Trong điều kiện có nhiệt độ, áp suất cao với xúc tác thìankancó thể bị bẻ gãy mạch C tạo thành các ankan với anken nhỏ hơn được gọi là phản ứng cracking.

Bạn đang xem: Phản ứng cracking

Cùng đứng top lời giải search hiểu đưa ra tiết về phản ứng cracking nhé.

Phản ứng cracking là gì ?

Trong điều kiện bao gồm nhiệt độ, áp suất cao cùng xúc tác thìankancó thể bị bẻ gãy mạch C tạo thành những ankan với anken nhỏ hơn được gọi là phản ứng cracking.

Crackinglà quá trình trong đó cáchợp chất hữu cơphức tạp nhưkerogenhoặc cáchydrocarboncấu trúc lớn bị phá vỡ thành các hợp chất đơn giản hơn như là những hydrocarbon nhẹ hơn, bằng giải pháp bẻ gãy những liên kết giữa các nguyên tửcarbontrong các hợp chất trên.

Tốc độ phản ứngcủa cracking và những sản phẩm cuối cùng phụ thuộc rất nhiều vàonhiệt độvà sự gồm mặt của các chấtxúc tác.

Cracking phá vỡ cácalkanlớn thành cácalkennhỏ hơn, hữu dụng hơn. Quá trình này còn có thể đòi hỏi nhiệt độ cao và áp suất cao.

Cơ chế của phản ứng cracking


Cracking được biết đến là quá trình trong đó những hợp chất hữu cơ phức tạp như kerogen hay những hydrocarbon cấu trúc lớn bị phá vỡ thành các hợp chất đơn giản hơn như những hydrocarbon nhẹ hơn, qua giải pháp bẻ gãy các liên kết giữa các nguyên tử carbon trong số hợp chất trên.

Tốc độ phản ứng của cracking cũng như các sản phẩm cuối cùng đều phụ thuộc rất nhiều vào nhiệt độ và sự bao gồm mặt của những chất xúc tác. Cracking làm phá vỡ các ankan lớn thành những anken nhỏ hơn và hữu dụng hơn. Quy trình này thường đòi hỏi nhiệt độ cao cùng áp suất cao.

Một số phản ứng cracking thường gặp

Phản ứng cracking butanC4H10

Khi thực hiện phản ứng cracking butan thì sẽ thu được hỗn hợp gồm các ankan cùng anken như:C4H8,H2,CH4,C3H6,C2H6,C2H4,…

Phương trình phản ứng:

C4H10→C4H8+H2

C4H10→CH4+C3H6

C4H10→C2H6+C2H4

C4H10→C3H8+CH2

Phản ứng cracking pentanC5H12

Khi thực hiện cracking butan thì sẽ thu được hỗn hợp gồm các ankan cùng anken như:C5H10,H2,CH4,C3H6,C2H6,C2H4,…

Phương trình phản ứng:

C5H12→C4H10+CH2

C5H12→C3H8+C2H4

C5H12→C2H6+C3H6

C5H12→CH4+C4H8

C5H12→H2+C5H10

Phương pháp giải và Ví dụ minh họa

- Dưới tác dụng của nhiệt độ, xúc tác, ankan có thể phản ứng theo nhiều hướng:

*
Phản ứng cracking là gì?" width="446">

Ví dụ:

*
Phản ứng cracking là gì? (ảnh 2)" width="242">

Đặc biệt, trong điều kiện mê say hợp phản ứng còn tồn tại thể:

*
Phản ứng cracking là gì? (ảnh 3)" width="383">

- Phản ứng ko làm nỗ lực đổi khối lượng hỗn hợp:

mtrước phản ứng= msau phản ứng⇒ Mđ/Ms= ns/nđ

hàm lượng C cùng H trước cùng sau phản ứng là như nhau⇒ đốt cháy hỗn hợp sau phản ứng được qui về đốt cháy hỗn hợp trước phản ứng.

- Phản ứng luôn luôn làm tăng số mol khí: nsau> ntrước⇒ Psau> Pđầu⇒ Mtbsau tbđầu (vì mđầu= msau)

Ví dụ:

*
Phản ứng cracking là gì? (ảnh 4)" width="290">

- Số mol anken ra đời : nanken= ns– nđ; Hiệu suất phản ứng: H = (ns - nđ)/nđ.100%

Ví dụ minh họa

Bài 1:Crackinh butan thu được 35 mol hh A gồm CH4, C2H6, H2, C2H4, C3H6, C4H8và C4H10dư. Dẫn A lội qua bình nước brom dư thấy có trăng tròn mol khí đi ra khỏi bình (biết rằng chỉ gồm C2H4, C3H6, C4H8phản ứng với Br2và đều theo tỉ lệ số mol 1:1). Nếu đốt cháy trọn vẹn A thì thu được a mol CO2.

a.Tính hiệu suất phản ứng tạo hh A.

Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1, Tập 2, Bộ Đề Ôn Tập Hè Môn Toán Lớp 4

b.Tính giá chỉ trị của a.

Hướng dẫn:

a.Phương trình phản ứng:

*
Phản ứng cracking là gì? (ảnh 5)" width="158">

Số mol anken thu được: nanken= 35 - 20 = 15mol

Số mol butan ban đầu là: nđ= nbutan= ns- nanken= 35 – 15 = 20 mol

Hiệu suất cracking butan là H = (ns- nđ)/nđ.100% = (35-20)/20.100% = 75%

b.Đốt cháy hỗn hợp A là đốt chay butan:

C4H10+ 11/2O2→ 4CO2+ 5H2O

20 80 mol

Vậy số mol CO2thu được lúc đốt cháy hỗn hợp A là 80 mol