Bài 5. Nhiễm sắc thể với đột biến cấu trúc NST

I. NHIỄM SẮC THỂ (NST)

Nhiễm sắc thể là vật chất di truyền cấp độ tế bào:

- NST ở vi khuẩn chỉ là phân tử ADN trần, dạng vòng, ko liên kết với prôtêin. Ở một số virut NST là ADN trần hoặc ARN.

Bạn đang xem: Sinh 12 bài 5

- Ở sinh vật nhân thực NST được cấu tạo từ chất nhiễm sắc chủ yếu là ADN với prôtêin histon.

- Ở TB xôma NST tồn tại thành từng cặp tương đồng có 1 cặp NST giới tính.

- Bộ NST của mỗi loại SV đặc trưng về số lượng, hình thái cấu trúc.

Mỗi nhiễm sắc thể giữ vững hình thái, cấu trúc đặc thù qua các thế hệ tế bào cùng cơ thể, nhưng bao gồm biến đổi qua các giai đoạn của chu kì tế bào.

Cấu trúc khôn xiết hiển vi

Đơn vị cơ bản cấu tạo nên NST là nucleoxom. Mỗi nucleoxom gồm 8 phân tử protein histon được quấn xung quanh bởi 1 ¾ vòng ADN tương ứng với 146 cặp nucleotit

Các nucleoxom cạnh nhau được nối với nhau bởi một đoạn ADN tạo thành chuỗi nucleoxom (sợi cơ bản)

Sợi cơ bản (11nm) -> Sợi nhiễm sắc (30nm) -> Cromatit (700nm) -> NST (1400nm)

II. ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NHIỄM SẮC THỂ

1. Khái niệm về đột biến cấu trúc NST

Đột biến cấu trúc NST là sự cầm đổi trong cấu trúc của từng NST → Sắp xếp lại các gen, giỏi giảm hoặc tăng số lượng ren trên NST dẫn đến cầm đổi hình dạng cùng cấu trúc của NST.

2. Tại sao gây đột biến cấu trúc NST

+ bởi vì tác động của các tác nhân gây đột biến vào ngoại cảnh (vật lí, hóa học)

+ do rối loạn trao đổi chất nội bào, khiến cho NST bị đứt gãy

+ vì rối loạn quá trình tự nhân đôi của NST, xuất xắc tiếp hợp trao đổi chéo cánh không bình thường của các crômatit.

3. Đặc điểm của những loại đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

*

* Ý nghĩa:

- Với tiến hoá: Cấu trúc lại hệ gene → biện pháp li sinh sản → hiện ra loài mới.

- Với di truyền học: xác định vị trí của gene trên NST qua nghiên cứu mất đoạn NST → Lập bản đồ gen.

- Với chọn giống: Ứng dụng tổ hợp những gen bên trên NST → tạo giống mới.

Xem thêm: ✅ Sách Giáo Khoa Toán Hình 8 Sgk, Giải Toán 8

* Cơ chế thông thường của ĐBCTNST: những tác nhân gây đột biến phá vỡ cấu trúc NST→dẫn đến sự cầm đổi trình tự cùng số lượng các gen, làm nắm đổi hình dạng NST.