Silic (nguyên tử khối trung bình bằng 28,11) là các thành phần hỗn hợp 3 đồng vị: 28Si, 29Si, 30Si; trong số ấy 28Si chiếm phần 92,2% số nguyên tử. Tính yếu tắc % số nguyên tử của đồng vị 30Si?

Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

 (overline A_X = A.x + B.y + C.z over 100)

Trong đó đồng vị A tất cả x% số nguyên tử, đồng vị B gồm y% số nguyên tử, đồng vị C có z% số nguyên tử.Bạn sẽ xem: Nguyên tử khối của silic

Gọi % số nguyên tử của đồng vị 29Si là x%

Suy ra % số nguyên tử của đồng vị 30Si là 100%- %28Si - %29Si= 100% - 92,2%-x% = (7,8 – x)%

Nguyên tử khối vừa đủ của mê mệt là: (overline A_Si = 28.92,2 + 29.x + 30.(7,8 - x) over 100 = 28,11)

Giải phương trình bên trên ta được x= 4,6

Vậy % số nguyên tử của đồng vị 30Si là (7,8-4,6)% = 3,2%
Bạn đang xem: Silic nguyên tử khối

*

*

*

*

*

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào cùng chỉ thuộc 1 nguyên tố chất hóa học ?

Biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 vội vàng 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi khối lượng của nguyên tử hiđro bởi bao nhiêu u?

Cho biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Cân nặng của Be là bao nhiêu gam?

Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,54. Thành phần tỷ lệ số nguyên tử của mỗi đồng vị là

Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi tất cả 94 nguyên tử (_5^10B) là

Hai đồng vị bao gồm số khối vừa phải 40,08 đvC. Hai đồng vị này có số nơtron hơn kém nhau là 2. Đồng vị tất cả số khối nhỏ tuổi chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là

Hiđro có nguyên tử khối là 1,008. Hỏi gồm bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng trong nước chỉ tất cả 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, khối lượng riêng của nước là một trong những g/ml ?

Nguyên tử khối của B là 10,81. B gồm 2 đồng vị 10B cùng 11B. Tỷ lệ đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là

Một hỗn hợp gồm hai đồng vị có số khối mức độ vừa phải 31,1 và có tỉ lệ xác suất các đồng vị là 90% cùng 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 và tổng số hạt không sở hữu điện bằng 0,55 lần tổng thể hạt mang điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối to hơn là

Nguyên tố X tất cả 3 đồng vị là X1 chỉ chiếm 92,23%, X2 chiếm 4,67% với X3 chiếm phần 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bằng 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn X1 1 hạt. Nguyên tử khối vừa phải của X là 28,0855. Số khối của X3 là

Trong tự nhiên, yếu tố Clo tất cả 2 đồng vị 35Cl với 37Cl có xác suất số lượng khớp ứng là 75% cùng 25%. Thành phần Cu gồm 2 đồng vị trong đó 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu với Cl tạo được hợp chất CuCl2 trong các số đó Cu chiếm phần 47,228% khối lượng. Đồng vị sót lại của Cu là

Cacbon gồm 2 đồng vị: 12C cùng 13C. Oxi tất cả 3 đồng vị: 16O, 17O, 18O. Số phân tử CO khác biệt được làm cho từ các đồng vị bên trên là

Trong tự nhiên và thoải mái brom tất cả hai đồng vị là (_35^79 extBr) cùng (_35^81 extBr), nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,986. Nếu như nguyên tử khối từng đồng vị có giá trị bằng số khối thì tỉ trọng % số nguyên tử đồng vị (_35^79 extBr) là

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của Cu là 63,546. Đồng trường thọ trong thoải mái và tự nhiên với 2 loại đồng vị là (_29^65Cu) và (_29^63Cu). Thành phần tỷ lệ về nguyên tử của (_29^63Cu) là:

Cabon trong tự nhiên là các thành phần hỗn hợp của nhì đồng vị 12C với 13C, trong số ấy đồng vị 12C chiếm phần 98,89%. Hiểu được đồng vị cacbon 13C gồm nguyên tử khối bằng 12,991. Nguyên tử khối vừa đủ của cacbon là
Xem thêm: Truyện Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài Phiên Bản Mới ), Chúc Anh Đài (Tập 14) (Phiên Bản Mới)

Cơ quan chủ quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội


Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.