C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr là phản nghịch ứng khi mang đến toluen chức năng với brom, với đk nhiệt độ xúc tác khác nhau thì phản bội ứng cho thành phầm thế khác nhau. Mời chúng ta tham khảo tài liệu dưới đây để nắm rõ hơn lý lẽ phản ứng.Bạn đang xem: Toluen có làm mất màu hỗn hợp brom không

C6H5CH3 + Br2
*

C6H5CH2Br + HBr

Khi toluen Br2 điều kiện thường ánh nắng thì ưu tiên xẩy ra phản ứng cầm cố trên nhánh tạo thành bezyl bromua

2. Toluen tác dụng với Br2 đk có bột sắt


*

*

6CO2 + 3H2O

0,1 → 0,6 → 0,3 (mol)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,6 → 0,6 (mol)

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g)

mCO2 + mH2O = 0,6.44 + 0,3.18 = 31,8 (g) CaCO3

⇒ khối lượng dung dịch bớt là: 60 − 31,8 = 28,2 (g)

Câu 6: Benzen chức năng với Br2 theo xác suất mol 1 : 1 (có khía cạnh bột Fe), chiếm được sẩn phẩm hữu cơ là

A.C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br44

Câu 7.

Bạn đang xem: Toluen có làm mất màu nước brom không

Toluen công dụng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), nhận được sẩn phẩm hữu cơ là

A. O-bromtoluen

B. M-bromtoluen.

C. Phenylbromua

D. Benzylbromua

Câu 8. mang lại toluen tính năng với lượng dư HNO3 đặc có xúc tác H2SO4 sệt để điều chế 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Trọng lượng điều chế được tự 23 kg toluen (hiệu suất 80%)là

A. 45,40 kg

B. 70,94 kg

C. 18,40 kg

D. 56,75 kg

Đáp án A

C6H5CH3 + 3HONO2 → C6H5(NO2)3CH3 + 3H2O

92 gam 227 gam (H= 100%)

23 kilogam m kilogam (H = 80%)

m = 23.227/92 .80% = 45,4 kg

Câu 9. Khi cho ít benzen vào ống thử đựng nước brom, nhấp lên xuống nhẹ. Hiện tượng quan giáp được là:

A. Nước brom mất màu, thu được hóa học lỏng đồng nhất

B. Hóa học lỏng trong ống nghiệm phân thành 2 lớp: lớp có red color và lớp không màu

C. Hóa học lỏng trong ống nghiệm không nỗ lực đổi

D. Nước brom mất màu, tất cả chất lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

………………………………..

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tinh Tú " - Tinh Tú Là Gì, Nghĩa Của Từ Tinh Tú

Mời những bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan

Để tiện trao đổi, share kinh nghiệm đào tạo và huấn luyện và học tập môn học tập THPT, trung học phổ thông Sóc Trăng mời chúng ta truy cập team riêng dành riêng cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để có thể cập nhật được mọi tài liệu mới nhất.