Để rành mạch benzen, toluen, stiren ta chỉ sử dụng 1 thuốc thử nhất là hỗn hợp KMnO4

Benzen: không hiện nay tượng

Sitren: mất màu sắc ở ánh nắng mặt trời thường

Toluen: mất màu lúc đun nóng
Bạn đang xem: Nhận biết benzen toluen stiren

*

*
*
*
*
*
*
*
*

*

A có công thức phân tử là C8H8, chức năng với dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường tạo ra ancol 2 chức. 1 mol A tính năng tối đa với:


Tiến hành trùng hợp 10,4 gam stiren được hỗn hợp X gồm polistiren và stiren (dư). Mang đến X tác dụng với 200 ml dung dịch Br2 0,15M, sau đó mang lại dung KI dư vào thấy xuất hiện 1,27 gam iot. Hiệu suất trùng hợp stiren là:


Đề hiđro hoá etylbenzen ta được stiren; trùng vừa lòng stiren ta được polistiren với hiệu suất chung 80%. Trọng lượng etylbenzen cần dùng làm sản xuất 10,4 tấn polisitren là:


1,3 gam chất hữu cơ A cháy trọn vẹn thu được 4,4 gam CO2 cùng 0,9 gam H2O. Tỉ khối hơi của A so với oxi là d thỏa mãn nhu cầu điều kiện 3
Xem thêm: Chia Sẻ Đề Và Đáp Án Thpt Quốc Gia 2016 Môn Tiếng Anh, Đề Thi Môn Toán Thpt Quốc Gia Năm 2016


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát