*
Polime có cấu tạo mạng không khí ( mạng lưới) là" width="758">

Cùng đứng top lời giải bài viết liên quan về Polime nhé

I – KHÁI NIỆM, PHÂN LOẠI VÀ DANH PHÁP

1. Khái niệm

Polime là những hợp chất gồm phân tử khối không nhỏ do nhiều solo vị nhỏ (gọi là mắt xích) liên kết với nhau.Ví dụ:  

*
Polime có cấu tạo mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 2)" width="289">

do các mắt xích –NH –6 –CO– links với nhau làm cho Hệ số n được hotline là hệ số polime hóa hay độ polime hóa. Các phân tử làm cho từng mắt xích của polime được điện thoại tư vấn là monome

2. Phân loại

a) Theo nguồn gốc:

*
Polime có kết cấu mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 3)" width="743">

b) theo cách tổng hợp: 

*
Polime có cấu trúc mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 4)" width="737">

c) Theo cấu trúc: (xem phần II)

3. Danh pháp

- Poli + thương hiệu của monone (nếu thương hiệu monome tất cả 2 từ trở lên hoặc từ nhì monome làm cho polime thì tên của monome phải đặt ở trong ngoặc đơn) - một số trong những polime mang tên riêng (tên thông thường). Ví dụ: …

*
Polime có cấu tạo mạng không gian ( mạng lưới) là (ảnh 5)" width="212">

II – CẤU TRÚC


1. Những dạng cấu trúc mạch polime

a) Mạch không phân nhánh. Ví dụ: polietilen, amilozơ… b) Mạch phân nhánh. Ví dụ: amilopectin, glicogen… c) Mạch mạng lưới. Ví dụ: cao su đặc lưu hóa, vật liệu bằng nhựa bakelit…

2. Cấu trúc điều hòa và không điều hòa

a) cấu tạo điều hòa: các mắt xích nối nhau theo một chơ vơ tự nhất thiết (chẳng han theo phong cách đầu nối đuôi). Ví dụ: 

*
Polime có kết cấu mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 6)" width="499">

b) cấu tạo không điều hòa: các mắt xích nối với nhau không áp theo trật tự nhất quyết (chẳng hạn theo phong cách đầu nối đầu, vị trí thì đầu nối cùng với đuôi). Ví dụ: 

*
Polime có kết cấu mạng không khí ( mạng lưới) là (ảnh 7)" width="206">

III – TÍNH CHẤT VẬT LÍ

Hầu không còn polime là chất rắn, không phai hơi, không tồn tại nhiệt độ nóng chảy xác định, một vài tan trong số dung môi hữu cơ. Đa số polime có tính dẻo, một số polime có tính bầy hồi, một vài có tính dai, bền, rất có thể kéo thành sợi.

Bạn đang xem: Polime có cấu trúc mạng lưới không gian là

IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

CÂU 1:

Tơ nào sau đây thuộc một số loại tơ tự tạo (tơ cung cấp tổng hợp)?

A. Tơ tằm.

B. Tơ nilon-6,6.

C. Bông.

D. Tơ visco.

Đáp án D

Tơ tằm với bông là tơ thiên nhiên

Tơ nilon – 6,6 là tơ tổng hợp

Tơ visco là tơ chào bán tổng hợp.

CÂU 2:

Có các phát biểu sau:

(1) chất liệu thủy tinh hữu cơ có cấu trúc mạch polime phân nhánh.

(2) Sục C2H4 vào dung dịch KMnO4 có lộ diện kết tủa

(3) muối bột phenylamoni clorua tan tốt trong nước.

(4) hỗn hợp glucozơ bị khử vì AgNO3 trong môi trường thiên nhiên NH3 tạo ra Ag.

Số phát biểu đúng là:

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Đáp án A

(1) Sai vày thủy tinh cơ học là polime ko phân nhánh

(2) Đúng vì tất cả phản ứng sau: 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2MnO2↓ + 2KOH

(3) Đúng

(4) Sai vày glucozo bị oxi hóa bởi vì AgNO3 trong môi trường xung quanh NH3 tạo ra Ag

Các tuyên bố đúng là: (2); (3)

CÂU 3:

Cho những câu sau:

(1) PVC là hóa học vô định hình.

(2) Keo hồ tinh bột được tạo ra bằng cách hòa rã tinh bột trong nước.

(3) Poli(metyl metacrylat) gồm đặc tính vào suốt, cho tia nắng truyền qua.

(4) Tơ lapsan được tạo nên do cách thức trùng hợp.

(5) vật tư compozit bao gồm độ bền, độ nhịu nhiệt giỏi hơn polime thành phần.

(6) cao su thiên nhiên thiên nhiên ko dẫn điện, hoàn toàn có thể tan trong xăng, benzen và bao gồm tính dẻo.

(7) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để làm dệt vải vóc may áo ấm.

Số dấn định không đúng là :

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Đáp án B

Có 3 nhận định và đánh giá không đúng: (2), (4), (6).

(2) Keo hồ tinh bột được tạo thành bằng cách hòa chảy tinh bột trong nước.

Khi làm bếp tinh bột thì mới có thể thành hồ tinh bột được (cần phải tất cả nhiệt độ)

(4) Tơ lapsan được tạo ra ta từ bội nghịch ứng trùng ngưng.

Xem thêm: Ngữ Pháp Tiếng Anh Lớp 2 Unit 1, Bài Tập & Kiến Thức Tiếng Anh Lớp 2

(6) cao su thiên nhiên thiên nhiên ko dẫn điện, hoàn toàn có thể tan vào benzen, trong xăng cùng có tính dẻo.