Bộ sách giáo khoa lớp 5 năm học tập 2022-2023 :

1Tiếng Việt 5 tập 1Bản15.000
2Tiếng Việt 5 tập 2Bản14.000
3Toán 5Bản13.000
4Khoa học tập 5Bản13.000
5Lịch Sử cùng Địa lí 5Bản11.000
6Âm nhạc 5Bản5.000
7Đạo đức 5Bản4.000
8Kĩ Thuật 5Bản5.000
9Vở bài tập giờ đồng hồ Việt 5 tập 1Bản11.700
10Vở bài tập giờ Việt 5 tập 2Bản9.600
11Vở bài xích tập Toán 5 tập 1Bản11.100
12Vở bài bác tập Toán 5 tập 2Bản13.200
13Vở bài bác tập kỹ thuật 5Bản10.800
14Vở bài xích tập lịch sử vẻ vang 5Bản6.300
15Vở bài tập Đạo Đức 5Bản4.800
16Bài tập Toán 5Bản14.700
17Thực hành kỹ thật 5Bản6.000
18Vở bài xích tập Địa Lí 5Bản6.000
19Hướng dẫn học tập Tin học tập lớp 5 (SHS)Bản36.000
20Hướng dẫn học tập Tin học lớp 5 (SBT)Bản25.000
21Tiếng Anh 5 tập 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ)Bản48.000
22Tiếng Anh 5 tập 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO với thẻ)Bản48.000
23Tiếng Anh 5 - SBT (Kèm theo thẻ)Bản45.000
24Cùng em học Toán 5 tập 1Bản21.000
25Cùng em học tập Toán 5 tập 2Bản21.000
26Cùng em học tập Tiếng Việt 5 tập 1Bản21.000
27Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2Bản21.000
28Học thẩm mỹ 5 theo kim chỉ nan PTNLBản25.000
29Vở chép nhạcBản6.000
TỔNG CỘNG491.200

1Luyện tập làm cho văn 5Bản27.500
2Thực hành thẩm mỹ 5 tập 1 (Theo kim chỉ nan PTNL)Bản17.000
3Thực hành mỹ thuật 5 tập 2 (Theo định hướng PTNL)Bản17.000
4Thực hành kỹ năng sống 5Bản25.000
5Thực hành cùng phát triển năng lực Toán 5 tập 1Bản34.000
6Thực hành với phát triển năng lực Toán 5 tập 2Bản35.000

Bộ vật dụng :

1Đồng hồ học viên tiểu họcBộ28.000
2Bộ đồ dùng phân số hình học tập 5Bộ25.000
3Bộ quy mô lắp ghép chuyên môn lớp 5Bộ68.000
4Bộ dụng cụ vật tư Cắt khâu thêu lớp 5Bộ79.800
5Bộ láp ráp mạch điện đơn giản và dễ dàng lớp 5Bộ66.000