Viết Về sở thích Bằng giờ đồng hồ Anh gọn ghẽ ❤️️ 18 mẫu Hay ✅ share Tuyển Tập Những nội dung bài viết Ngắn Hay lựa chọn Lọc giúp đỡ bạn Đọc Học xuất sắc Ngoại Ngữ.


Cách Viết Đoạn Văn Viết Về sở thích Bằng giờ Anh

Chi tiết bí quyết viết đoạn văn viết về sở thích bằng giờ Anh sau đây với những thắc mắc gợi ý và cách trả lời về nhà đề sở trường của bản thân sẽ giúp đỡ các em học sinh thực hiện giỏi bài chất vấn viết của mình.

1. Giải pháp đặt câu hỏi về sở thích:

What is your hobby?When did you start it?How vày you enjoy it?/ What vày you think about it?/ How bởi you feel about it?/ How bởi you like it?Why vị you like/enjoy it?How long do you think you will continue with your hobby?What vì you lượt thích doing?What sort of hobbies vì chưng you have?What vì chưng you get up to lớn in your không tính tiền time?

2. Cách gợi ý câu trả lời về sở thích:

My hobby is… (walking, reading book, shopping, playing games, cooking…)I started when …(I was young/ I was a child/ I was ten years old…)Firtly, I …, then I …I spend + (số đếm) + hours on itBecause I can learn about many things in…, it make me feel relaxedI would never stop…, I don’t know…In my miễn phí time I…I relax by (watching TVI’m interested in…I enjoy…I’m keen on…

Hướng Dẫn Viết Về sở thích Bằng giờ Anh

Tham khảo phần lớn hướng dẫn viết về sở trường bằng tiếng Anh ví dụ trong video clip dưới trên đây để rèn luyện cho mình biện pháp viết xuất xắc nhất.


sakymart.com tặng kèm bạn