Lý thuyết là câu dễ ghi điểm và tốn ít thời hạn khi làm bài bác thi môn Hóa. Dưới đây, tuyển sinh số xin mang đến các thí sinh sơ đồ bốn duy chất hóa học về kiến thức định hướng môn Hóa lớp 12 bên dưới dạng kim chỉ nan để luôn tiện ôn tập.

Hóa học tập lớp 12 gồm các chương, bài bác sau:

Chương 1: Este - Lipit

Bài 1: EsteBài 2: LipitBài 3: quan niệm về Xà phòng và hóa học giặt rửa tổng hợpBài 4: rèn luyện Este và chất béo

Chương 2: Cacbohiđrat

Bài 5: GlucozơBài 6: Saccarozơ, Tinh bột với XenlulozơBài 7: Luyện tập cấu trúc và đặc thù của CacbohiđratBài 8: thực hành thực tế Điều chế, đặc thù hóa học của Este cùng Cacbohiđrat

Chương 3: Amin, Amino Axit và Protein

Bài 9: AminBài 10: Amino axitBài 11: Peptit cùng ProteinBài 12 Luyện tập cấu tạo và đặc thù của Amin, Amino axit cùng Protein

Chương 4: Polime Và vật tư Polime

Bài 13: Đại cương cứng về polimeBài 14 vật tư polimeBài 15: luyện tập Polime và vật tư polimeBài 16: Thực hành một trong những tính hóa học của protein và vật tư polime

Chương 5: Đại cương cứng Về Kim Loại

Bài 17: địa chỉ của kim loại trong bảng tuần hoàn và cấu tạo của kim loạiBài 18: tính chất của sắt kẽm kim loại và hàng điện hóa của kim loạiBài 19 thích hợp kimBài 20: Sự ăn mòn kim loạiBài 21 Điều chế kim loạiBài 22: Luyện tập tính chất của kim loạiBài 23 luyện tập Điều chế sắt kẽm kim loại và sự làm mòn kim loạiBài 24: thực hành thực tế Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

Chương 6: kim loại Kiềm, kim loại Kiềm Thổ, Nhôm

Bài 25: sắt kẽm kim loại kiềm với hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 26: kim loại kiềm thổ và hợp chất đặc biệt quan trọng của chúngBài 27: Nhôm với hợp hóa học của nhômBài 28: Luyện tập đặc thù của kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ cùng hợp chất của chúngBài 29: Luyện tập đặc thù của nhôm với hợp hóa học của nhômBài 30: Thực hành đặc thù của natri, magie, nhôm cùng hợp chất của chúng

Chương 7: sắt Và một số trong những Kim nhiều loại Quan Trọng

Bài 31: SắtBài 32: Hợp hóa học của sắtBài 33: kim loại tổng hợp của sắtBài 34: Crom với hợp hóa học của CromBài 35: Đồng cùng hợp hóa học của ĐồngBài 36: qua loa về niken, kẽm, chì, thiếcBài 37: Luyện tập đặc điểm hóa học của sắt cùng hợp hóa học của sắtBài 38: Luyện tập đặc điểm hóa học tập của crom, đồng và hợp hóa học của chúngBài 39: Thực hành tính chất hóa học tập của sắt, đồng và hợp hóa học của sắt, crom

Chương 8: Phân Biệt một trong những Chất Vô Cơ

Bài 40: nhận biết một vài ion vào dung dịchBài 41: dìm biết một số trong những chất khíBài 42: luyện tập Nhận biết một trong những chất vô cơ

Chương 9: Hóa Học và Vấn Đề cải cách và phát triển Kinh Tế, thôn Hội, Môi Trường

Bài 43: Hóa học với vấn đề cải tiến và phát triển kinh tếBài 44: hóa học và sự việc xã hộiBài 45: chất hóa học và sự việc môi trường

Sơ vật hóa kiến thức định hướng môn Hóa lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY KIẾN THỨC LÝ THUYẾT MÔN HÓA LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*