Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề chất hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học tập hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon ko noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Thuyết kết cấu hóa học
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Đại cương cứng hóa học tập hữu cơ

Thuyết kết cấu hóa học

I. Thuyết kết cấu hóa học:

1. Nội dung: tất cả 3 luận điểm:


a. Vấn đề 1: trong phân tử hợp chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo đúng hóa trị với theo một sản phẩm công nghệ tự tốt nhất định. Sản phẩm công nghệ tự đó call là cấu trúc hóa học. Sự biến hóa thứ tự link đó tức là đổi khác cấu tạo hóa học sẽ khởi tạo ra một hóa học khác.

Bạn đang xem: Thuyết cấu tạo hóa học

b. Vấn đề 2: trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon tất cả hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những rất có thể liên kết với nguyên tử của thành phần khác mà còn hoàn toàn có thể liên kết cùng với nhau tạo ra thành mạch cacbon (vòng, không vòng, nhánh, ko nhánh)

c. Luận điểm 3: Tính chất của các chất nhờ vào vào nguyên tố phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học tập (thứ trường đoản cú liên kết các nguyên tử).

2. Ý nghĩa: Thuyết CTHH giúp lý giải hiện tượng đồng đẳng, đồng phân.

II. Đồng đẳng, đồng phân

1. Đồng đẳng

Khái niệm: Những hòa hợp chất có thành phần phân tử hơn yếu nhau một hay nhiều nhóm CH2, nhưng lại có tính chất hóa học tương tự nhau là hầu hết chất đồng đẳng, bọn chúng họp thành hàng đồng đẳng

III. Đồng phân

Khái niệm: các hợp chất khác nhau nhưng có cùng CTPT được hotline là các chất đồng phân của nhau.


* có nhiều loại đồng phân :

- Đồng phân kết cấu (gồm đồng phân về thực chất nhóm chức, vị trí nhóm chức, mạch cacbon )

- Đồng phân lập thể (khác nhau về địa điểm không gian)

VII. Link hóa học:

- liên kết thường gặp trong hợp hóa học hữu cơ là liên kết CHT, gồm link δ và link Л.

- Sự tổng hợp của links δ với Л chế tạo thành link dôi hoặc bố (liên kết bội).

1. Link đơn: (δ)

- do 1 cặp electron tạo thành, được trình diễn bằng 1 gạch men nối giữa 2 nguyên tử.

- liên kết δ bền.

2. Link đôi: (1δ với 1Л)

- do 2 cặp electron chế tác thành, được màn biểu diễn bằng 2 gạch ốp nối giữa 2 nguyên tử.

- có 1δ bền cùng 1Л kém bền.


3. Link ba: (1δ với 2Л)

- vị 3 cặp electron chế tạo ra thành, được màn biểu diễn bằng 3 gạch men nối thân 2 nguyên tử.

Xem thêm: Đặc Điểm Nào Sau Đây Không Đúng Khi Nói Về Mắt Viễn Thị ? A Ý Kiến Nào Sau Đây Không Đúng Về Mắt Viễn

- bao gồm 1δ bền cùng 2Л nhát bền.

* các liên kết song và bố gọi là links bội.

Tham khảo những bài chuyên đề 4 Hóa 11 khác:

Giới thiệu kênh Youtube sakymart.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, sakymart.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng cam kết khóa học tốt 11 dành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.sakymart.com