Phân tử khối là khối lượng của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon ( cho biết sự nặng nề nhẹ tương đối giữa các phân tử). Phân tử khối bởi tổng nguyên tử khối của các nguyên tử tạo thành phân tử.

Bạn đang xem: Phân tử khối của nước

Ví dụ:

Phân tử khối của khí nitơ (N2) bằng: 14.2 = 28 đvC

Phân tử khối của đường (C12H22O11) bằng: 12.12 + 1.22 + 16.11 = 342 đvC.

Cùng đứng đầu lời giải tìm hiểu cách tính phân tử khối tiếp sau đây nhé!

Cách tính phân tử khối

Bước 1: Xác định nguyên tử khối của từng nguyên tố cấu tạo nên phân tử đó.

Bước 2: Nhân nguyên tử khối cùng với số nguyên tử của yếu tố đó.

Bước 3: Tính tổng của tích các nguyên tử khối vừa làm ở cách 2.

Cụ thể:- Một phân tử được sinh sản thành trường đoản cú x nguyên tử A với y nguyên tử B thì PTK = a . X + b . Y (với a, b là nguyên tử khối của A và B).- Một phân tử được tạo ra thành tự x nguyen tử A, y nguyên tử B và z nguyên tử C thì PTK = a . X + b . Y + c . Z ( cùng với a, b, c lần lượt là NTK của A, B và C)

Với PTK của phân tử hợp hóa học tạo thành từ 3 nguyên tố, ta cũng tính tựa như như bí quyết trên.

*

 Dạng 1: kiếm tìm tên yếu tố X, KHHH lúc biết PTK

Ví dụ 1: Một thích hợp chất bao gồm 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối phù hợp chất.

b/ Tính NTK X , cho biết tên và KHHH

Hướng dẫn

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2

Hợp hóa học nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của vừa lòng chất: 2.22 = 44

1 nguyên tử X links 2 nguyên tử O => hợp hóa học (1X; 2O) => PTK = X + 2.16 = X + 32

ð X + 32 = 2 . 22 = 44

ð X = 44 – 32 = 12

Vậy X là yếu tố cacbon, KHHH là C.

Ví dụ 2: Một hợp chất bao gồm 1 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử Oxi cùng nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a/ Tính phân tử khối đúng theo chất.

b/ Tính NTK X , cho thấy tên cùng KHHH

Lời giải:

Phân tử hidro (2H) => PTK = 2 . 1 = 2Hợp hóa học nặng rộng phân tử hidro 22 lần => PTK của thích hợp chất: 2.22 = 441 nguyên tử X liên kết 2 nguyên tử O => hợp chất (1X; 2O)

=> PTK = X + 2.16 = X + 32=> X + 32 = 2 . 22 = 44=> X = 44 – 32 = 12Vậy X là thành phần cacbon, KHHH là C

Số khối của nguyên tử các bạn cần phải nhớ rõ, né nhầm lẫn để xử lý bài toán gấp rút nhé

Dạng 2: khẳng định tên nguyên tố dựa vào nguyên tử khối

Ví dụ 1: Biết thành phần X bao gồm nguyên tử khối bởi 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Khẳng định tên với KHHH của thành phần X.

Hướng dẫn:

Diễn đạt X tất cả nguyên tử khối bởi 3,5 lần NTK của oxi là: X = 3,5.O

Giải:X = 3,5 . O = 3,5 . 16 = 56Þ X là nhân tố sắt, KHHH Fe.

Ví dụ 2: Hợp chất của sắt kẽm kim loại M với đội PO4 tất cả công thức là M3(PO4)2. PTK = 267. Giám sát để xác định M là thành phần nào?

Đáp án:

M3(PO4)2 = 267

ó3 M + 2 (31 + 4. 16) = 267

=>M = (267 -190): 3 = 24

+ Tra bảng ta được M là nhân tố Magie (Mg).

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Khúc Hát Ru Những Em Bé Lớn Trên Lưng Mẹ, Top 10 Của Nguyễn Khoa Điềm

Bài tập tất cả đáp án


Bài 1:. Một vừa lòng chất bao gồm phân tử có 2 nguyên tử của yếu tắc X link với 3 nguyên tử oxi cùng nặng hơn phân tử khí oxi 5 lần. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho thấy tên, kí hiệu nguyên tử của X.

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất là X2O3

Vì hợp chất nặng hơn O2 5 lần

Ta gồm phân tử khối của hợp chất là 16 * 2 * 5 = 160 (đvC)

X*2 + 16*3 = 160 => X=56

Vậy: Nguyên tử khối của X là 56, X là Fe. CTCT của hợp hóa học là Fe2O3

Bài 2: Một vừa lòng chất gồm phân tử tất cả 2 nguyên tử của thành phần X link với 5 nguyên tử oxi với nặng gấp 2 lần phân tử khí clo. Tính phân tử khối của hợp hóa học và tính nguyên tử khối của X, cho thấy tên, kí hiệu nguyên tử của X

Lời giải:

Gọi CTCT của hợp chất là X2O5

Vì hợp hóa học nặng hơn Cl2 2 lần

Ta gồm phân tử khối của hợp hóa học là 35.5 * 2 * 2 = 142 (đvC)

X*2 + 16*5 = 142 => X=31

Vậy: Nguyên tử khối của X là 31, X là P. CTCT của hợp hóa học là P2O5

Bài 3: Một hợp chất bao gồm phân tử gồm 1 nguyên tử của yếu tố X links với 4 nguyên tử hidro cùng nặng bằng nguyên tử oxi. Tính phân tử khối của hợp chất và tính nguyên tử khối của X, cho biết thêm tên, kí hiệu nguyên tử của X