tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

(overlineM_Na=dfrac229891000=22,989left(uight)=22,989left(extđvCight)=22,989left(g/molight))

Khối lượng của 1000 nguyên tử mãng cầu là 22989u => cân nặng của 1 nguyên tử mãng cầu là 22.989u Vậy cân nặng nguyên tử trung bình tà tà 22.989u

Biết nguyên tử C có khối lượng bằng 1,9926 . 10-23g. Tính KL bằng gam của nguyên tử Natri. Biết nguyên tử khối Natri = 23.

Bạn đang xem: Phân tử khối của na

Đang xem: Nguyên tử khối natri

Ta tất cả 1đvC = 1,9926 .10-23 / 12 = 0,16605 .10-23 (g)

Khối lương nguyên tử Natri tính bởi gam là :

0,16605 .10-23 . 23 = 3,81915 .10-23 ( g )

Viết bí quyết hóa học tập của:

natri đihđrophotphat trong phân tử có 1 nguyên tử natri 2 nguyên tử hidro 1 nguyên tử photpho cùng 4 nguyên tử ôxi

đường glucozo biết trong phân tử gồm 6 nguyên tử cacbon 12 nguyên tử hidro va 6 nguyên tử ôxi.hãy xác định phân tử khối của các hợp hóa học trên

hãy tính phân tử khối của các hợp chất trên.

Natri đihđrophotphat vào phân tử có 1 nguyên tử natri 2 nguyên tử hidro 1 nguyên tử photpho cùng 4 nguyên tử ôxi.

=>Natri đihđrophotphat sẽ sở hữu công thức chất hóa học là: (NaH_2PO_4)

Đường glucozo biết trong phân tử gồm 6 nguyên tử cacbon 12 nguyên tử hidro va 6 nguyên tử ôxi.

=>Đường glucozo bao gồm công thức chất hóa học là: (C_6H_12O_6)

Khi điện phân 75,97 gam NaCl (muối nạp năng lượng tinh khiết) nóng chảy người ta nhận được 29,89 gam Na. Hãy xác định nguyên tử khối của clo (cho biết nguyên tử khối của natri bằng 22,99)


READ: Carbon & Sulfuric Acid Reaction, C + 2 H2So4 &Rarr 2 So2 + Co2 + 2 H2O

Khối lượng mol nguyên tử của natri : M na = 22,99 g/mol

Lương hóa học natri thu đươc: 29,89/22,99 = 1,3 mol

Vì trong phân tử NaCl số nguyên tử Na và số nguyên tử C1 hệt nhau nên khi năng lượng điện phân 75,97 gam NaCl ta cũng thu được 1,3 mol nguyên tử clo.

Khối lượng mol nguyên tử clo đã là :

*

Vậy nguyên tử khối của clo là 35,45

Nguyên tử natri có 11 electron làm việc vỏ nguyên tử cùng 12 nơtron trong phân tử nhân. Tỉ số khối lượng giữa phân tử nhân và nguyên tử natri là

A. ≈ 1 , 0 .

B. ≈ 2 , 1

C. ≈ 0 , 92

D. ≈ 1 , 1

A

Nguyên tử Na tất cả 11 electron sống lớp vỏ nguyên tử, 11 proton cùng 12 nơtron trong hạt nhân.

*

Như vậy, coi như trọng lượng nguyên tử triệu tập ở hạt nhân.

Xem thêm: Thấp Thoáng Ánh Mắt Đôi Môi Mang Theo Hương Mê Say, Lời Bài Hát Có Chắc Yêu Là Đây

Vậy Tỉ số cân nặng giữa hạt nhân với nguyên tử natri ≈ 1 , 0 .

mình không tìm được web để hỏi môn Hóa đề nghị cho mình “mạn phép”đăng 1 câu nha. Chúng ta nào biết thì giúp mình nha!

Nguyên tử Natri có 11e với 12n

a. Tính khối lượng hạt nhân của nguyên tử Natri

b. Tính khối lượng nguyên tử Natri với nêu thừa nhận xét

Khối lượng riêng của natri kim loại bằng 0,97g/ cm 3 . Vào tinh thể kim loại natri, những nguyên tử chiếm 74% thể tích, còn lại là những khe rỗng. Nửa đường kính nguyên tử natri sát bằng


READ: Setarakan Reaksi Berikut1) Fes + Hcl = Fecl2 + H2S, Besi(Ii) Sulfida

A. 189 pm B. 266 pm C. 170 pm D. 250 pm

Khối lượng của Natri:

(m_Na=dfrac1,9926.10^-2312.23=3,81915.10^-23left(gight))

Khối lượng của sắt:

(m_Fe=dfrac1,9926.10^-2312.56=9,2988.10^-23left(gight))

Khối lượng của nhôm:

(m_Al=dfrac1,9926.10^-2312.27=4,48335.10^-23left(gight))

Khối lượng của đồng:

(m_Cu=dfrac1,9926.10^-2312.64=10,6272.10^-23left(gight))

Khối lượng của kẽm:

(m_Zn=dfrac1,9926.10^-2312.65=10,79325.10^-23left(gight))


Post navigation


Next: Bộ bí quyết Số Phức nâng cấp Và Chuẩn), những Dạng bài bác Tập Vdc Số Phức