Chức năng bình luận bị tắt ở giải pháp hạch toán thông tin tài khoản 331 – nên trả cho người bán theo thông tứ 133.

Bạn đang xem: Phải trả cho người bán


*
*
*

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Hiểu rõ nguyên tắc kế toán khi hạch toán các khoản phải trả cho người bán là điều bắt buộc để có cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – nên trả cho những người bán theo đúng chế độ kế toán.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 331 – PHẢI TRẢ đến NGƯỜI BÁN THEO THÔNG TƯ 133.

Theo điều 39 với điều 40 thông tứ 133/2016/TT-BTC, khi hạch toán tài khoản 331 – bắt buộc trả cho tất cả những người bán phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau.

Tại điều 40 thông tứ 133/2016/TT-BTC quy định.

“a) Tài khoản 331 – phải trả cho người bán dùng để phản ánh thực trạng thanh toán về các khoản nợ cần trả của doanh nghiệp cho tất cả những người bán trang bị tư, mặt hàng hóa, người hỗ trợ dịch vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo vừa lòng đồng tài chính đã cam kết kết. Tài khoản này cũng được dùng nhằm phản ánh tình trạng thanh toán về những khoản nợ đề xuất trả cho những người nhận thầu xây gắn thêm chính, phụ. Không phản ảnh vào tài khoản này những nghiệp vụ download trả tiền ngay.

b) Nợ bắt buộc trả cho người bán, bạn cung cấp, fan nhận thầu xây lắp cần phải hạch toán cụ thể cho từng đối tượng người dùng phải trả. Trong chi tiết từng đối tượng người sử dụng phải trả, tài khoản này phản ảnh cả số tiền vẫn ứng trước cho người bán, fan cung cấp, người nhận thầu xây lắp dẫu vậy chưa nhận được sản phẩm, sản phẩm hóa, dịch vụ, khối lượng xây lắp kết thúc bàn giao.

 c) bên giao nhập vào ủy thác ghi thừa nhận trên tài khoản này số tiền yêu cầu trả người bán về mặt hàng nhập khẩu thông qua bên thừa nhận nhập khẩu ủy thác như khoản buộc phải trả người bán thông thường.

 d) gần như vật tư, mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ đã nhận, nhập kho tuy thế đến vào cuối kỳ vẫn chưa tồn tại hóa solo thì sử dụng giá tạm thời tính nhằm ghi sổ cùng phải điều chỉnh về giá thực tế khi nhận thấy hóa đối chọi hoặc thông tin giá chính thức của tín đồ bán.

 đ) khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán nên hạch toán rõ ràng, rành mạch các khoản chiết khấu thanh toán, ưu tiên thương mại, giảm ngay hàng bán của tín đồ bán, người hỗ trợ nếu không được phản ánh vào hóa đối kháng mua hàng.”

Tại điều 39 thông bốn 133/2016/TT-BTC quy định.

“3. Khi lập báo cáo tài chính, kế toán địa thế căn cứ kỳ hạn còn lại của các khoản bắt buộc trả nhằm phân nhiều loại là lâu năm hoặc ngắn hạn.

Đối với những khoản yêu cầu trả bởi ngoại tệ, doanh nghiệp buộc phải theo dõi cụ thể các khoản nợ phải trả theo từng các loại nguyên tệ, từng đối tượng người dùng thanh toán và triển khai theo nguyên tắc:

– khi phát sinh các khoản nợ phải trả (bên Có những Tài khoản cần trả), kế toán yêu cầu quy đổi ra đồng xu tiền ghi sổ kế toán theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời khắc phát sinh.

Riêng trường đúng theo ứng trước tiền cho những người bán bằng ngoại tệ thì lúc ghi nhận giá trị gia sản mua về hoặc chi tiêu phát sinh, bên tài giỏi khoản 331 khớp ứng với số tiền ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh tại thời gian ứng trước.

– Khi thanh toán giao dịch nợ nên trả (bên Nợ những Tài khoản đề nghị trả), công ty được chắt lọc tỷ giá chỉ ghi sổ trung bình gia quyền mang đến từng đối tượng phải trả hoặc tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian trả nợ.

Riêng trường thích hợp ứng trước tiền cho người bán thì mặt Nợ tài khoản 331 vận dụng tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ứng trước.

– Trường vừa lòng doanh nghiệp áp dụng tỷ giá bán giao dịch thực tế để hạch toán mặt Nợ những tài khoản buộc phải trả, khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái tạo nên trong kỳ được ghi dìm ngay tại thời gian phát sinh thanh toán giao dịch hoặc ghi nhận định và đánh giá kỳ tùy theo đặc điểm chuyển động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp.

– Tại thời khắc lập báo cáo tài chính, công ty lớn phải review lại những khoản buộc phải trả là khoản mục chi phí tệ có gốc nước ngoài tệ theo tỷ giá giao dịch chuyển tiền trung bình vào cuối kỳ của ngân hàng dịch vụ thương mại nơi doanh nghiệp liên tiếp có giao dịch.

Việc xác định tỷ giá chuyển khoản qua ngân hàng trung bình và xử lý chênh lệch tỷ giá do review lại khoản nợ phải trả là khoản mục chi phí tệ gồm gốc ngoại tệ được triển khai theo cách thức tại Điều 52 Thông tứ này.”

Nắm và hiểu được nguyên tắc kế toán lúc hạch toán tài khoản 331 thôi vẫn không đủ. Để có cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – yêu cầu trả cho tất cả những người bán chính xác, kế toán còn phải nắm được kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 331 – PHẢI TRẢ mang lại NGƯỜI BÁN THEO THÔNG TƯ 133.

Bên Nợ.

– Số tiền đã trả cho người bán đồ vật tư, mặt hàng hóa, người cung ứng dịch vụ, người nhận thầu xây lắp;

– Số tiền ứng trước cho người bán, tín đồ cung cấp, người nhận thầu xây lắp tuy vậy chưa cảm nhận vật tư, sản phẩm hóa, dịch vụ, khối lượng sản phẩm xây lắp chấm dứt bàn giao;

– Số tiền người phân phối chấp thuận áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá hàng hóa hoặc thương mại dịch vụ đã giao theo hợp đồng;

– phân tách khấu giao dịch và tách khấu thương mại dịch vụ được người bán chấp thuận cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ phải trả cho người bán;

– quý hiếm vật tư, hàng hóa thiếu hụt, nhát phẩm hóa học khi kiểm nhận với trả lại tín đồ bán;

– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá bán tạm tính lớn hơn giá thực tiễn của số đồ vật tư, mặt hàng hóa, thương mại dịch vụ đã nhận, khi gồm hóa đối chọi hoặc thông báo giá chủ yếu thức;

– Đánh giá bán lại những khoản cần trả cho những người bán là khoản mục tiền tệ gồm gốc nước ngoài tệ (trường thích hợp tỷ giá chỉ ngoại tệ sút so cùng với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Bên Có.

– Số tiền bắt buộc trả cho tất cả những người bán đồ tư, hàng hóa, người cung cấp dịch vụ và bạn nhận thầu xây lắp;

– Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá bán tạm tính nhỏ dại hơn giá thực tiễn của số đồ dùng tư, sản phẩm hóa, dịch vụ thương mại đã nhận, khi có hóa đối chọi hoặc thông tin giá chính thức;

– Đánh giá bán lại các khoản đề nghị trả cho những người bán là khoản mục tiền tệ có gốc nước ngoài tệ (trường phù hợp tỷ giá ngoại tệ tăng đối với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Số dư mặt Có.

Số tiền còn cần trả cho những người bán hàng, người hỗ trợ dịch vụ, bạn nhận thầu xây lắp.

Tài khoản này có thể có số dư bên Nợ: Số dư bên Nợ (nếu có) phản ảnh số tiền đã ứng trước cho những người bán hoặc số tiền đang trả nhiều hơn nữa số buộc phải trả cho tất cả những người bán theo chi tiết của từng đối tượng người dùng cụ thể. Lúc lập report tình hình tài chính, phải lấy số dư chi tiết của từng đối tượng người tiêu dùng phản ánh ở tài khoản này nhằm ghi 2 chỉ tiêu mặt “Tài sản” và mặt “Nguồn vốn”.

III. CÁCH HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN 331 – PHẢI TRẢ cho NGƯỜI BÁN THEO THÔNG TƯ 133.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 331 và các tài khoản liên quan. Căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 và những tài khoản liên quan. KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – nên trả cho người bán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau.

3.1. Bí quyết hạch toán thông tin tài khoản 331 – phải trả cho những người bán khi mua chịu.

Khi tải chịu đồ tư, sản phẩm hóa, về nhập kho hoặc tải chịu tài sản cố định, bất động sản nhà đất đầu tư, địa thế căn cứ vào trị giá bán hàng mua, kế toán tài chính phản ánh tổng vốn phải thanh toán giao dịch như sau.

3.1.1. Hạch toán phải trả đến người bán vào trường hợp sở hữu trong nội địa.– giả dụ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157(giá mua chưa tồn tại thuế GTGT) (hạch toán mặt hàng tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên xuyên)

Nợ TK 611 – mua hàng (giá mua chưa xuất hiện thuế GTGT) (hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 211- Tài sản cố định (2111, 2113) (giá mua chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có TK 331 – buộc phải trả cho người bán (tổng giá thanh toán).

– trường hợp thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 153, 156, 157 (giá mua bao hàm cả thuế GTGT) (hạch toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên xuyên)

Nợ TK 611 – mua hàng (giá mua bao gồm cả thuế GTGT) (hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 211- Tài sản thắt chặt và cố định (2111, 2113) (giá mua bao hàm cả thuế GTGT)

Có TK 331 – bắt buộc trả cho tất cả những người bán (tổng giá thanh toán).

3.1.2. Hạch toán phải trả mang đến người bán vào trường phù hợp nhập khẩu.

– phản nghịch ánh quý hiếm hàng nhập khẩu bao hàm cả thuế TTĐB, thuế NK, thuế BVMT (nếu có) và thuế GTGT hàng nhập khẩu ( nếu như không được khấu trừ), ghi:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157 (hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên xuyên)

Nợ TK 611 – mua sắm (hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 211- Tài sản thắt chặt và cố định (2111, 2113)

Có TK 331 – yêu cầu trả cho người bán

Có TK 3331 – Thuế GTGT yêu cầu nộp (33312)

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (chi huyết thuế nhập khẩu, trường hợp có)

Có TK 33381 – Thuế đảm bảo an toàn môi ngôi trường (nếu có).

– Nếu thuế GTGT phải nộp ở khâu nhập khẩu được khấu trừ, quý giá hàng nhập khẩu gồm những: Thuế TTĐB, thuế NK, thuế BVMT (nếu có), ghi:

Nợ các TK 151, 152, 153, 156, 157 (hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên xuyên)

Nợ TK 611 – mua sắm và chọn lựa (hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ)

Nợ TK 211- Tài sản cố định (2111, 2113)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332) (thuế GTGT được khấu trừ của hàng nhập khẩu)

Có TK 331 – bắt buộc trả cho những người bán

Có TK 3331 – Thuế GTGT buộc phải nộp (33312)

Có TK 3332 – Thuế TTĐB (nếu có)

Có TK 3333 – Thuế xuất nhập khẩu (chi huyết thuế nhập khẩu, ví như có)

Có TK 33381 – Thuế bảo đảm an toàn môi ngôi trường (nếu có).

3.2. Cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – cần trả cho những người bán vào trường hợp đơn vị chức năng có thực hiện chi tiêu XDCB theo cách tiến hành giao thầu.

Khi nhận cân nặng xây lắp ngừng bàn giao của bên nhận thầu xây lắp, địa thế căn cứ hợp đồng giao thầu cùng biên bản bàn giao trọng lượng xây lắp, hoá đơn khối lượng xây gắn thêm hoàn thành.

– giả dụ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 – đề xuất trả cho tất cả những người bán (tổng giá bán thanh toán).

– nếu như thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (giá đã bao gồm thuế GTGT)

Có TK 331 – nên trả cho người bán (tổng giá thanh toán).

3.3. Cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – phải trả cho tất cả những người bán lúc ứng trước tiền hoặc thanh toán tiền đến người bán.

Khi ứng trước tiền hoặc thanh toán số tiền bắt buộc trả cho tất cả những người bán thiết bị tư, mặt hàng hoá, người hỗ trợ dịch vụ, người nhận thầu xây lắp, có các trường hợp sau.

3.3.1. Nếu ứng trước chi phí hoặc thanh toán bằng tiền Việt Nam, hạch toán:

Nợ TK 331 – đề xuất trả cho tất cả những người bán

Có những TK 111, 112, 341,…

3.3.2. Giả dụ ứng trước tiền hoặc giao dịch bằng ngoại tệ hạch toán như sau.a) ngôi trường hợp giao dịch cho người bán bằng ngoại tệ.

Doanh nghiệp được chắt lọc tỷ giá bán ghi sổ bình quân gia quyền mang lại từng đối tượng người dùng phải trả hoặc tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời điểm trả nợ.

Mời các bạn xem tại mục 2.3 trong bài hường dẫn biện pháp hạch toán thông tin tài khoản 111 – Tiền khía cạnh theo thông tư 133 tại đây.

b) Trường phù hợp ứng trước mang lại người bán bằng ngoại tệ.– Ghi nhận số tiền ứng trước theo tỷ giá giao dịch thực tiễn tại thời gian ứng trước.

+ Trường đúng theo bên bao gồm TK tiền thực hiện tỷ giá chỉ ghi sổ, ghi:

Nợ TK 331 – phải trả cho người bán (tỷ giá giao dịch thanh toán thực tế)

Nợ TK 635 – ngân sách chi tiêu tài bao gồm (nếu tỷ giá chỉ giao dịch thực tế thấp rộng tỷ giá bán ghi sổ kế toán của TK tiền)

Có những TK 111, 112 (1112, 1122) (tỷ giá chỉ ghi sổ kế toán)

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài thiết yếu (nếu tỷ giá chỉ giao dịch thực tế cao hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của TK tiền).

+ nếu như bên có TK tiền áp dụng tỷ giá thanh toán thực tế, ghi:

Nợ TK 331 – phải trả cho người bán

Có những TK 111, 112 (1112, 1122).

Khoản chênh lệch tỷ giá tạo ra trong kỳ được ghi thừa nhận ngay tại thời điểm ứng trước tiền cho người bán hoặc ghi đánh giá kỳ tùy thuộc vào đặc điểm vận động kinh doanh và yêu cầu thống trị của doanh nghiệp.

(+) Nếu tạo ra lỗ chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ TK 635 – giá thành tài bao gồm (chênh lệch giữa tỷ giá ghi sổ của thông tin tài khoản tiền lớn hơn tỷ giá bán giao dịch thực tế tại thời gian ứng trước)

Có các TK 111, 112 (1112, 1122), 331.

(+) nếu phát tăng lãi chênh lệch tỷ giá, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (1112, 1122), 331(chênh lệch giữa tỷ giá bán ghi sổ của thông tin tài khoản tiền nhỏ hơn tỷ giá chỉ giao dịch thực tế tại thời gian ứng trước)

Có TK 515 – Doanh thu vận động tài chính.

– Khi nhấn hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ, nghiệm thu trọng lượng xây dựng cơ bản hoàn thành.

Khi thừa nhận hàng hóa, dịch vụ, TSCĐ, nghiệm thu trọng lượng xây dựng cơ bạn dạng hoàn thành thì giá bán trị sản phẩm mua, chi phí XDCB dở dang, nợ bắt buộc trả tín đồ bán tương xứng với số chi phí ứng trước được ghi nhận theo tỷ giá chỉ giao dịch thực tiễn tại thời khắc ứng trước, phần giá bán trị tương đương với số còn đề nghị trả được ghi thừa nhận theo tỷ giá bán giao dịch thực tiễn tại thời gian ghi dìm tài sản, ghi:

Nợ những TK 152, 153, 156, 211, 241, …

Có TK 331 – nên trả cho tất cả những người bán.

3.4. Cách hạch toán tài khoản 331 – buộc phải trả cho những người bán trong trường hợp nhận lại tiền do người bán hoàn lại.

Nếu doanh nghiệp ứng trước tiền mang đến người bán mà người bán không cung ứng được sản phẩm hóa, dịch vụ cho DN, người bán trả lại tiền thì khi nhấn lại tiền của người bán,hạch toán:

Nợ những TK 111, 112,…

Có TK 331 – buộc phải trả cho người bán.

3.5. Cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – phải trả cho tất cả những người bán lúc nhận thương mại dịch vụ cung cấp.

Khi nhận các dịch vụ như: giá cả vận chuyển hàng hoá, điện, nước, năng lượng điện thoại, kiểm toán, tứ vấn, quảng cáo, dịch vụ thương mại khác) của người bán nợ chưa thanh toán ngay, hạch toán như sau.

– nếu như thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 156 – hàng hóa (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 242 – giá cả trả trước (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ các TK 154, 642, 635, 811(giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331)

Có TK 331 – yêu cầu trả cho người bán (tổng giá bán thanh toán).

– nếu thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, ghi:

Nợ TK 156 – sản phẩm & hàng hóa (giá đã tất cả thuế GTGT)

Nợ TK 241 – XDCB dở dang (giá đã tất cả thuế GTGT)

Nợ TK 242 – giá cả trả trước (giá đã bao gồm thuế GTGT)

Nợ các TK 154, 642, 635, 811(giá đã gồm thuế GTGT)

Có TK 331 – đề xuất trả cho tất cả những người bán (tổng giá chỉ thanh toán).

3.6. Cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – đề nghị trả cho những người bán lúc được hưởng ưu tiên thanh toán.

Khi tải chịu đồ gia dụng tư, mặt hàng hoá doanh nghiệp giao dịch trước thời hạn buộc phải thanh toán, doanh nghiệp lớn được hưởng chiết khấu giao dịch và được tính trừ vào khoản nợ phải trả fan bán, fan cung cấp, ghi:

Nợ TK 331 – đề xuất trả cho những người bán

Có TK 515 – Doanh thu chuyển động tài chính.

3.7. Biện pháp hạch toán tài khoản 331 – cần trả cho những người bán trong trường hợp Chiết khấu thương mại, giảm ngay hàng mua, trả lại mặt hàng mua.

Khi doanh nghiệp mua sắm được hưởng phân tách khấu dịch vụ thương mại hay giảm ngay hàng thiết lập hoặc phát sinh cực hiếm hàng tải trả lại người chào bán và được bạn bán đồng ý trừ vào số nợ đề xuất trả, địa thế căn cứ vào hội chứng từ liên quan, hạch toán:

Nợ TK 331 – phải trả cho những người bán (tổng số ưu tiên thương mại, giảm ngay hàng mua, trị giá chỉ hàng trả lại)

Có TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (số thuế GTGT được khấu trừ tương ứng với số khuyến mãi thương mại, giảm ngay hàng mua, trị giá bán hàng trả lại )

Có các TK 151, 152, 153, 156, 157 (hạch toán sản phẩm tồn kho theo cách thức kê khai thường xuyên xuyên)

Có TK 611 – mua sắm (hạch toán mặt hàng tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ)

Có TK 211- Tài sản thắt chặt và cố định (2111, 2113)

Lưu ý: ví như thuế GTGT ko được khấu trừ thì trị giá bán hàng mua vào bao hàm cả thuế GTGT.

3.8. Cách hạch toán thông tin tài khoản 331 – nên trả cho những người bán khi không tìm ra nhà nợ hoặc chủ nợ không đòi.

Đối với trường hợp này nếu được xử lý ghi tăng các khoản thu nhập khác của doanh nghiệp, hạch toán:

Nợ TK 331 – nên trả cho tất cả những người bán

Có TK 711 – thu nhập cá nhân khác.

3.9. Cách hạch toán tài khoản 331 – đề xuất trả cho tất cả những người bán đối với nhà thầu chính.

Đối cùng với nhà thầu chính, khi xác định giá trị khối lượng xây gắn phải trả mang đến nhà thầu phụ theo hòa hợp đồng kinh tế đã ký kết kết, căn cứ vào hóa đơn, phiếu giá chỉ công trình, biên bạn dạng nghiệm thu trọng lượng xây lắp chấm dứt và hòa hợp đồng giao thầu phụ, hạch toán:

Nợ TK 632 – giá bán vốn hàng buôn bán (giá chưa tồn tại thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) (nếu được khấu trừ)

Có TK 331 – nên trả cho những người bán (tổng số tiền yêu cầu trả đến nhà thầu phụ tất cả cả thuế GTGT đầu vào).

3.10. Bí quyết hạch toán thông tin tài khoản 331 – phải trả cho người bán vào trường hợp công ty lớn nhận bán sản phẩm đại lý, phân phối đúng giá, hưởng trọn hoa hồng.

– khi nhận hàng buôn bán đại lý, doanh nghiệp dữ thế chủ động theo dõi và ghi chép tin tức về hàng dấn bán đại lý trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

– khi bán hàng nhận đại lý, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 131,… (tổng giá thanh toán)

Có TK 331 – bắt buộc trả cho tất cả những người bán (giá giao bán cửa hàng đại lý + thuế).

Đồng thời công ty lớn theo dõi và ghi chép tin tức về hàng nhấn bán đại lý đã xuất bán trong phần thuyết minh báo cáo tài chính.

– Khi xác minh hoa hồng cửa hàng đại lý được hưởng, tính vào lệch giá hoa hồng về bán hàng đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – nên trả cho người bán

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp (nếu có).

– Khi thanh toán tiền đến bên phục vụ đại lý, ghi:

Nợ TK 331 – buộc phải trả cho người bán (giá bán trừ (-) huê hồng đại lý)

Có các TK 111, 112,…

3.11. Phương pháp hạch toán tài khoản 331 – bắt buộc trả cho những người bán tại đơn vị giao uỷ thác nhập khẩu.

– khi trả trước một lượng tiền uỷ thác mua hàng theo hòa hợp đồng uỷ thác nhập vào cho đơn vị nhận uỷ thác nhập vào mở LC… căn cứ các chứng tự liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – đề nghị trả cho tất cả những người bán (chi tiết mang lại từng đơn vị chức năng nhận uỷ thác)

Có các TK 111, 112,…

– Khi thừa nhận hàng ủy thác nhập khẩu do mặt nhận ủy thác giao trả, kế toán thực hiện như đối với hàng nhập khẩu thông thường, ghi:

Nợ TK151 – Hàng sở hữu đang đi mặt đường (trị giá chỉ hàng nhập vào theo tỷ giá thực tiễn (nếu chuyển nhượng bàn giao tại cảng)

Nợ các TK 152,156, 211, …(trị giá chỉ hàng nhập khẩu theo tỷ giá thực tế-nếu chuyển giao tại kho của doanh nghiệp)

Có TK 331 – phải trả cho những người bán (chi tiết đơn vị nhận uỷ thác).

– lúc trả chi phí cho đơn vị nhận uỷ thác nhập khẩu về số tiền mặt hàng nhập khẩu với các chi tiêu liên quan tiền trực tiếp nối hàng nhập khẩu, căn cứ các chứng trường đoản cú liên quan, ghi:

Nợ TK 331 – đề xuất trả cho người bán (chi tiết đến từng đơn vị nhận uỷ thác)

Có các TK 111, 112,…

– mức giá uỷ thác nhập khẩu yêu cầu trả đơn vị nhận uỷ thác được tính vào giá trị hàng nhập khẩu, căn cứ những chứng từ liên quan, ghi:

Nợ những TK 151, 152, 156, 211,…

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 331- nên trả cho tất cả những người bán(chi ngày tiết từng đơn vị chức năng nhận uỷ thác).

Xem thêm: Sau Let Là To V Hay Ving - Cấu Trúc Let Và Cách Dùng Chuẩn Xác Nhất

3.12. Biện pháp hạch toán tài khoản 331 – đề nghị trả cho những người bán lúc đánh giá chỉ lại số dư nợ cần trả cho tất cả những người bán bởi ngoại tệ cuối kỳ kế toán.

Khi lập report tài chính, số dư nợ phải trả cho người bán bởi ngoại tệ được review theo tỷ giá giao dịch chuyển tiền trung bình thời điểm cuối kỳ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp liên tục có giao dịch: