(eqalign& NH_4NO_2uildrel t^o overlongrightarrow N_2 + 2H_2O cr & ,,,,,0,25,,,,,,,,,,,, o 0,25 cr )

=> V N2 = 0,25.22.4 = 5,6 lít

Đáp án đề nghị chọn là: d

Đang xem: nhiệt độ phân nh4no2

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi nung chất rắn X ở ánh sáng cao, tín đồ ta chiếm được một oxit của nitơ cùng hơi nước. đến X vào hỗn hợp NaOH thấy có khí mùi khai thoát ra. X là

Cho 100 gam hỗn hợp NH4HSO4 11,5% bội nghịch ứng cùng với 100 gam dung dịch Ba(OH)2 13,68%. Thể tích khí (đktc) và trọng lượng kết tủa tạo ra lần lượt là :

Có thể khác nhau muối amoni với những muối khác bằng cách cho tính năng với kiềm mạnh, vì khi ấy ống nghiệm đựng muối bột amoni

Cho muối bột X vào dung dịch NaOH đun vơi thấy gồm khí mùi khai bay ra. Khía cạnh khác, mang đến muối X vào hỗn hợp H2SO4 loãng tiếp đến cho Cu vào thấy Cu chảy ra và gồm khí ko màu bay lên cùng hóa nâu ngoài không khí. X hoàn toàn có thể là

Cho các dung dịch sau: NH4Cl, Na2SO4, Ba(HCO3)2. Hóa chất nào sau đây rất có thể sử dụng nhằm phân biệt các dung dịch đó?

Có 500 ml hỗn hợp X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Mang 100 ml hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu 2,24 lít khí (đktc). đem 100 ml dung dịch X cho công dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy gồm 43 gam kết tủa. Lấy 100 ml hỗn hợp X chức năng với lượng dư hỗn hợp NaOH thu 4,48 lít khí NH3 (đktc). Cân nặng muối gồm trong 500 ml dung dịch X là :
Bạn đang xem: Nh4no2 → n2 + h2o

READ: một số trong những Chú Ý Về muối hạt Sunfua, muối bột Sunfua nào Tan trong Nước

Cho muối bột NH4Cl chức năng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH đun nóng thì nhận được 5,6 lít (đktc) một chất khí. Nồng độ mol/l của hỗn hợp NaOH đã dùng là:

Cho dung dịch NH4NO3 tác dụng với dung dịch bazơ của kim loạithu được 4,48 lít khí (đktc) và 26,1 gam muối. Kim loại đó là 

Trộn 100 ml hỗn hợp natri nitrit 3M cùng với 300 ml hỗn hợp amoni clorua 1,6M đun nóng mang đến phản ứng trả toàn. Thể tích khí N2 có mặt và nồng độ mol các muối trong dung dịch sau phản ứng là:

*

*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 – Tòa bên Intracom – trần Thái Tông – Q.Cầu Giấy – Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.


Post navigation


Previous: tuyển chọn Tập 50 chủng loại Tranh đánh Màu khủng long Cho Trẻ sơn Màu, 47 Tranh tô Màu khủng long thời tiền sử Ideas In 2021


Xem thêm: Dãy Chất Nào Sau Đây Đều Là Hiđrocacbon ? Dãy Chất Nào Sau Đây Đều Là Hiđrocacbon

Next: bài Tiểu Luận Về quản Trị Sự nắm Đổi vào Tổ Chức, tiểu Luận quản Trị Sự nắm Đổi trong Tổ Chức