Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên cùng xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên


Bạn đang xem: Tính tổng 1/2+1/3+1/4+

*

Chọn môn vớ cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dân Âm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên với xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc chống an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
*

*

*

A=1+1/2+1/3+1/4+.......+1/100

A=99/100


*

Dưới đấy là một vài thắc mắc có thể tương quan tới thắc mắc mà các bạn gửi lên. Rất có thể trong đó gồm câu trả lời mà các bạn cần!

câu 1: 1+1/2+1/3+...+1/1000000

câu 2: 1^2+(1/2)^2+(1/3)^3+(1/4)^2+...+(1/100)^2

câu 3: 1^3+2^3+3^3+...+100^3

câu 4: tính tổng tất cả những số tuyệt vời và hoàn hảo nhất từ 1->1000000

câu1,2,3 tính tổng


câu 1: 1+1/2+1/3+...+1/1000000

câu 2: 1^2+(1/2)^2+(1/3)^3+(1/4)^2+...+(1/100)^2

câu 3: 1^3+2^3+3^3+...+100^3

câu 4: tính tổng tất cả những số hoàn hảo từ 1->1000000

câu1,2,3 tính tổng


1.Tính tổng S=1/3+1/32+1/33+1/34+.....+1/399+1/3100

2.Tính tổng S=1+1/2+1/22+1/23+1/24+.....+1/299+1/2100


1.Tính tổng S=1/3+1/32+1/33+1/34+.....+1/399+1/3100

2.Tính tổng S=1+1/2+1/22+1/23+1/24+.....+1/299+1/2100


(A=frac11cdot2cdot3+frac12cdot3cdot4+frac13cdot4cdot5+...+frac198cdot99cdot100)

(A=frac12left(frac11cdot2-frac12cdot3+frac12cdot3-frac13cdot4+frac13cdot4-frac14cdot5+...+frac198cdot99-frac199cdot100 ight))

(A=frac12left(frac11cdot2-frac199cdot100 ight))

(A=frac12left(frac12-frac19900 ight))

(A=frac12cdotfrac14949)

(A=frac19898)


Bài 4: Tính tổng 1) 1 + (-2) + 3 + (-4) + . . . + 19 + (-20) 2) 1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100 3) 2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50 4) – 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99 5) 1 + 2 – 3 – 4 + ... + 97 + 98 – 99 - 100


1. 1 + ( -2) +3 +(-4) + .........+ 19 + (-20)

= -1 + ( -1) +....+(-1)

= -1. 10

= -10

2.1 – 2 + 3 – 4 + . . . + 99 – 100

= ( -1) + (-1) +....+(-1)

= -1. 50

= -50

3.2 – 4 + 6 – 8 + . . . + 48 – 50

= (-2) + (-2) +....+ (-2)

= -2. 12 + 26

= -24 + 26

= 2

4.– 1 + 3 – 5 + 7 - . . . . + 97 – 99

= 2 + 2 +......+2

= 2.25

= 50

5. 1 + 2 – 3 – 4 + ... + 97 + 98 – 99 - 100

= (1+2-3-4) +......+ ( 97+98-99 -100)

= -4 . (-4).....(-4)

= -4. 25

= -100


(frac11.2+frac12.3+...+frac199.100)

(=1-frac12+frac12-frac13+...+frac199-frac1100)

(=1-frac1100)

(=frac99100)


(frac11.2+frac12.3+frac13.4+...+frac199.100)

(= 1-frac12+frac12-frac13+frac13-frac14+...+frac199-frac1100)

(= 1-frac1100)

(=frac99100)

~ Học tốt a~


ta gồm 1+(1+2)+(1+2+3)+...+(1+2+3+...+100)

=4+(1+3).3/2+9+(1+4).4/2+...+(1+100).100/2

=1/2(1.2+2.3+.....+100.101)

=>1/2.100.101.102

con mẫu dưới thì bằng 99.100.101

=>F=51/99

ngu rua mà lại ko biet lam


1/2.3+1/3.4+1/4.5+...+1/99.100

=49/100

Chúc các bạn hok tốt, các bạn nhớ k đến mik nha!!!!!!!!!!
Xem thêm: Điều Kiện If Trong Excel - Bài 15: Khai Thác Sức Mạnh Của Hàm If Trong Excel

Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên