*
Giới thiệuNghiên cứu lý luậnĐào tạo - Bồi dưỡngThực tiễnNhân vật - Sự kiệnDiễn đànQuốc tếTin tức Từ điển mở


Trang chủNghiên cứu lý luậnPhương pháp luận biện hội chứng duy thứ với câu hỏi nhận thức mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế tài chính và cách tân và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, vô tư xã hội

Phương pháp luận biện chứng duy thiết bị với việc nhận thức quan hệ giữa tăng trưởng tài chính và phát triển văn hóa, tiến hành tiến bộ, công bình xã hội


(LLCT) - phương thức luận biện chứng duy đồ dùng được xem là những phương pháp xuất phát lãnh đạo các đơn vị trong việc khẳng định phạm vi, phương pháp, phương pháp thức, phương tiện tác động nhằm tạo ra những chuyển đổi cho phù hợp và hiệu quả. Vận dụng phương thức luận biện triệu chứng duy đồ gia dụng trong tiệm triệt và xử lý quan hệ lớn thân tăng trưởng kinh tế tài chính và trở nên tân tiến văn hóa, thực hiện hiện đại và công bình xã hội ở nước ta hiện thời là góp phần triết lý phát triển quốc gia theo phía bền vững.

Bạn đang xem: Phương pháp luận biện chứng


*

Sự xuất hiện thêm của chủ nghĩa Mác đã tạo ra một sự thay đổi trong triết học, một trong những những bộc lộ nổi nhảy của cuộc giải pháp mạng này là sự việc thống nhất công ty nghĩa duy vật cùng phép biện chứng. Phép biện triệu chứng duy vật vươn lên là cơ sở của quả đât quan và phương thức luận khoa học, bởi nó là một hệ thống lý luận bội phản ánh hầu hết mối liên hệ, các quá trình chuyển đổi của bản thân quả đât hiện thực, căn cứ vào những hiệu quả khoa học đã làm được đúc kết, kết phù hợp với sự tổng kết, khái quát thực tiễn hoạt động của con người. Cách thức luận của phép biện triệu chứng là những kết luận được rút ra từ những việc khảo sát những mối tương tác của những sự vật, từ quá trình phát sinh, phát triển cụ thể của nó, “từ các mặt liên hệ, liên kết, vận động, ra đời và mất đi của các sự vật”. Bởi vậy, phương pháp luận của phép biện chứng duy thiết bị được coi là những cơ chế xuất phát chỉ đạo các công ty trong việc khẳng định phạm vi, phương pháp, phương pháp thức, phương tiện tác động nhằm mục đích tạo ra những biến hóa cho phù hợp và hiệu quả. Những nguyên tắc cơ bản có thể đề cập đến, như: cơ chế khách quan, hiệ tượng toàn diện, hình thức phát triển, nguyên tắc lịch sử vẻ vang - nỗ lực thể...

Nguyên tắc rõ ràng đòi hỏi, đơn vị khi dấn thức sự vật, hình tượng yêu cầu phải nắm bắt nó như nó vốn gồm trong hiện nay thực, không vày ý mong mỏi chủ quan nhưng mà “tô hồng” giỏi “bôi đen”, tránh tùy tiện thể áp đặt đến nó cái lạ lẫm với nó. Thừa nhận thức về việc vật phải bắt đầu từ chính bản thân sự vật hiện tượng kỳ lạ đó với những thuộc tính, mối liên hệ bên trong vốn có của nó. Vì vậy, dìm thức cần đạt tới cái bản chất, dòng quy hiện tượng chi phối sự vật. Đây là quy trình khó khăn và đề nghị trải trải qua nhiều giai đoạn, bởi lẽ cái bản chất thể hiện nay qua vô vàn các hiện tượng phong phú, đa dạng, phức tạp và luôn luôn vận động, đổi thay đổi. Bởi thực tiễn, thông qua thực tiễn, hiệu quả của chuyển động thực tiễn được cho phép đánh giá học thức ấy gồm khách quan, chính xác hay không. V.I.Lênin viết: “Quan điểm về đời sống, về thực tiễn, cần là quan liêu điểm thứ nhất và cơ phiên bản của giải thích về dìm thức”(1). Bởi vì vậy, trong nhận thức cần tránh thái độ thụ động, nhà quan, bảo thủ, trì trệ, thiếu tính sáng tạo, mà buộc phải chủ động, tích cực, thông qua chuyển động thực tiễn của con fan để nhận biết đúng những thuộc tính, các cấp độ bạn dạng chất, các hệ thống quy lao lý chi phối sự vật. Như vậy, vẻ ngoài khách quan là vấn đề kiện quan trọng cho phần lớn nhận thức khoa học. Nếu dấn thức cùng phương pháp hoạt động vui chơi của chủ thể không tôn trọng quy biện pháp khách quan, nếu vận động thực tiễn không áp theo quy dụng cụ khách quan, chúng ta sẽ đề nghị gánh những hiệu quả không như mong mỏi muốn.

V.I.Lênin viết: “Muốn thực sự hiểu rõ sâu xa được sự vật, cần được nhìn tổng quan và nghiên cứu và phân tích tất cả các mặt, toàn bộ các mối liên hệ và “quan hệ gián tiếp” của sự vật đó. Chúng ta không thể có tác dụng được điều ấy một cách trọn vẹn đầy đủ, nhưng mà sự quan trọng phải coi xét toàn bộ mọi mặt đang đề chống cho họ khỏi phạm phải sai trái và sự cứng nhắc”(2). Những hướng dẫn trên của V.I.Lênin thông báo con người trong nhận thức, ý muốn biết chân tướng của sự việc vật rất cần được xem xét sự đồ gia dụng trong mối liên hệ qua lại giữa các bộ phận, các yếu tố, những thuộc tính khác biệt của nó; nên xem xét sự vật, hiện tượng lạ này trong mối liên hệ với sự vật hiện tượng lạ khác kể cả khâu trung gian của nó, cần xem xét nó vào mối liên hệ với yêu cầu thực tiễn để từ đó thấy được vị trí, vai trò của những mối contact giữa các mặt vào một sự vật, hiện tượng hay giữa những sự vật, hiện tượng với nhau. Qua đó, xác định được phần đa quan hệ giữa trung tâm trọng vấn đề cần được xử lý trong phần nhiều điều kiện yếu tố hoàn cảnh lịch sử cố gắng thể. Nguyên tắc toàn vẹn này cũng chỉ ra rằng, một luận điểm là chính xác trong những quan hệ này lại trở thành sai lầm giữa những quan hệ khác, một luận điểm, 1 phía đi, một giải pháp làm là đúng đắn, có lợi trong đk này lại hoàn toàn có thể là ko phù hợp, bất lợi trong đk khác.

Phép biện bệnh duy vật chỉ ra rằng, tương tác là quá trình tác hễ qua lại - cái tạo thành “nguyên nhân cuối cùng của hồ hết sự vận chuyển và biến hóa của sự vật”. Mang lại nên, mối contact phổ vươn lên là giữa những sự vật, hiện tượng kỳ lạ là nguyên nhân tạo nên sự tải của chúng. Cũng do tại có mối contact phổ thay đổi mà trong trái đất khách quan luôn tồn trên xu hướng phát triển không ngừng. Vật hóa học không chuyên chở đi cho tới tiêu vong mà làm ra chuyển hóa (biến đổi) theo đều hướng khác nhau, trong những số ấy có xu hướng vận cồn theo khunh hướng đi lên, từ bỏ thấp mang đến cao, từ kém triển khai xong đến hoàn thiện hơn (gọi là phân phát triển). Các chủ thể phải nhận thức và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, các phương pháp hành hễ cho phù hợp để có được những biến đổi theo khunh hướng phát triển. Đây là quá trình phức tạp, do lẽ, sự chuyển đổi theo chiều hướng phát triển của lúc này là quy trình vận động bao gồm tính quy hình thức nội tại, diễn ra trong nó, là quá trình phủ định biện chứng, tủ định tất cả kế thừa. Coi xét hiện tượng xã hội, V.I. Lênin hướng dẫn rằng, cần được “xem xét vấn đề theo cách nhìn sau đây: một hiện tượng kỳ lạ nhất định đã mở ra trong lịch sử như cố kỉnh nào, hiện tượng này đã trải qua các giai đoạn cải cách và phát triển chủ yếu hèn nào, với đứng trên ý kiến của sự trở nên tân tiến đó giúp xem xét hiện thời nó đã trở thành thế nào?”(3).

Phép biện hội chứng duy vật không chỉ có là một lý luận khoa học có thể chấp nhận được phản ánh đúng đắn các sự vật, hiện nay tượng, nó còn là một công vắt sắc bén để mổ xẻ, phân tích các vấn đề thôn hội với tìm ra các giải pháp thích hợp đến từng tiến trình phát triển lịch sử vẻ vang cụ thể. Chủ yếu nhờ hiện tượng sắc bén này, chủ nghĩa Mác đang tìm ra những quy lao lý vận đụng của xã hội, đã chú ý xã hội như một khung hình sống luôn luôn vận động, biến đổi do hầu như mối liên hệ nội tại của nó sinh sản ra; khám phá vai trò ra quyết định của đk vật chất, của cơ sở tài chính nhưng cũng thấy vai trò rất là to mập của bản vẽ xây dựng thượng tầng chính trị, của tư tưởng, văn hóa... Điều đó đã khắc phục được tứ tưởng duy tâm, khôn cùng hình, lối nhìn nhận phản biện hội chứng trước đây. Khái lược điều đó cho thấy các nguyên tắc phương thức luận của phép biện chứng duy vật là những cơ chế cơ phiên bản để nhấn thức về những mối quan liêu hệ khủng ở nước ta hiện nay.

Tại Đại hội XI, Đảng ta dìm mạnh: “Trong quá trình thực hiện những phương phía cơ bản đó, phải quan trọng chú trọng nắm rõ và xử lý tốt các mối quan hệ giới tính lớn: quan hệ giữa đổi mới, bất biến và phạt triển; giữa thay đổi kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tài chính thị ngôi trường và định hướng xã hội nhà nghĩa; giữa cách tân và phát triển lực lượng cấp dưỡng và xây dựng, hoàn thành từng bước quan hệ thêm vào xã hội nhà nghĩa; thân tăng trưởng tài chính và cải cách và phát triển văn hóa, thực hiện tân tiến và công bình xã hội; giữa xây dựng chủ nghĩa xóm hội và bảo vệ Tổ quốc thôn hội chủ nghĩa; giữa độc lập, tự công ty và hội nhập quốc tế; giữa Đảng lãnh đạo, bên nước quản lý, nhân dân làm cho chủ;... Không phiến diện, cực đoan, duy ý chí”(4). Việc nắm rõ và giải quyết các mối quan hệ lớn là mọi khía cạnh rõ ràng để thực hiện kim chỉ nam tổng quát lác của thời kỳ quá nhiều ở nước ta là desgin được cơ phiên bản nền tảng kinh tế tài chính của CNXH với bản vẽ xây dựng thượng tầng về thiết yếu trị, bốn tưởng, văn hóa truyền thống phù hợp, tạo các đại lý để nước ta trở thành một nước XHCN ngày dần phồn vinh, hạnh phúc(5).

Đại hội XII của Đảng xác định, một trong những nhiệm vụ tổng thể là: “Tiếp tục tiệm triệt cùng xử lý tốt các tình dục lớn: quan hệ tình dục giữa đổi mới, ổn định và vạc triển; giữa thay đổi kinh tế và đổi mới chính trị; giữa tuân theo những quy luật thị trường và bảo đảm định phía xã hội công ty nghĩa; giữa cải cách và phát triển lực lượng cấp dưỡng và xây dựng, triển khai xong từng bước quan hệ chế tạo xã hội nhà nghĩa; giữa bên nước với thị trường; thân tăng trưởng kinh tế tài chính và cách tân và phát triển văn hóa, thực hiện văn minh và vô tư xã hội; giữa gây ra chủ nghĩa xã hội và đảm bảo Tổ quốc thôn hội chủ nghĩa; thân độc lập, tự nhà và hội nhập quốc tế; thân Đảng lãnh đạo, đơn vị nước quản ngại lý, nhân dân làm cho chủ;...”(6)

Như vậy, quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và cải tiến và phát triển văn hóa, thực hiện hiện đại và công bằng xã hội là một trong những mối quan hệ lớn cần phải quán triệt trong thừa nhận thức cũng tương tự giải quyết có tác dụng trong thực tiễn. Câu hỏi nhận thức và giải quyết và xử lý mối quan hệ tình dục này cần đảm bảo an toàn nguyên tắc khách hàng quan, toàn diện, phát triển và lịch sử dân tộc - thay thể.

Trong sự nghiệp đổi mới toàn diện nước nhà theo lý thuyết XHCN, tăng trưởng kinh tế, cải cách và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và vô tư xã hội là những thành phần quan trọng chẳng thể thiếu, bao gồm quan hệ thống nhất, cùng tồn tại, có ảnh hưởng qua lại, vừa làm cho tiền đề vừa làm đk cho nhau. Vào đó, xã hội muốn cách tân và phát triển phải bao gồm tăng trưởng kinh tế tài chính để xử lý các nhu cầu vật chất luôn luôn phải có của nhỏ người, mặt khác, tăng trưởng kinh tế thì mới có tác dụng huy động các nguồn lực vật hóa học cho việc phát triển văn hóa, thực hiện tân tiến và vô tư xã hội. Thực tế không thể gồm một nền văn hóa cải tiến và phát triển lành mạnh, đa dạng và phong phú và một làng mạc hội tiến bộ, vô tư trên cơ sở một nền kinh tế yếu kém, suy thoái hay 1 nền kinh tế tăng trưởng lạnh lấy con số tăng trưởng là thước đo duy nhất. Ngược lại, trong một thôn hội nhưng đạo đức xuống cấp, tham nhũng, tiêu tốn lãng phí cao, những lao rượu cồn có chuyên môn học vấn và tay nghề thấp, bị lâm vào cảnh cảnh thất nghiệp, nghèo đói...thì cũng cần thiết có tài chính tăng trưởng nhanh, kết quả cao cùng bền vững. Tự lâu, chương trình trở nên tân tiến của liên hợp quốc (UNDP) đã chú ý về 5 thứ hạng tăng trưởng kinh tế cần tránh, đó là:

1. Lớn lên không vấn đề làm: tăng trưởng kinh tế tài chính nhưng không không ngừng mở rộng những cơ hội tạo thêm vấn đề làm hoặc phải làm việc nhiều tiếng và có thu nhập thấp.

2. Tăng trưởng không có lương tâm: tăng trưởng nhưng thành quả của nó chủ yếu đem về lợi ích cho người giàu, còn tín đồ nghèo được hưởng ít, thậm chí là người nghèo còn tăng thêm, khoảng cách giàu - nghèo gia tăng.

3. Tăng trưởng không có tiếng nói: tăng trưởng kinh tế không đương nhiên sự mở rộng nền dân nhà hay là câu hỏi tạo thêm quyền lực, ngăn chặn tiếng nói khác cùng dập tắt những yên cầu được tham dự nhiều hơn thế về xã hội và kinh tế.

4. Lớn lên không cội rễ: sự phát triển đã khiến cho nền văn hóa truyền thống của con người trở buộc phải nghèo nàn.

5. Tăng trưởng ko tương lai: vững mạnh mà ráng hệ hiện giờ phung phí hầu như nguồn lực mà những thế hệ sau đây cần đến.

Nhận thức và giải quyết tốt quan hệ cơ bản trên là điều cần thiết để tránh phần lớn điều đã có cảnh báo. Thực tiễn cho thấy, vấn đề quán triệt và thực hiện những công ty trương bên trên của Đảng, đời sống kinh tế tài chính - xã hội của tổ quốc có bước chuyển biến cơ bản.

Về ghê tế, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đạt tốc độ tăng trưởng khá cao trong các năm liền. Về văn hóa - buôn bản hội, đa số giá trị và sắc thái văn hóa truyền thống của 54 dân tộc đồng đội được thừa kế và vạc triển, góp thêm phần làm nhiều mẫu mã thêm nền văn hóa nước ta thống độc nhất trong đa dạng. Giao lưu, vừa lòng tác văn hóa truyền thống với nước ngoài được mở rộng. Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tin tức - truyền thông... Từng bước đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa ngày càng tốt của nhân dân. Xử lý việc làm, xóa đói, bớt nghèo, thực hiện cơ chế an sinh thôn hội đạt hiệu quả tích cực, xác suất lao rượu cồn qua giảng dạy tăng lên. Vận động nghiên cứu, ứng dụng văn minh khoa học - technology dần được đẩy mạnh. Công tác âu yếm và bảo vệ sức khỏe mạnh nhân dân tất cả tiến bộ. Chỉ số cách tân và phát triển con người (HDI) không kết thúc gia tăng.

Tuy nhiên, cạnh bên những thành tựu đã đoạt được, quy trình nhận thức và xử lý mối quan hệ giới tính giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện hiện đại và vô tư xã hội của vn còn những bất cập:

Một là, tăng trưởng tài chính chủ yếu phụ thuộc vào những yếu tố như: vốn, lao động giá rẻ, đất đai, tài nguyên khoáng sản. Hệ trái là khan hiếm các loại nguyên nhiên liệu, môi trường thiên nhiên bị bỏ hoại, cân đối sinh thái bị phá vỡ, chất lượng và kết quả của nền tài chính không cao, các khoản thu nhập của một bộ phận đáng kể tín đồ lao cồn thấp, việc khai thác yếu tố văn hóa trong phát triển kinh tế tài chính không nhiều.

Hai là, văn hóa truyền thống - đạo đức trở nên tân tiến chưa hài hòa với kinh tế thể hiện qua nhiều biểu hiện, nhiều cấp độ như: sắm sửa và áp dụng ma túy tình tiết phức tạp; bạo lực đang có xu hướng gia tăng, bên trên diện rộng, ngơi nghỉ cả không khí gia đình, học tập đường, xã hội; văn hóa chính trị có rất nhiều tiêu cực, tồn tại triệu chứng một phần tử không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái và phá sản tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kể cả cán cỗ cấp cao, tuy thế chưa phòng chặn, đẩy lùi được. Việc đầu tư cho cách tân và phát triển văn hóa chưa tương xứng cùng với tăng trưởng kinh tế. Tại thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố thừa nhận: “Đầu tứ cho thiết chế văn hóa chưa được đon đả đúng mức, vai trò cai quản nhà nước chưa đáp ứng nhu mong phát triển, câu hỏi quy hoạch thiết kế và phân phát triển tài chính - làng mạc hội chưa gắn bó ngặt nghèo với văn hóa. Các chương trình, dự án công trình còn nặng về tiện ích kinh tế, xem dịu yếu tố văn hóa, môi trường”(7).

Ba là, xác suất thất nghiệp nghỉ ngơi thành thị và nhất là xác suất thiếu việc làm sống nông buôn bản còn cao; xóa đói, giảm nghèo không bền vững, chứng trạng tái nghèo còn nhiều, khoảng cách chênh lệch giàu - nghèo giữa những tầng lớp dân cư, thân thành thị cùng nông thôn, miền xuôi với miền núi có xu thế ngày càng giãn ra. Report của Oxfam năm 2017 cho biết, năm 2014, nước ta có 210 bạn siêu giàu (tài sản ròng rã trên 30 triệu đô la Mỹ), chiếm 12% GDP cả nước, con số này sẽ tăng lên 403 vào năm 2025. Bạn giàu nhất nước ta có thu nhập một ngày bằng 10 năm thu nhập cá nhân của tín đồ nghèo nhất, cùng với tài sản này, hoàn toàn có thể đưa cục bộ 13 triệu người nghèo thoát nghèo ngay lập tức tức khắc(8).

Trước những bất cập nêu trên, câu hỏi nhận thức và giải quyết và xử lý về mối quan hệ này trong đk cụ thể hiện thời cần:

Thứ nhất, kết hợp giữa tăng trưởng tài chính với cải tiến và phát triển văn hóa, bảo vệ tiến cỗ và công bằng xã hội trong từng bước một và từng chính sách phát triển. Muốn vậy, mỗi cơ chế phát triển tài chính không đơn thuần chỉ vì kinh tế mà phải khái quát trong đó phương châm thúc đẩy cải cách và phát triển văn hóa, làng mạc hội, trở nên tân tiến con người. Phương diện khác, mỗi cơ chế phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, vô tư xã hội ko thuần túy vì kim chỉ nam nhân văn, văn hóa mà cũng bao quát trong đó phương châm kinh tế. Ví như, định hướng việc duy trì gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc không chỉ là là việc bảo tồn, bảo tàng, lưu giữ giữ, phát triển mà bắt buộc gắn các hoạt động đó với các hoạt động kinh tế du lịch, quảng bá sức khỏe khoắn mềm Việt Nam. Qua đó, không chỉ kinh tế vững mạnh còn gia tăng thời cơ việc làm, thu nhập cho tất cả những người dân sở tại, hạn chế bất vô tư vùng miền, giảm bớt tệ nạn xóm hội.

Thứ hai, chuyển dịch tăng trưởng kinh tế trẻ khỏe theo phía bền vững. Bí quyết mạng công nghiệp 4.0 khiến cho xu phía phát triển kinh tế tài chính thế giới tất cả những chuyển dời cơ bản về công nghệ, đổi mới và sáng sủa tạo. Xu thế này yên cầu người lao động có trình độ học vấn và kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng với dây chuyền công nghệ hiện đại và mỗi bước đi vào lĩnh vực thiết kế, chế tạo, tạo nên sự sản phẩm có mức giá trị gia tăng cao. Mặt khác, cần tăng mạnh khai thác những yếu tố văn hóa - xã hội, như: sức khỏe mềm Việt Nam, những giá trị văn hóa truyền thống con người vn theo hướng desgin nền kinh tế xanh. Theo đó, kinh tế tài chính tăng trưởng nhanh hơn, rất chất lượng hơn và tín đồ lao động cũng đều có thu nhập xứng danh để nâng cao đời sống vật hóa học và văn hóa của mình. Về thực chất, đây là phương án đưa các nhân tố văn hóa, ý thức nhân văn, cùng các tiêu chí tân tiến và vô tư xã hội chuyển nhập vào bên phía trong mô hình tăng trưởng new của nền gớm tế.

Thứ ba, kiên quyết đấu tranh chống lại xu thế tìm tìm lợi nhuận bởi mọi giá, tách rời phương châm tăng trưởng tài chính với cải cách và phát triển văn hóa, bảo đảm an toàn tiến bộ và vô tư xã hội. Thực tế thời gian qua, rất nhiều địa phương chỉ chú trọng vấn đề thu hút đầu tư, mở dự án mà không chú trọng đến vụ việc việc có tác dụng của dân cày sau thu hồi đất, sự việc môi trường,... Kia là trong những nguyên nhân dẫn mang đến tình trạng năng khiếu kiện đông người, tệ nạn xóm hội. Nên đấu tranh không khoan nhượng nhằm ngăn ngăn và đẩy lùi có kết quả nạn tham nhũng, làm ăn phi pháp, tệ nạn thôn hội (như: buôn gian, phân phối lận, lừa đảo,...). Bởi lẽ, hậu quả của nó không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế mà còn hỗ trợ gia tăng bất công trong xóm hội, băng hoại văn hóa truyền thống và các chuẩn mực đạo đức xã hội.

Thứ tư, tiếp tục phát triển văn hóa, thực hiện công bình xã hội cả trong bày bán và cơ hội, tín đồ dân được tiếp cận công bằng với những nguồn lực cải cách và phát triển và các dịch vụ thôn hội cơ bản, như: giáo dục đào tạo - đào tạo, quan tâm sức khỏe, việc làm, thông tin; hỗ trợ tư vấn pháp luật... Điều này góp thêm phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tài chính chung.

_________________

Bài đăng trên tạp chí Lý luận bao gồm trị số 6-2019

(1) V.I.Lênin: Toàn tập, t.18, Nxb chủ yếu trị quốc gia, Hà Nội, 2005, tr.167.

(2) V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.42, tr.364.

(3) V.I.Lênin: Toàn tập, Sđd, t.39, tr.78.

(4), (5) ĐCSVN: Văn khiếu nại Đại hội đại biểu toàn nước lần thứ XI, Văn phòng tw Đảng, Hà Nội, 2011, tr.72-73, 71.

Xem thêm: Bài Phân Tích Phần 1 Bình Ngô Đại Cáo Hay Nhất, Phân Tích Đoạn 1, 2 Bình Ngô Đại Cáo

(6) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu cả nước lần thứ XII, Văn phòng tw Đảng, Hà Nội, 2016, tr.24.