(a) ,, dfrac37 , extvà , dfrac25) (b) ,, dfrac59 , extvà , dfrac58) (c) ,, dfrac87 , extvà , dfrac78)
Bạn đang xem: Toán lớp 4 trang 150

Hướng dẫn:

a) Quy đồng rồi so sánh hai phân số trên

b) đối chiếu hai phân số thuộc tử số, phân số nào tất cả mẫu số nhỏ tuổi hơn thì phân số đó phệ hơn

c) đối chiếu hai phân số bên trên với 1

Bài giải:

a)Quy đồng chủng loại hai phân số trên ta được:

(dfrac37 = dfrac3 imes 57 imes 5 = dfrac1535);(dfrac25 = dfrac2 imes 75 imes 7 = dfrac1435)

Vì(dfrac1535 > dfrac1435 )suy ra(f dfrac37 > dfrac25)

b)(f dfrac59

c) Ta có:(dfrac87 > 1; ,,, , dfrac78

Suy ra(f dfrac87 > dfrac78)


Xem video bài giảng và làm cho thêm bài luyện tập về bài học kinh nghiệm này tại chỗ này để học giỏi hơn.
*

Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập về phân số (tiếp theo) khác • Giải bài 1 trang 149 - SGK Toán lớp 5 Khoanh vào chữ đặt... • Giải bài xích 2 trang 149 - SGK Toán lớp 5 Khoanh vào chữ đặt... • Giải bài bác 3 trang 150 - SGK Toán lớp 5 Tìm các phân số bằng... • Giải bài bác 4 trang 150 - SGK Toán lớp 5 So sánh những phân số:(a) ,,... • Giải bài 5 trang 150 - SGK Toán lớp 5 a) Viết những phân...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng •Chương 2: bốn phép tính với các số trường đoản cú nhiên. Hình học •Chương 3: dấu hiệu chia hết mang lại 2, 5, 9, 3. Giới thiệu hình bình hành •Chương 4: Phân số - những phép tính cùng với phân số. Ra mắt hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một số trong những bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ bản đồ •Chương 6: Ôn tập
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán lớp 4
Ôn tập về phân số (tiếp theo)
• Giải bài 1 trang 149 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 2 trang 149 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 3 trang 150 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài 4 trang 150 - SGK Toán lớp 5 • Giải bài xích 5 trang 150 - SGK Toán lớp 5
Giải bài xích tập SGK Toán lớp 4
Chương 1: Số từ bỏ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo cân nặng Chương 2: tứ phép tính với các số từ nhiên. Hình học Chương 3: tín hiệu chia hết đến 2, 5, 9, 3. Ra mắt hình bình hành Chương 4: Phân số - những phép tính cùng với phân số. Trình làng hình thoi Chương 5: Tỉ số - một số bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ Chương 6: Ôn tập
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài bác tập Môn trang bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn định kỳ Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Bạn Đã Phân Biệt Được Màu Gouache Set 20/54, Màu Gouache

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12