập một - Đọc được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng; từ bỏ và các câu vận dụng Bài 55 - Viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống eng, iêng chiêng. - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: Ao, hồ, giếng - Đọc được: uông, ương, trái chuông, con đường; tự và những câu vận dụng Bài 56 - Viết được:uông, ương, quả chuông, uông, ương con phố - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: Đồng ruộng. - Đọc được: ang, anh, cây bàng, cành chanh; từ và đoạn thơ áp dụng Bài 57 - Viết được: ang, anh, cây bàng, cành ang, anh chanh14 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Buổi sáng. - Đọc được: inh, ênh, trang bị vi tính, loại kênh; trường đoản cú và các câu áp dụng Bài 58 - Viết được: inh, ênh, thứ vi tính, dòng inh, ênh kênh; - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: trang bị cày, máy nổ, thiết bị khau, đồ vật tính. - Đọc được các vần có hoàn thành bằng ng / nh các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 52 đến bài bác 59. HS khá, xuất sắc kể bài 59 - Viết được các vần, những từ ngữ ứng được 2-3 đoạn Ôn tập dụng, từ bài xích 52 đến bài xích 59. Truyện theo tranh - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh nói truyện: Quạ và Công. - Đọc được: om, am, thôn xóm, rừng tràn; từ và các cau ứng dụng. Bài xích 60 - Viết được: om, am, xóm xóm, rừng om, am tràn - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo nhà đề: Nói15 lời cảm ơn. - Đọc được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm; bài xích 61 trường đoản cú và những câu ứng dụng. ăm, âm - Viết được: ăm, âm, nuôi tằm, hái nấm - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: 9 Thứ, ngày, tháng, nămTuần Tên bài xích dạy yêu thương cầu bắt buộc đạt chú giải - Đọc được: ôm, ơm, bé tôm, đóng rơm; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 62 - Viết được: ôm, ơm, nhỏ tôm, đóng ôm, ơm rơm - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: bữa cơm - Đọc được: em,êm, nhỏ tem, sao đêm; trường đoản cú và các câu ứng dụng. Bài xích 63 - Viết được: em,êm, bé tem, sao đêm em, êm 15 - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo công ty đề: cả nhà em trong nhà. Tập viết - Viết đúng những chữ: công ty trường, buôn HS khá, xuất sắc viết tuần 13 làng, nhân từ lành, đình làng, bệnh viện … được đầy đủ số dòng nhà trường, vẻ bên ngoài chữ viết thường, kích thước vừa theo vở Tập giải pháp trong vở buôn thôn viết 1, tập một. Tập viết 1, tập một Tập viết - Viết đúng những chữ: đỏ thắm, mầm non, HS khá, tốt viết tuần 14 chôm chôm, con trẻ em, ghế đệm … loại chữ được đầy đủ số chiếc Đỏ thắm viết thường, cỡ vừa theo vở Tập viết 1, hiện tượng trong vở thiếu nhi tập một. Tập viết 1, tập một - Đọc được: im, um, chim câu, chùm khăn từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 64 - Viết được: im, um, chim câu, chùm 16 im, um khăn - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: Xanh, đỏ, tím, kim cương - Đọc được: iêm, yêm, dừa xiêm, loại yếm ‘ trường đoản cú và các câu ứng dụng. Bài xích 65 - Viết đọc: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm iêm, yêm - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: điểm mười. - Đọc được: ưom, ươm, cánh buồm, bọn bướm; tự và các câu ứng dụng. - Viết được: ưom, ươm, cánh buồm, bài 66 bầy bướm ưom ươm - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Ong, bướm, chim, cá cảnh. - Đọc được các vần có chấm dứt bằng m; các từ ngữ, câu vận dụng từ bài xích 60 đến bài 67. Bài xích 67 - Viết được những vần, những từ ngữ ứng dụng HS khá, tốt kể Ôn tập từ bài bác 60 đến bài bác 67. được 2-3 đoạn - Nghe hiểu với kể được một đoạn truyện truyện theo tranh 10 theo tranh truyện kể: Đi tìm kiếm bạn, - Đọc được: ot, at, giờ hót, ca hát; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 68 - Viết được: ot, at, giờ đồng hồ hót, ca hát ot, at - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo công ty đề: kê gáy, chim hót, bọn chúng em ca hát.Tuần Tên bài xích dạy yêu cầu bắt buộc đạt chú thích - Đọc được: ăt, ât, rửa mặt, đấu vật; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 69: - Viết đọc: ăt, ât, cọ mặt, đấu vật ăt, ât - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: Ngày công ty nhật. - Đọc được: ôt, ơt, cột cờ, mẫu vợt; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 70: - Viết được: ôt, ơt, cột cờ, loại vợt ôt, ơt - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo công ty đề: số đông người giỏi bụng. - Đọc được: et, êt banh tét, dệt vải; từ bỏ và những câu ứng dụng. Bài 71: - Viết được: et, êt banh tét, dệt vải et, êt - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: 17 Chợ tết. - Đọc được: ut, ưt, bút chì, nấc gừng; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 72 - Viết được: ut, ưt, cây bút chì, mức gừng ut, ưt - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: Ngón út, em út, sau rốt. Tập viết - Viết đúng những chữ: thanh kiếm, âu yếm, HS khá, xuất sắc viết tuần 15 cao chuôm, bành ngọt …. Thứ hạng chữ viết được đủ số dòng thanh tìm thường, khuôn khổ vừa theo vở Tập viết 1, tập cách thức trong vở âu yếm một Tập viết 1, tập một Tập viết HS khá, xuất sắc viết - Viết đúng những chữ: xay bột, nét chữ, kết tuần 16 được đủ số cái bạn,chim cúc …. Kiểu dáng chữ viết thường, kích thước xay bột pháp luật trong vở vừa theo vở Tập viết 1, tập một đường nét chữ Tập viết 1, tập một - Đọc được: it, iêt, trái mít, chữ viết; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 73 18 - Viết được:: it, iêt, trái mít, chữ viết it, iêt - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo nhà đề: Em tô, vẽ, viết. - Đọc được: uôt, ươt, chuột nhắc, lướt ván; từ với đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: uôt, ươt, con chuột nhắc, lướt bài 74 ván uôt ươt - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: 11 Chơi ước trượt - Đọc được những vần, từ ngữ; câu vận dụng từ bài bác 68 đến bài bác 75. - Viết được những vần, những từ ngữ vận dụng HS khá, xuất sắc kể bài 75 từ bài xích 68 đến bài bác 75. được 2-3 đoạn Ôn tập - Nghe hiểu với kể được một quãng truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: chuột nhà và chuột đồng.Tuần Tên bài xích dạy yêu cầu nên đạt ghi chú - Đọc được: oc, ac, bé sóc, bác sĩ; từ và các câu ứng dụng. Bài 76 - Viết được: oc, ac, bé sóc, bác sĩ oc, ac - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo công ty đề: Vừa vui vừa học 18 - Đọc được những vần, từ bỏ ngữ; câu áp dụng từ bài xích 1 đến bài bác 76. Ôn tập - Viết được các vần, những từ ngữ vận dụng từ bài bác 1 đến bài bác 76. - Nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo chủ đề đã học: - Đọc được các vần, từ ngữ, câu vận dụng theo yêu thương cầu đề xuất đạt về cường độ kiến đánh giá thức, kĩ năng: 20 tiếng / phút. 19 cuối - Viết được các vần, tự ngữ áp dụng học kì 1 theo yêu thương cầu bắt buộc đạt về con kiến thức, kĩ năng: trăng tròn tiếng / 15 phút - Đọc được: ăc, âc, mắc áo, trái gấc; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài 77 - Viết được: ăc, âc, mắc áo, quả gấc ăc, âc - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Ruộng bậc thang. - Đọc được: uc, ưc, yêu cầu trục, lực sĩ; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài 78 - Viết được: uc, ưc, yêu cầu trục, lực sĩ uc, ưc - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: Ai tỉnh dậy sớm. - Đọc được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài 79 - Viết được: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn ôc, uôc đuốc - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Tiêm chủng, uống dung dịch - Đọc được: iêc, ươc, coi xiếc. Rước đèn; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 80 - Viết được: iêc, ươc, xem xiếc. Rước iêc, ươc 12 đèn - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo nhà đề: Xiếc, múa rối, ca nhạc HS khá, tốt viết Tập viết - Viết đúng những chữ: tuốt lúa, hạt thóc, được đủ số mẫu tuần 17 màu sắc … đẳng cấp chữ viết thường, kích thước vừa qui định trong vở tuốt lúa theo vở Tập viết 1, tập hai. Tập viết 1, tập hai hạt thóc. HS khá, giỏi viết Tập viết - Viết đúng các chữ: bé ốc, đôi guốc, cá được đủ số loại tuần 18 diếc … dạng hình chữ viết thường, cỡ vừa theo công cụ trong vở con ốc vở Tập viết 1, tập hai. Tập viết 1, tập hai đôi guốcTuần Tên bài xích dạy yêu cầu buộc phải đạt chú giải - Đọc được: ach, cuốn sách, từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài 81 - Viết được: ach, cuốn sách ach - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo công ty đề: giữ lại gìn sách vở và giấy tờ - Đọc được: ich, êch, tờ lịch, con ếch; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 82 - Viết được: ich, êch, tờ lịch, nhỏ ếch ich, êch. - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: chúng em đi phượt - Đọc được các vần, từ ngữ, câu áp dụng từ bài xích 77 đến bài bác 83. - Viết được cácvần, từ ngữ vận dụng từ HS khá, xuất sắc kể bài bác 83 trăng tròn bài 77 đến bài xích 83. được 2-3 đoạn Ôn tập - Nghe hiểu cùng kể được một đoạn truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: chàng trai ngốc và nhỏ ngỗng xoàn - Đọc được: op, ap, họp nhóm, múa sạp; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 84 - Viết được: op, ap, họp nhóm, múa sạp op, ap - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: Chóp núi, ngọn cây,tháp chuông. - Đọc được: ăp, âp, cải bắp, cá mập: từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 85 - Viết được: ăp, âp, cải bắp, cá to ăp, âp - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: vào cặp sách của em. - Đọc được: op, ơp, vỏ hộp sữa, lớp học; từ cùng đoạn thơ vận dụng 21 bài bác 86 - Viết được: op, ơp, vỏ hộp sữa, lớp học tập ôp, ơp - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo chủ đề: các 13 chúng ta lớp em. - Đọc được: ep, ệp, cá chép, thường xếp; từ với đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 87 - Viết được: ep, ệp, cá chép, đền rồng xếp ep, êp - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Xếp sản phẩm vào lớp. - Đọc được: ip, up, bắt nhịp, búp sen; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài 88 - Viết được: ip, up, bắt nhịp, búp sen ip, up - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo nhà đề: góp đỡ phụ thân mẹ. - Đọc được: iêp, ươp, tấm thiếp, giàn mướp; từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được:: iêp, ươp, tấm thiếp, giàn bài bác 98 mướp iêp, ươp - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo chủ đề: nghề nghiệp và công việc của thân phụ mẹTuần Tên bài xích dạy yêu cầu phải đạt chú thích Tập viết HS khá, tốt viết - Viết đúng những chữ: bập bênh, lớp nhà, tuần 19 được đủ số loại xinh đẹp nhất …. Phong cách chữ viết thường, kích cỡ vừa bập bênh lao lý trong vở theo vở Tập viết 1, tập hai. Lợp bên Tập viết 1, tập nhị 21 - GV lựa chọn từ mang lại Tập viết - Viết đúng các chữ vẫn học tự tuần 1 mang đến HS viết trên các đại lý Ôn tập tuần 19 loại chữ viết thường, kích thước vừa. Hầu như lỗi những em thường mắc. - Đọc được các vần, từ bỏ ngữ, câu áp dụng từ bài bác 84 đến bài bác 90. HS khá, tốt kể bài bác 90 - Viết được các vần, từ ngữ ứng dụng từ 22 được 2-3 đoạn Ôn tập bài xích 84 đến bài bác 90. Truyện theo tranh - Nghe hiểu cùng kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Ngỗng với tép - Đọc được: oa, oe, họa sĩ, múa xoè; từ với đoạn thư ứng dụng. Bài xích 91 - Viết được: oa, oe, họa sĩ, múa xoè oa, oe - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo nhà đề: sức khoẻ là vốn quí nhất. - Đọc được: oai, oay, điện thoại, gió xoáy; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 92 - Viết được: oai, oay, điện thoại, gió oai, oay xoáy - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: Ghế đầu, ghế xoay, ghế tựa. - Đọc được: oan, oăn, giàn khoan, tóc bài xích 93 xoắn; từ và đoạn thơ ứng dụng. Oan, oăn 14 - Viết được: oan, oăn, giàn khoan, tóc xoắn - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: con ngoan, trò xuất sắc - Đọc được: oang, oăng, đổ vỡ hoang, nhỏ hoẵng; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 94 - Viết được:: oang, oăng, vỡ hoang, con oang. Oăng hoẵng - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo nhà đề: Áo choàng, áo len, áo sơ mi. - Đọc được: oanh, oach, doanh trị, thu hoạch; từ và đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 95 - Viết được: oanh, oach, doanh trị, thu oanh, oach hoạch - Luyện nói từ bỏ 2 – 4 câu theo chủ đề: nhà máy, bên cửa, doanh trại. 23 - Đọc được: oat, oăt hoạt hình, loắt choắt;từ và đoạn thơ ứng dụng. - Viết được: oat, oăt hoạt hình, loắt bài xích 96 quắt queo oat, oăt - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: Phim hoạt hìnhTuần Tên bài xích dạy yêu thương cầu đề xuất đạt chú giải - Đọc được các vần, từ bỏ ngữ, câu áp dụng từ bài bác 91 đến bài xích 97. - Viết được các vần, trường đoản cú ngữ áp dụng từ HS khá, xuất sắc kể bài bác 97 bài bác 91 đến bài xích 97. được 2-3 đoạn Ôn tập - Nghe hiểu và kể được một đoạn truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: Chú con gà trống chí lý - Đọc được: uê, uy, bông huệ, huy hiệu; từ với đoạn thơ ứng dụng. 23 bài 98 - Viết được: uê, uy, bông huệ, huy hiệu uê, uy - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo nhà đề: Tàu hoả, tàu thuỷ, ô tô, thứ bay. - Đọc được: ươ, uya, hươ vòi, tối khuya; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 99 - Viết được: ươ, uya, hươ vòi, đêm ươ, uya khuya - Luyện nói tự 2 – 4 câu theo công ty đề: sáng sủa sớm, chiều tối, tối khuya. - Đọc được uân, uyên, mùa xuân, láng chuyền; từ với đoạn thơ ứng dụng. 24 bài xích 100 - Viết được: uân, uyên, mùa xuân, uân, uyên trơn chuyền 15 - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo công ty đề: Em ưng ý đọc truyện. - Đọc được: uât, uyêt, sản xuất, phê duyệt binh; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài bác 101 - Viết được: uât, uyêt, sản xuất, duyệt y uât, uyêt binh - Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Đất việt nam tuyệt đẹp nhất - Đọc được: uynh, uych, phụ huynh, bửa huỵnh; từ cùng đoạn thơ ứng dụng. Bài xích 102 - Viết được: uynh, uych, phụ huynh, uynh, uych té huỵnh - Luyện nói trường đoản cú 2 – 4 câu theo nhà đề: Dèn dầu, đèn điện, đèn huỳnh quang đãng - Đọc được các vần, tự ngữ, câu ứng dụng từ bài xích 98 đến bài 103. - Viết được những vần, trường đoản cú ngữ vận dụng từ HS khá, giỏi kể bài xích 103 bài 98 đến bài xích 103. được 2-3 đoạn ôn tập - Nghe hiểu và kể được một quãng truyện truyện theo tranh theo tranh truyện kể: Truyện nhắc mãi ko hết. HS khá, tốt viết Tập viết - Viết đúng những chữ: hòa bình, hí hoáy, được đầy đủ số mẫu tuần đôi mươi khoẻ khoắn,… thứ hạng chữ viết thường, cỡ hiện tượng trong vở hòa bình, vừa theo vở Tập viết 1, tập hai. Tập viết 1, tập hai hí hoáyTuần Tên bài dạy yêu cầu nên đạt chú giải Tập viết HS khá, xuất sắc viết tuần đôi mươi - Viết đúng những chữ: tàu thuỷ, giấy pơ - được đầy đủ số mẫu 24 tàu thuỷ luya, tuần lễ,… vẻ bên ngoài chữ viết thường, cỡ dụng cụ trong vở giấy vừa theo vở Tập viết 1, tập hai. Tập viết 1, tập hai pơ-luya 2. Phần rèn luyện tổng thích hợp - HS khá, xuất sắc tìm - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng các từ: cô được tiếng, nói 25 giáo, dạy em, điều hay, mái trường. được câu cất Tập đọc Nhà - Hiểu câu chữ bài: Ngôi trường là địa điểm tiếng bao gồm vần ai, ay; ngôi trường emtrường đính bó, thân thiết với bạn học sinh. Biết hỏi đáp theo trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) chủng loại về trường lớp của bản thân - đánh được các chữ hoa: A, Ă, Â, B - HS khá, giỏi viết - Viết đúng những vần: ai, ay, ao, au; những từ số đông nét, dãn đúng Tập viết: ngữ: Mái trường, điều hay, sao sáng, mai khoảng cách và sơn chữ hoa sau, giao diện chữ viết thường, cỡ chữ theo vở viết đủ số dòng, số A,Ă,Â,B Tập viết 1, tập nhị ( mỗi từ ngữ viết được chữ chính sách trong ít nhất 1 lần. ) vở Tập 1, tập hai. 16 - nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Trường học tập là …anh em ” 26 bao gồm tả chữ trong vòng 15 phút. Ngôi trường em - Điền đúng vần ai, ay; chữ c, k vào chỗ trống. Có tác dụng được bài bác tập 2, 3 ( SGK ) - Đọc trơn tuột cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: tặng cháu, lòng yêu, gọi là, nước non. - Hiểu nội dung bài: bác bỏ Hồ khôn cùng yêu các - HS khá, xuất sắc tìm Tập đọc con cháu thiêu nhi và muốn muốn các cháu được tiếng, nói tặng ngay cháu học xuất sắc để biến chuyển người hữu ích cho khu đất được câu đựng nước. Tiếng bao gồm vần ao, au. Vấn đáp được câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) - học thuộc lòng bài bác thơ - nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng tứ câu thơ bài bộ quà tặng kèm theo cháu trong khoảng 15 – 17 phút. Thiết yếu tả - Điền đúng chữ l, n vào vị trí trống hoặc khuyến mãi ngay cháu dấu hỏi, dấu xẻ vào chữ in nghiêng bài xích tập (2) a hoặc b. - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: Tập đọc quyển vở, nắn nót, viết, ngay ngắn, khen. - HS khá, tốt biết chiếc nhản - Biết được công dụng của nhãn vở. Từ viết nhãn vở vở trả lời được thắc mắc 1 – 2 ( SGK ) - kể lại được một đoạn câu chuyện dựa theo tranh và lưu ý dưới tranh. - HS khá, tốt kể nói chuyện - hiểu lời khuyên răn của câu chuyện: Chớ được 2 – 3 đoạn Rùa cùng Thỏ phải chủ quan, kêu ngạo. Của câu chuyệnTuần Tên bài dạy yêu thương cầu đề nghị đạt chú thích - Đọc trơn tuột cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: 26 yêu nhất, đun nấu cơm, rám nắng. Tập đọcGia - Hiểu câu chữ bài: tình cảm và sự biết Bàn tay mẹđình ơn mẹ của doanh nghiệp nhỏ. Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) - tô được những chữ hoa: C, D, Đ - HS khá, giỏi viết - Viết đúng những vần: an, at, anh, ach; những đều nét, dãn đúng Tập viết tự ngữ: Bàn tay, phân tử thóc, gánh đỡ, sạch khoảng cách và đánh chữ hoa đã kiểu chữ viết thường, khuôn khổ chữ theo vở viết đủ số dòng, số C, D, Đ Tập viết 1, tập nhị ( từng từ ngữ viết được chữ vẻ ngoài trong tối thiểu 1 lần ) vở Tập 1, tập hai. - quan sát sách hoặc bảng, chép lại đúng đoạn “ Hằng ngày,… chậu tả lót đầy ” thiết yếu tả 35 chữ trong vòng 15 – 17 phút. Bài tay chị em 17 - Điền đúng vần an, at; chữ g, gh vào địa điểm trống. Bài tập 2, 3 (SGK ) - Đọc trơn tuột cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: khoẻ sảy, khéo sáng, đường trơn, mưa ròng Tập phát âm - Hiểu ngôn từ bài: tình cảm và sự hiếu chiếc bống thảo của Bống đối với mẹ. Vấn đáp được câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) - học thuộc lòng bài bác đồng dao. - nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài bác đồng dao chiếc Bống trong khoảng 10 – 15 chủ yếu tả phút. Cái Bống - Điền đúng vần anh, ach, chữ ng, ngh vào khu vực trống. - bài tập 2, 3 ( SGK ) - Đọc trơn tru cả bài bác tập phát âm vẽ ngựa. Đọc đúng các từ: Bao giờ, sao em biết, bức bài xích kể chuyện Cô tranh. Bé nhỏ trùm khăn đỏ Ôn tập - Hiểu nội dung bài: Tính hài hước của gửi thành bài xích câu chuyện: nhỏ nhắn vẽ ngựa không ra hình con xem thêm cho ngựa. Khi bà hỏi con gì, bé xíu lại nghĩ về bà đông đảo nơi tất cả điều chưa nhận thấy con ngựa lúc nào kiện trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK ) - Đọc được những bài vận dụng theo yêu cầu đạt về mức độ loài kiến thức, kĩ năng: 25 kiểm tra tiếng / phút; vấn đáp 1 – 2 thắc mắc đơn giản giữa về nội dung bài bác học. Học kì II - Viết được các từ ngữ, bài ứng dụng theo yêu cầu bắt buộc đạt về kiến thức, kĩ năng: 25 giờ / phút. - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: 27 hoa ngọc lan, dày, tủ ló, ngan ngát, - HS khá, tốt gọiThiên Tập hiểu khắp vườn,… bước đầu biết nghỉ khá ở được tên các loàinhiên Hoa chỗ có dấu câu. Hoa trong hình ảnh ( đất Ngọc Lan - Hiểu văn bản bài: Tình cảm yêu mến SGK )nước cây hoa ngọc lan của chúng ta nhỏ. Vấn đáp được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )Tuần Tên bài xích dạy yêu thương cầu phải đạt ghi chú - tô được các chữ hoa: E, Ê, G - HS khá, giỏi viết - Viết đúng các vần: ăm, ăp, ươn, ương; hầu hết nét, dãn đúng Tập viết những từ ngữ: siêng học, mọi vườn, vườn khoảng cách và 27 sơn chữ hoa hoa, bất tỉnh hương giao diện chữ viết thường, kích cỡ viết đầy đủ số dòng, số E, Ê, G chữ theo vỡ vạc Tập viết 1, tập nhị ( mỗi từ chữ hiệ tượng trong ngữ viết được tối thiểu 1 lần ) vở Tập 1, tập hai. - nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài Chính tả 18 công ty bà công ty bà ngoại: 27 chữ trong tầm 10 – nước ngoài 15 phút. - Điền đúng vần ăm, ăp; chữ c, k vào địa điểm trống. Bài bác tập 2, 3 ( SGK ) - Đọc trơn cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: dậy sớm, ra vườn, lên đồi, đất trời, đợi đón. Những bước đầu biết nghỉ tương đối ở cuối mỗi Tập đọc chiếc thơ, khổ thơ. HS khá, xuất sắc học Ai dậy nhanh chóng - Hiểu ngôn từ bài: Ai dậy sớm bắt đầu thuộc lòng bài bác thơ. Thấy hết được cảnh đẹp của đất trời. Trả lời thắc mắc tìm hiểu bài bác ( SGK ) - học tập thuộc lòng ít nhất 1 khổ thơ. - nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng bài xích Câu đố về con ong: 16 chữ trong khoảng Chính tả 8 – 10 phút. Câu đố - Điền đúng chữ: ch, tr, v, d hoặc gi vào vị trí trống. Bài bác tập ( 2 ) a hoặc b - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: chộp được, hoảng lắm, nén sợ, lễ phép. Những bước đầu tiên biết nghỉ hơi ở vị trí có dấu câu. Tập đọc: - Hiểu câu chữ bài: Sự thông minh, Mưu chú Sẻ cấp tốc trí của Sẻ đã khiến chú rất có thể tự cứu mình bay nạn. Trả lời thắc mắc 1 – 2 ( SGK ) - đề cập lại được một đoạn mẩu truyện dựa theo tranh và nhắc nhở dưới tranh. Nhắc chuyện - Hiểu văn bản của câu chuyện: Trí trí tuệ khôn của con bạn giúp con người thống trị được môn loài. - Đọc suôn sẻ cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: sản phẩm xoan, xao xuyến, lảnh lót, thơm phức, mộc mạc, ngõ. Bước đầu biết nghỉ ngơi 28 Tập phát âm hơi sinh sống cuối cái thơ, khổ thơ.Gia ngôi nhà - Hiểu câu chữ bài: tình cảm của bạnđình nhỏ với ngôi nhà. Trả lời được câu hỏi 1 – 2 ( SGK )Tuần Tên bài xích dạy yêu thương cầu cần đạt ghi chú - đánh được những chữ hoa: H, I, K - Viết đúng những vần: iêt, uyêt, iêu, yêu thương 28 Tập viết những từ ngữ: hiếu thảo, yêu thương mến, ngoan - HS khá, tốt viết đánh chữ hoa ngoãn, đoạt giải đẳng cấp chữ viết thường, cỡ các nét, dãn đúng H,I,K khoảng cách và 19 viết đủ số dòng, số chữ theo vỡ lẽ Tập viết 1, tập nhì ( từng từ chữ cơ chế trong ngữ viết được tối thiểu 1 lần ) vở Tập 1, tập hai. - quan sát sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 3 bài xích Ngôi nhà trong khoảng 10 – 12 bao gồm tả phút. Ngôi nhà - Điền đúng vần iêu hay yêu; chữ c giỏi chữ k vào chỗ trống bài tập 2 – 3 ( SGK ) - Đọc trơn tru cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: lần nào, luôn luôn, về phép, vững vàng. Bước đầu tiên biết nghỉ tương đối ở cuối mỗi chiếc HS khá, xuất sắc học Tập đọc thơ, khổ thơ. Trực thuộc lòng cả bài bác Quà Của bố - Hiểu ngôn từ bài: bố là bộ đội kế bên thơ đảo xa, tía rất nhớ cùng yêu em. Trả lồi thắc mắc 1, 2 ( SGK ) - học tập thuộc lòng một khổ của bài xích thơ. - nhìn sách hoặc bảng, chép lại đúng khổ thơ 2 bài Quà của bố khoảng 10 – 12 chính tả phút. đá quý Của ba - Điền đúng vần s xuất xắc x; Vần im giỏi iêm vào khu vực trống bài tập 2a cùng 2b - Đọc trơn tuột cả bài. Đọc đúng những từ ngữ: Khóc oà, hoảng hốt, cắt bánh, đứt tay. Tập đọc những bước đầu tiên biết nghỉ ngơi hơi tại phần có vết câu. Vì bây chừ - Hiểu ngôn từ bài: Cậu nhỏ bé làm nũng bà bầu mẹ bắt đầu về yêu cầu đợi bà mẹ về bắt đầu khóc. Trả lời câu hỏi 1,2 ( SGK ) - kể lại được một đoạn mẩu truyện dựa đề cập chuyện theo tranh và gợi nhắc dưới tranh. HS khá, giỏi kể bông hoa - hiểu văn bản câu chuyện: Lòng hiếu được toàn cục câu cúc white thảo của cô bé làm mang đến đất trời cũng cảm chuyện theo tranh động, góp cô chữa trị khỏi căn bệnh cho mẹ. - Đọc trơn tru cả bài. Đọc đúng các từ ngữ: xanh mát, ngan ngát, thanh khiết, dệt lại.

Xem thêm: Tìm X Và Y, Biết: 2X - If X^Y + Y^X = 256, Then What Is The Value Of Y^2

Tập đọc những bước đầu tiên biết ngủ hơi ở phần có lốt câu. Đầm sen - Hiểu câu chữ bài: Vẻ rất đẹp của lá, hoa, 29 hương sắc loài sen.Thiên - vấn đáp được câu hỏi 1, 2 ( SGK )nhiên - đánh được những chữ hoa: L, M, N HS khá, xuất sắc viết Đất - Viết đúng những vần, en, oen, ong, oong; những nét, dãn đúngnước Tập viết các từ ngữ: hoa sen, nhoẻn cười, trong khoảng cách và đánh chữ hoa xanh, cải xoong kiểu dáng chữ viết thường, độ lớn viết đầy đủ số dòng, số L, M, N chữ theo vở Tập viết 1, tập hai ( mỗi từ chữ điều khoản trong ngữ viết được tối thiểu 1 lần vở Tập viết 1, tập nhì 20