Công thức cấu trúc biểu diễn trang bị tự và phương thức liên kết (liên kết đơn, link bội) của những nguyên tử trong phân tử

2. Những loại bí quyết cấu tạo

- Công thức cấu tạo khai triển

- Công thức cấu tạo thu gọn

II. THUYẾT CẤU TẠO HÓA HỌC

1. Trong phân tử hợp chất hữu cơ, những nguyên tử liên kết với nhau theo như đúng hóa trị cùng theo một sản phẩm công nghệ tự độc nhất định. Máy tự links đó hotline là cấu trúc hóa học. Sự thay đổi liên kết đó sẽ tạo ra chất mới

Ví dụ: cách làm phân tử C2H6O tất cả hai công thức cấu trúc (thứ tự liên kết khác nhau) ứng cùng với 2 hợp hóa học sau:

H3C−O−CH3: đimetyl ete, chất khí, không tính năng với Na.

Bạn đang xem: Theo thuyết cấu tạo hóa học

H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, tác dụng với Na giải tỏa hiđro.

2. Vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, C gồm hóa trị 4. Nguyên tử C không chỉ liên kết được với nguyên tử nhân tố khác cơ mà còn link với nhau chế tạo thành mạch cacbon

*

3. Tính chất của các chất phụ thuộc vào nhân tố phân tử và cấu trúc hóa học

Ví dụ:

- phụ thuộc thành phần phân tử: CH4 là hóa học khí dễ dàng cháy, CCl4 là chất lỏng không cháy; CH3Cl là chất khí không có tính năng gây mê, còn CHCl3 là hóa học lỏng có tính năng gây mê.

- Phụ thuộc cấu trúc hóa học: CH3CH2OH với CH3OCH3 khác nhau cả về tính chất hóa học.

III. ĐỒNG ĐẲNG, ĐỒNG PHÂN

1. Đồng đẳng

Những hòa hợp chất gồm thành phần phân tử hơn yếu nhau một hay nhiều nhóm CH2 nhưng có đặc điểm hoá học giống như nhau là đông đảo chất đồng đẳng, bọn chúng hợp thành hàng đồng đẳng.

Ví dụ: CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12, ..., CnH2n+2, chất sau hơn chất trước 1 team CH2 nhưng đều sở hữu tính hóa học hoá học giống như nhau.

2. Đồng phân

- phần nhiều hợp chất khác biệt nhưng tất cả cùng bí quyết phân tử là gần như chất đồng phân.


Đồng phân cấu tạo là mọi hợp chất tất cả cùng bí quyết phân tử nhưng mà có cấu tạo hoá học khác nhau.

+ Đồng phân cấu trúc bao gồm: đồng phân nhóm chức; đồng phân mạch cacbon; đồng phân vị trí nhóm chức.

Xem thêm: Top 19 Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Thi Thpt 2021 Đợt 2, Lịch Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2022

Đồng phân lập thể là hầu hết đồng phân có kết cấu hoá học như nhau (cùng cách làm cấu tạo) nhưng khác nhau về sự phân bố trong không gian của những nguyên tử trong phân tử (tức không giống nhau về cấu tạo không gian của phân tử).