Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 10 Nâng Cao được bộ giáo dục và Đào Tạo soạn và phân phát hành. Sách gồm tía phần :Giới thiệu phổ biến về thế giới sống ,Sinh học tế bào với Sinh học vi sinh trang bị cung cấp đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học …


Bạn đang xem: Sách sinh 10 nâng cao

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU chung VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của nhân loại sốngBài 2. Những giới sinh vật

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Các nguyên tố hóa học và nướcBài 4. Cacbohiđrat và lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển những chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản co nguyên sinhĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG trong TẾ BÀOBài 13. Bao hàm về tích điện và đưa hóa trang bị chấtBài 14. Enzim với vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa trang bị chấtBài 15. Thực hành: một trong những thí nghiệm về enzimBài 16. Hô hấp tế bàoBài 17. Quang hợpĐề bình chọn 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phânBài 19. Giảm phânBài 20. Thực hành: quan liêu sát những kì của nguyên phân bên trên tiêu phiên bản rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề soát sổ 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10


Xem thêm: Chợ Tốt Xe Ford Transit Cũ Quảng Nam Đà Nẵng Tháng 02/2022, Mua Bán Xe Ford Transit Máy Dầu Mới Và Cũ Giá Rẻ

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, gửi hóa vật hóa học và tích điện ở vi sinh vậtBài 23. Quy trình tổng hợp với phân giải những chất sống vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vậtBài 26. Chế tạo của vi sinh vậtBài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan liêu sát một số trong những vi sinh vậtĐề kiểm tra 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. Virut VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu tạo các loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 31. Virut khiến bệnh. Ứng dụng của virut vào thực tiễnBài 32. Dịch truyền nhiễm với miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề kiểm soát 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10