C6H5CH3 + Br2 → C6H5CH2Br + HBr là làm phản ứng khi mang lại toluen chức năng với brom, với điều kiện nhiệt độ xúc tác không giống nhau thì bội nghịch ứng cho sản phẩm thế khác nhau. Mời các bạn tham khảo tài liệu tiếp sau đây để hiểu rõ hơn cách thức phản ứng.Bạn đã xem: Toluen có làm mất màu hỗn hợp brom không

C6H5CH3 + Br2
*

C6H5CH2Br + HBr

Khi toluen Br2 đk thường tia nắng thì ưu tiên xẩy ra phản ứng cầm cố trên nhánh tạo thành bezyl bromua

2. Toluen tính năng với Br2 đk có bột sắt


*

*

6CO2 + 3H2O

0,1 → 0,6 → 0,3 (mol)

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O

0,6 → 0,6 (mol)

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g)

mCO2 + mH2O = 0,6.44 + 0,3.18 = 31,8 (g) CaCO3

⇒ trọng lượng dung dịch bớt là: 60 − 31,8 = 28,2 (g)

Câu 6: Benzen chức năng với Br2 theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có phương diện bột Fe), chiếm được sẩn phẩm cơ học là

A.C6H6Br2

B. C6H6Br6

C. C6H5Br

D. C6H6Br44

Câu 7.Bạn đã xem: Toluen có làm mất màu hỗn hợp brom không

Toluen chức năng với Br2 chiếu sáng (tỷ lệ mol 1 : 1), thu được sẩn phẩm hữu cơ là

A. O-bromtoluen

B. M-bromtoluen.

Bạn đang xem: Toluen có làm mất màu dung dịch brom không

C. Phenylbromua

D. Benzylbromua

mang đến toluen chức năng với lượng dư HNO3 đặc gồm xúc tác H2SO4 quánh để pha trộn 2,4,6-trinitrotoluen (TNT). Trọng lượng điều chế được tự 23 kg toluen (hiệu suất 80%)là

A. 45,40 kg

B. 70,94 kg

C. 18,40 kg

D. 56,75 kg

Đáp án A

C6H5CH3 + 3HONO2 → C6H5(NO2)3CH3 + 3H2O

92 gam 227 gam (H= 100%)

23 kilogam m kilogam (H = 80%)

m = 23.227/92 .80% = 45,4 kg

Câu 9. Khi cho thêm một chút benzen vào ống thử đựng nước brom, nhấp lên xuống nhẹ. Hiện tượng quan sát được là:

A. Nước brom mất màu, thu được chất lỏng đồng nhất

B. Chất lỏng vào ống nghiệm phân thành 2 lớp: lớp có red color và lớp ko màu

C. Hóa học lỏng trong ống nghiệm không nỗ lực đổi

D. Nước brom mất màu, bao gồm chất lỏng ko tan chìm xuống lòng ống nghiệm

………………………………..

Xem thêm: Các Số Oxi Hóa Của Cacbon Là, Các Số Oxi Hóa Thường Gặp Của Cacbon Là

Mời những bạn tìm hiểu thêm một số tài liệu liên quan

Để luôn tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm huấn luyện và giảng dạy và học hành môn học tập THPT, thpt Sóc Trăng mời chúng ta truy cập đội riêng giành cho lớp 11 sau: team Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 để có thể cập nhật được các tài liệu bắt đầu nhất.