Trong môi trường xung quanh kiềm thì fructozơ chuyển trở thành glucozơ. Vì chưng đó, còn nếu như không nắm được đặc thù thì khó rất có thể phân biệt được 2 chất này. Hãy cùng Top lời giải mày mò xem Thuốc thử để phân biệt glucozơ với fructozơ là một số loại gì nhé!

Câu hỏi: Thuốc test để sáng tỏ Glucozơ và Fructozơ là:

A. Cu(OH)2

B. Dung dịch brom.

Bạn đang xem: Phân biệt glucozo và fructozo

C. Na

D.  NO3

Trả lời:

Đáp án đúng: B. Dung dịch brom.

Thuốc demo để phân biệt Glucozơ với Fructozơ là dung dịch Brom.

Giải ưa thích của thầy giáo Top lời giải vì sao chọn đáp án B


Để trả lời được thắc mắc Thuốc thử để phân minh glucozơ với fructozơ là gì, trước hết chúng ta cần chũm được tính chất hóa học tập của glucozơ và fructozơ.

* đặc thù hóa học của glucozơ: Glucozơ có các tính chất của anđehit với ancol nhiều chức:

- tính chất của ancol nhiều chức (poliancol hay poliol)

+ tác dụng với Cu(OH)2: vào dung dịch, ở ánh sáng thường glucozơ tổ hợp Cu(OH)2 cho hỗn hợp phức đồng - glucozơ có màu xanh lá cây lam:

*

→ phản nghịch ứng này minh chứng glucozo có khá nhiều nhóm OH

+ bội phản ứng chế tác este

Khi tác dụng với anhiđrit axetic, glucozơ có thể tạo este cất 5 cội axetat trong phân tử C6H7O(OCOCH3)5

CH2OH(CHOH)4CHO + 5(CH3CO)2O → CH3COOCH2(CHOOCCH3)4CHO + 5CH3COOH

→ phản nghịch ứng này sử dụng để chứng tỏ trong phân tử glucozơ tất cả 5 đội OH.

- đặc điểm của anđehit

+ thoái hóa glucozơ

- Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun cho nóng (thuốc thử Tollens) mang lại phản ứng tráng bạc

*

- Với dung dịch Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng (thuốc demo Felinh) Glucozo khử Cu (II) thành Cu (I) chế tác kết tủa đỏ gạch Cu2O.

*

- Với dung dịch nước brom:

*

→ những phản ứng này chứng tỏ glucozơ bao gồm nhóm CHO.

+ Khử glucozơ

lúc dẫn khí hiđro vào hỗn hợp glucozơ làm cho nóng (xúc tác Ni), chiếm được một poliancol mang tên là sobitol:

*

- làm phản ứng lên men

Khi gồm enzim xúc tác, glucozơ bị lên men mang đến ancol etylic và khí cacbonic:

*

* đặc thù hóa học tập của Fructozo:

Vì phân tử fructozơ chứa 5 đội OH trong những số ấy có 4 nhóm giáp và 1 team chức C = O nên có các tính chất hóa học tập của ancol nhiều chức với xeton.

 - phối hợp Cu(OH)2 ở ngay ánh nắng mặt trời thường.

 - công dụng với anhiđrit axit tạo este 5 chức.

 - đặc điểm của xeton

+ chức năng với H2 tạo sobitol.

+ cùng HCN

 - Trong môi trường kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ tất cả phản ứng tráng gương, bội phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường thiên nhiên kiềm.

*

Nhưng fructozơ không bao gồm phản ứng làm mất đi màu hỗn hợp Brom.

* Trong môi trường xung quanh kiềm thì fructozơ chuyển biến thành glucozơ theo cân nặng bằng: Fructozơ (OH–)⇄ Glucozơ. Vì chưng vậy không thể tách biệt glucozơ với fructozơ bằng các thuốc demo có môi trường kiềm.

Dùng dung dịch nước Br2 hoàn toàn có thể phân biệt được glucozơ cùng fructozơ vày phản ứng của glucozơ xảy ra làm mất thuốc nước brôm nếu dùng dư. Phương trình phản ứng diễn ra như sau:

CH₂OH₄CHO + Br₂ + H₂O → CH₂OH₄COOH + 2HBr.

Glucozơ tất cả nhóm chức anđehit nên rất có thể thể gia nhập phản ứng, fructozơ do không có nhóm này chũm vào sẽ là nhóm chức xeton đề nghị không xẩy ra hiện tượng gì.

Vậy, Thuốc thử để biệt lập glucozơ và fructozơ là dung dịch brom.

Câu hỏi trắc nghiệm bổ sung cập nhật kiến thức về Glucozơ và Fructozơ

Câu 1: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Glucozơ tính năng được với nước brom.

B. Lúc glucozơ tính năng với CH3COOH (dư) cho este 5 chức.

C. Glucozơ tồn tại sinh hoạt dạng mạch hở với dạng mạch vòng.

D. Ở dạng mạch hở, glucozơ tất cả 5 nhóm OH kề nhau.

Xem thêm: Trình Bày Sự Chuyển Động Của Trái Đất Quanh Mặt Trời Và Hệ Quả

Đáp án: B

Câu 2: Trong sản xuất ruột phích bạn ta thường dùng phương pháp nào sau đây:

A. Mang đến axetilen chức năng với dung dịch AgNO3/NH3

B. đến anđehit fomic tính năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

C. Mang đến axit fomic chức năng với dung dịch AgNO3/NH3

D. Mang lại glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3

Đáp án: D

Câu 3: Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, tín đồ ta đến dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Sắt kẽm kim loại Na

B. Cu(OH)2 ở ánh sáng thường

C. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng

D. Cu(OH)2 trong NaOH, đun nóng

Đáp án: B

Câu 4: Cho 3 chất: Glucozơ, axit axetic, glixerol. Để minh bạch 3 hóa học trên chỉ việc dùng 2 hoá chất là

A. Dung dịch Na2CO3 và Na

B. Ag2O/dd NH3 và quỳ tím

C. Hỗn hợp NaHCO3 và dung dịch AgNO3

D. Quỳ tím và Na

Đáp án: B

Dùng quỳ tím phân biệt axit axetic (làm quỳ tím chuyển màu đỏ); Ag2O/dd NH3 nhận ra glucozơ (xuất hiện tại kết tủa bạc).

Câu 11: Cho 360 gam glucozơ lên men chế tạo ra thành ancol etylic, khí có mặt được đưa vào dung dịch nước vôi vào dư chiếm được m gam kết tủa. Biết năng suất của quá trình lên men đạt 80 %. Vậy cực hiếm của m là: