Toán lớp 3 đặt tính rồi tính trẻ làm cho quen với phép tính. Từ đó giúp trẻ ghi nhớ lắp thêm tự tính toán, rèn luyện tứ duy logic và tính nhanh các bài tập hơn.Toán lớp 3 đặt tính rồi tính rất phổ cập nhất trong toán tiểu học giúp rèn luyện khả năng giám sát và đo lường và tứ duy logic. Bài viết dưới đây sẽ share tất cả những kiến thức cần nhớ và bài xích tập về đặt tính để phụ huynh với trẻ tham khảo.

Bạn đang xem: Toán lớp 3: nhân chia

1. Kỹ năng cần lưu giữ khi làm cho toán lớp 3 để tính rồi tính

Trong lịch trình học lớp 3, trẻ ban đầu được có tác dụng quen với những phép tính tất cả nhớ, bởi vậy việc lớp 3 đặt tính rồi tính được chia thành 5 dạng: Phép cùng (trừ) ko nhớ; Phép cộng (trừ) tất cả nhớ; Phép nhân; Phép chia hết; Phép chia tất cả dư.

1.1. Phép cộng (trừ) không nhớ:

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 203 + 525

b) 864 - 624

Trả lời:

a) Đặt tính rồi tính

*

Thực hiện phép tính từ đề nghị qua trái ta có:

3 cộng 5 bởi 8, viết 8

0 cộng 2 bởi 2, viết 2

2 cùng 5 bằng 7, viết 7

Vậy 203 + 525 = 728

b)

*

Thực hiện tại phép tính từ bắt buộc qua trái ta có:

4 trừ 4 bằng 0, viết 0

6 trừ 2 bởi 4, viết 4

8 trừ 6 bằng 2, viết 2

Vậy 864 - 624 = 240

1.2. Phép cộng có nhớ:

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 754 + 67

*

Thực hiện nay phép tính từ bắt buộc qua trái ta có:

4 cộng 7 bởi 11, viết 1 nhớ 1

5 cùng 6 bởi 11, thêm 1 bằng 12, viết 2 lưu giữ 1

7 thêm một bằng 8, viết 8

Vậy 754 + 67 = 821

1.3. Phép trừ tất cả nhớ

*

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 562 - 443

*

Thực hiện phép tính từ cần qua trái ta có:

12 trừ 3 bởi 9, viết 9 lưu giữ 1

6 trừ 4 bởi 2, 2 trừ 1 bởi 1, viết 1

5 trừ 4 bởi 1, viết 1

Vậy 562 - 443 = 119

*

Học cách trừ những số bao gồm 3 chữ số thuộc cô Nhung sakymart.com >>

1.4. Phép nhân:

Cách làm:

Thực hiện nhân từ phảiqua trái, nhân số làm việc hàng đơn vị của số hạng thứ nhất với số hạng thứ 2, tiếp đến tiếp tục nhân số sản phẩm chục, hàng trăm ngàn của số hạng thứ nhất với số hạng thiết bị 2.Nếu trong các phép tính trên, phép tính nào gồm nhớ,ta cùng nhớ vào kết quảphép tính tiếp theo.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: 314 x 3

*

Thực hiện nay phép tính từ phải qua trái ta có:

3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

3 nhân 1 bằng 3, thêm một bằng 4, viết 4

3 nhân 3 bởi 9, viết 9

Vậy 314 x 3 = 942

1.5. Phép chia:

Cách làm:

Thực hiện chia lần lượt tự trái qua phải những chữ sốcủa số bị chia cho số chia.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a) 834 : 2

b) 234 : 7

Trả lời:

a)

*

Thực hiện phép tính từ bỏ trái qua phải ta có:

8 : 2 = 4, viết 4

4 x 2 = 8, 8 - 8 = 0, hạ 3,

3 : 2 = 1 viết 1

1 x 2 = 2, 3 - 2 = 1, viết 1 hạ 4, ta được 14

14 : 2 = 7 viết 7, 7 x 2 = 14, 14 - 14 = 0

Như vậy 834 : 2 = 417.

b)

*

Thực hiện phép tính trường đoản cú trái qua yêu cầu ta có:

2 không phân tách được đến 7, ta mang 23 : 7 được 3.

7 x 3 = 21, 23 - 21 = 2, hạ 4 ta được 24

24 : 7 = 3, 3 x 7 = 21, 24 - 21 = 3

Vậy, 234 : 7 = 33 dư 3

Nếu nhỏ vẫn gặp mặt khó khăn khi làm phép đặt tính phân chia số có 3 chữ số, con hoàn toàn có thể ôn tập lại cùng cô Nhung sakymart.com qua số đông ví dụ thiệt sinh động tiếp sau đây nhé

*

Ôn tập phép chia 3chữ số mang lại số có 1 chữ số >>

2. 5 vấn đề lớp 3 đặt tính rồi tính bao gồm lời giải

2.1. Bài xích tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 234 + 679

b) 385 + 126

c) 340 + 657

d) 782 + 234

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 568 - 484

b) 896 - 769

c) 468 - 370

d) 784 - 590

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 344 x 2

b) 126 x 4

c) 458 x 2

d) 119 x 6

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) 255 : 5

b) 386 : 2

c) 617 : 3

d) 728 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 63724 + 21436

b) 93207 - 8236

c) 47267 x 4

d) 396 : 7

2.2. Hướng dẫn giải

Bài 1.

Xem thêm: Tin Học Văn Phòng Tiếng Anh Là Gì ? Kỹ Năng Tin Học Văn Phòng Cơ Bản

Đặt tính rồi tính và tiến hành phép tính từ yêu cầu qua trái ta có:

a)

*

4 cộng 9 bằng 13, viết 3 lưu giữ 1

3 cùng 7 bằng 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

2 cùng 6 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

Vậy 234 + 479 = 913

b)

*

5 cộng 6 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1

8 cùng 2 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1

3 cùng 1 bằng 4 thêm 1 bằng 5, viết 5

Vậy 385 + 126 = 511

c)

*

0 cùng 7 bởi 7, viết 7

4 cộng 5 bởi 9, viết 9

3 cùng 6 bằng 9, viết 9

Vậy 340 + 657 = 997

d)

*

2 cộng 4 bằng 6, viết 6

8 cộng 3 bởi 11, viết 1 lưu giữ 1

7 cùng 2 bằng 9 thêm 1 bằng 10, viết 10

Vậy 782 + 234 = 1016

Bài 2:

Đặt tính rồi tính và triển khai phép tính từ phải qua trái ta có:

a)

*

8 trừ 4 bằng 4, viết 4

16 trừ 8 bằng 8, viết 8 nhớ 1

5 trừ 4 bằng 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 568 - 484 = 84

b)

*

16 trừ 9 bởi 7, viết 7 nhớ 1

9 trừ 6 bởi 3, 3 trừ 1 bởi 2, viết 2

8 trừ 7 bằng 1, viết 1

Vậy 896 - 769 = 127

c)

*

8 trừ 0 bằng 8, viết 8

16 trừ 7 bởi 9, viết 9 ghi nhớ 1

4 trừ 3 bởi 1, 1 trừ 1 bởi 0

Vậy 468 - 370 = 98

d)

*

4 trừ 0 bởi 4, viết 4

18 trừ 9 bằng 9, viết 9

7 trừ 5 bởi 2, 2 trừ 1 bởi 1

Vậy 784 - 590 = 194

Bài 3:

a)

*

4 nhân 2 bởi 8, viết 8

2 nhân 4 bằng 8, viết 8

2 nhân 3 bởi 6, viết 6

Vậy 344 x 2 = 688

b)

*

4 nhân 6 bởi 24, viết 4 ghi nhớ 2

4 nhân 2 bằng 8 thêm 2 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 1

4 nhân 1 bằng 4, viết 4 thêm một bằng 5

Vậy 126 x 4 = 504

c)

*

2 nhân 8 bởi 16, viết 6 ghi nhớ 1

2 nhân 5 bởi 10 thêm một bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

2 nhân 4 bằng 8 thêm một bằng 9, viết 9

Vậy 458 x 2 = 916

d)

*

6 nhân 9 bởi 54, viết 4 lưu giữ 5

6 nhân 1 bởi 6 thêm 5 bằng 11, viết 1 lưu giữ 1

6 nhân 1 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

Vậy 119 x 6 = 714

Bài 4:

a)

*

25 chia 5 bằng 5, viết 5

5 nhân 5 bởi 25, 25 trừ 25 bằng 0

5 phân tách 5 bởi 1, viết 1

1 nhân 5 bằng 5, 5 trừ 5 bởi 0

Vậy 255 : 5 = 51

b)

*

3 phân chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bởi 2, 3 trừ 2 bởi 1

Hạ 8 được 18 phân chia 2 bằng 9

9 nhân 2 bởi 18, 18 trừ 18 bằng 0

6 phân chia 2 bằng 3, viết 3

3 nhân 2 bởi 6, 6 trừ 6 bằng 0

Vậy 386 : 2 = 193

c)

*

6 phân tách 3 bởi 2, viết 2

2 nhân 3 bởi 6, 6 trừ 6 bởi 0

1chia3 bởi 0, viết 00 nhân 3 bằng 0, 1trừ 0bằng 1Hạ 7 được 17 phân chia 3 bằng 5, viết 5

5 nhân 3 bằng 15, 17 trừ 15 bởi 2

Vậy 617 : 3 = 205 (dư 2)

d)

*

7 phân chia 4 bởi 1, viết 1

4 nhân 1 bởi 4, 7 trừ 4 bởi 3

32 chia 4 bằng 8, viết 8

8 nhân 4 bởi 32, 32 trừ 32 bằng 0

8 phân tách 4 bằng 2, viết 2

2 nhân 4 bằng 8, 8 trừ 8 bằng 0

Vậy 728 : 4 = 182

Bài 5:

a)

*

6 cộng 4 bởi 10, viết 0 lưu giữ 1

3 cộng 2 bởi 5 thêm 1 bằng 6 viết 6

4 cùng 7 bởi 11, viết 1 lưu giữ 1

3 cùng 1 bởi 4 thêm một bằng 5, viết 5

2 cộng 6 bởi 8, viết 8

Vậy 63724 + 21436 = 85160

b)

*

7 trừ 6 bởi 1, viết 1

10 trừ 3 bằng 7, viết 7 ghi nhớ 1

12 trừ 2 bởi 10, 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 1

13 trừ 8 bởi 5, 5 trừ 1 bởi 4, viết 4 ghi nhớ 1

9 trừ 1 bằng 8, viết 8

Vậy 93207 - 8236 = 84971

c)

*

4 nhân 7 bởi 28, viết 8 nhớ 2

4 nhân 6 bởi 24 thêm 2 bởi 26, viết 6 ghi nhớ 2

4 nhân 2 bởi 8 thêm 2 bởi 10, viết 0 ghi nhớ 1

4 nhân 7 bởi 28 thêm 1 bằng 29, viết 9 nhớ 2

4 nhân 4 bằng 16 thêm 2 bởi 18, viết 18

Vậy 47267 x 4 = 189068

d)

*

39 phân chia 7 bằng 5, viết 5

5 nhân 7 bằng 35, 39 trừ 35 bằng 4

46 chia 7 bởi 6, viết 6

6 nhân 7 bởi 42, 46 trừ 42 bởi 4

3. 10 bài toán lớp 3 để tính rồi tính tự luyện

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 84371 – 45263

b) 21470 + 34252

c) 7236 - 1857

d) 3782 + 5469

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a) 1608 x 5

b) 12000 x 3

c) 347 x 3

d) 254 x 5

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a) 216 : 2

b) 2649 : 3

c) 6546 : 2

d) 7925 : 5

Bài 4: Đặt tính rồi tính:

a) 6857 : 4

b) 9540 : 3

c) 4320 : 5

d) 9152 : 4

Bài 5: Đặt tính rồi tính:

a) 18329 + 875

b) 4582 - 3982

c) 465 x 2

d) 1253 : 3

Bài toán lớp 3 để tính rồi tínhtrẻ cần có nền tảng kiến thức tốt vàtính toán cẩn thận. Phụ huynh rất có thể cho trẻ tìm hiểu thêm các bài bác giảng và bài tập trên sakymart.com.