bài bác 28: Luyện tập đặc điểm của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúng

bài xích 29: Luyện tập tính chất của nhôm với hợp hóa học của nhôm

bài 30: Thực hành đặc điểm của natri, magie, nhôm với hợp chất của chúng