Phản ứng cracking là gì? phép tắc phản ứng cracking? kim chỉ nan và bài bác tập làm phản ứng cracking?…Bài viết dưới đây của sakymart.com sẽ giúp đỡ bạn search hiểu chi tiết về chủ thể trên, cùng khám phá nhé!. 


Mục lục

1 mày mò phản ứng cracking là gì?2 một số trong những phản ứng cracking hay gặp3 những dạng bài xích tập về bội phản ứng cracking

Tìm gọi phản ứng cracking là gì?

Định nghĩa bội phản ứng cracking

Trong điều kiện có nhiệt độ độ, áp suất cao và xúc tác thì ankan rất có thể bị bẻ gãy mạch C chế tạo ra thành những ankan và anken nhỏ dại hơn. 


Cơ chế của phản ứng cracking

Cracking được biết đến là quy trình trong đó các hợp chất hữu cơ phức tạp như kerogen hay các hydrocarbon cấu trúc lớn bị phá vỡ lẽ thành những hợp chất đơn giản và dễ dàng hơn như những hydrocarbon vơi hơn, qua cách bẻ gãy các liên kết giữa các nguyên tử carbon trong những hợp chất trên.Tốc độ bội phản ứng của cracking cũng giống như các sản phẩm ở đầu cuối đều nhờ vào rất các vào nhiệt độ và sự có mặt của những chất xúc tác. Cracking có tác dụng phá vỡ những ankan bự thành các anken nhỏ dại hơn và có lợi hơn. Quy trình này thường đòi hỏi nhiệt độ cao và áp suất cao.

Bạn đang xem: Phản ứng cracking ankan

Một số phản bội ứng cracking thường gặp

Phản ứng cracking butan (C_4H_10) 

Khi thực hiện phản ứng cracking butan thì đang thu được tất cả hổn hợp gồm những ankan và anken như: (C_4H_8, H_2, CH_4, C_3H_6, C_2H_6, C_2H_4),…

Phương trình phản nghịch ứng:

(C_4H_10 ightarrow C_4H_8 + H_2)

(C_4H_10 ightarrow CH_4 + C_3H_6)

(C_4H_10 ightarrow C_2H_6 + C_2H_4)

(C_4H_10 ightarrow C_3H_8 + CH_2)

*

Phản ứng cracking pentan (C_5H_12) 

Khi triển khai cracking butan thì đang thu được tất cả hổn hợp gồm các ankan và anken như: (C_5H_10, H_2, CH_4, C_3H_6, C_2H_6, C_2H_4),…

Phương trình bội nghịch ứng:

(C_5H_12 ightarrow C_4H_10 + CH_2)

(C_5H_12 ightarrow C_3H_8 + C_2H_4)

(C_5H_12 ightarrow C_2H_6 + C_3H_6)

(C_5H_12 ightarrow CH_4 + C_4H_8)

(C_5H_12 ightarrow H_2 + C_5H_10)

Các dạng bài tập về làm phản ứng cracking

Dạng 1: Cracking butan

Ví dụ 1: Crackinh butan nhận được 35 mol tất cả hổn hợp A gồm (CH_4, C_2H_6, H_2, C_2H_4, C_3H_6, C_4H_8, C_4H_10) dư. Dẫn A lội qua bình nước brom dư thấy có 20 mol khí đi thoát khỏi bình (biết rằng chỉ bao gồm (C_2H_4, C_3H_6, C_4H_8) làm phản ứng cùng với (Br_2) và hầu hết theo tỉ trọng số mol 1:1). Trường hợp đốt cháy trọn vẹn A thì thu được a mol (CO_2).

Tính năng suất phản ứng tạo tất cả hổn hợp A.Tính quý giá của a.

Xem thêm: Bộ 5 Đề Thi Toán 6 Cuối Học Kì 2 Toán Lớp 6 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Cách giải

Phương trình phản nghịch ứng:

(C_4H_10 oversett,xt^circ ightarrowCH_4 + C_3H_6)

(C_4H_10 oversett,xt^circ ightarrowC_2H_6 + C_2H_4)

(C_4H_10 oversett,xt^circ ightarrowH_2 + C_4H_8)

Số mol anken thu được: 

(n_anken= 35 – trăng tròn = 15, mol)

Số mol butan thuở đầu là: 

(n_bd = n_butan = n_s – n_anken = 35 – 15 = 20, mol)

Hiệu suất cracking butan là: 

H = (H = frac(n_s-n_bd)n_bd) .100% 

= (H = frac(35-20)20).100% = 75%

2. Đốt cháy tất cả hổn hợp A là đốt cháy butan:

*

Vậy số mol (CO_2) thu được khi đốt cháy hỗn hợp A là 80 mol.

Dạng 2: Cracking pentan

Ví dụ 2: Cracking pentan một thời hạn thu được 1,792 lít tất cả hổn hợp X chỉ gồm những hiđrocacbon. Thêm 4,48 lít khí hiđro vào X rồi nung rét với Ni mang đến phản ứng hoàn toàn thu được 5,824 lít khí hỗn hợp Y. Các thể tích đo ở đk tiêu chuẩn. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho thành phầm cháy phản vào nước vôi trong dư. Khối lượng kết tủa sinh sản thành là bao nhiêu?

Cách giải

*

Dạng 3: bội nghịch ứng cracking isopentan

Ví dụ 3: Thực hiện phản ứng cracking 11,2 lít khá isopentan (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp A chỉ gồm các ankan với anken. Trong tất cả hổn hợp A gồm chứa 7,2 gam một hóa học X cơ mà khi đốt cháy thì chiếm được 11,2 lít khí cacbonic (đktc) với 10,8 gam nước. Công suất của phản ứng này là bao nhiêu?

Cách giải

Ta có:

(n_C_5H_12 = frac11,222,4 = 0,5, (mol))

Đốt cháy X được:

(n_CO_2 = frac11,222,4 = 0,5, (mol))

(n_H_2O = frac10,818 = 0,6, (mol) > n_CO_2)

Vậy X là ankan

(n_X = n_H_2O – n_CO_2 = 0,6 – 0,5 = 0,1 , (mol))

Suy ra số C trong X là: (frac0,50,1 = 5)

Số H trong X là: (frac2.0,60,1 = 12)

Vậy X là isopentan còn dư

Suy ra năng suất của bội phản ứng là:

H% = (frac0,5-0,10,5).100% = 80%

Dạng 4: Cracking hỗn hợp ankan

Ví dụ 4: Một các thành phần hỗn hợp X gồm hai ankan A, B đồng đẳng kế tiếp. Crackinh 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X thu được 22,4 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm ankan, anken và H2, tỉ khối hơi của Y so với H2 là 8,2. Vậy bí quyết phân tử với số mol của A, B theo thứ tự là bao nhiêu?

Cách giải

Ta có:

(fracM_YM_X = fracn_Yn_X)

(M_Y = 8,2.2 = 16,4)

(M_Y = 16,4.2 = 32,8 = 14n_tb + 2)

(M_Y = 16,4.2 = 32,8 = 14n_tb + 2)

Vậy CTPT của A cùng B thứu tự là: (C_2H_6,C_3H_8)

(fracn_An_B = frac41 = frac0,40,1)

Như vậy, bài viết trên đây của sakymart.com đã khiến cho bạn tổng hợp kỹ năng về siêng đề phản ứng cracking. Chúc bạn luôn học tốt!.