NH3 + O2 → NO + H2O là phương trình NH3 cháy trong O2 để tạo ra khí NO được trung học phổ thông Sóc Trăng soạn gửi tới các bạn đọc. Hy vọng với câu chữ phương trình này giúp chúng ta học sinh viết và cân nặng bằng đúng đắn phản ứng NH3 ra O2, từ đó áp dụng vào giải những dạng câu hỏi bài tập. Mời chúng ta tham khảo.

Bạn đang xem: Nh3 o2 xúc tác pt


2. Điều kiện phản ứng NH3 ra O2

Nhiệt độ: 850 – 900oC

Xúc tác: Bạch kim (Pt) (hoặc Fe2O3, Cr2O3)

Bạn đang xem: NH3 + O2 → NO + H2O


3. đặc điểm hóa học tập của NH3

Amoniac gồm tính bazơ yếu

Amoniac vày tính bazơ phải dung dịch amoniac tạo nên quỳ tím hóa xanh còn dung dịch phenolphlatein từ bỏ màu đưa thành hồng.

Do đó nhằm phát hiện nay amoniac, bạn ta cần sử dụng quỳ tím ẩm để nhận biết.

Nguyên nhân: do cặp e không tham gia links ở nguyên tử N

Ba(OH)2 > NaOH > NH3 > Mg(OH)2 > Al(OH)3

a) Amoniac phản bội ứng cùng với nước 

NH3 + H2O ⇔ NH4+ + OH–

b) Amoniac phản nghịch ứng cùng với Axit → muối bột Amoni

Thí dụ:

NH3 (khí) + HCl (khí) → NH4Cl (khói trắng)

NH3 + H2SO4 → NH4HSO4

2NH3 + H2SO4 → (NH4)2SO4

c) Amoniac tác dụng với dung dịch muối của các kim một số loại mà hidroxit không tan → bazơ và muối

NH3 + muối (dung dịch) → Bazơ + muối bột mới

Thí dụ

2NH3 + MgCl2 + 2H2O → Mg(OH)2 + 2NH4Cl

3NH3 + AlCl3 + 3H2O →Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

* Chú ý: Với muối hạt của Cu2+, Ag+ với Zn2+ có kết tủa tiếp nối kết tủa tan vì chưng tạo phức chất tan

Cu(NH3)4(OH)2; Ag(NH3)2OH; Zn(NH3)4(OH)2.

Thí dụ: 

ZnSO4 + 2NH3 + 2H2O → Zn(OH)2↓ + (NH4)2SO4

Zn(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

Amoniac bao gồm tính khử mạnh

Nguyên nhân: bởi N vào NH3 tất cả mức oxi hóa thấp duy nhất -3

a) Amoniac tính năng với O2

4NH3 + 3O2

*
 2N2↑ + 6H2O

4NH3 + 5O2

*
 4NO↑ + 6H2O

b) Amoniac tác dụng với Cl2

2NH3 + 3Cl2

*
N2↑ + 6HCl

8NH3 + 3Cl2 → N2↑ + 6NH4Cl

c) Amoniac công dụng với oxit của kim loại

Thí dụ:

3CuO + 2NH3

*
Cu + 3H2O + N2↑

Khả năng tạo ra phức

Dung dịch amoniac có khả năng hòa tan hiđroxit xuất xắc muối ít tan của một số kim loại, chế tạo ra thành các dung dịch phức chất.

Ví dụ:

* cùng với Cu(OH)2:

Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2 (màu xanh thẫm)

4. Bài bác tập áp dụng liên quan lại NH3 chức năng O2

Câu 1. Amin no, đối chọi chức, mạch hở bao gồm công thức tổng thể là

A. CnH2nN.

B. CnH2n+1N.

C. CnH2n+3N.

D. CnH2n+2N.


Đáp án C

Câu 2. Ở đk thường, amin A là chất lỏng, dễ bị oxi hoá lúc để ngoài không khí. Hỗn hợp a không làm chuyển màu sắc quỳ tím nhưng công dụng với nước brom chế tạo ra kết tủa trắng. Amin nào sau đây thoả mãn đặc điểm của A?

A. đimetylamin

B. Benzylamin

C. Metylamin

D. Anilin


Đáp án D

Dung dịch X không làm thay đổi màu sắc quỳ tím ⇒ nhiều loại A, C

Tác dụng với nước Brom sản xuất kết tủa white ⇒ một số loại B


Câu 3. Chất làm sao sau đây hoàn toàn có thể làm khô khí NH3 bao gồm lẫn tương đối nước ?

A. P2O5.

B. H2SO4 đặc.

C. CuO bột.

D. NaOH rắn.


Đáp án D

Câu 4. Dãy những chất đa số phản ứng với NH3 trong điều kiện tương thích là:

A. HCl, O2, Cl2, FeCl3.

B. H2SO4, Ca(OH)2, FeO, KOH

C. HCl, HNO3, AlCl3, CaO

D. KOH, HNO3, CuO, CuCl2


Đáp án A

NH3 + HCl → NH4Cl

4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

8NH3 + 3Cl2 → N2 + 6NH4Cl

FeCl3 + 3NH3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3NH4Cl


Câu 5. Dung dịch NH3 bao gồm thể tính năng được với các dung dịch

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. ZnCl2, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3


Đáp án C

ZnCl2 + 6NH3 → (Zn(NH3)6)Cl2

2NH3 + AlCl3 + 3H2O → Al(OH)3 ↓ + 3NH4Cl


Câu 6. Cho NH3 dư vào 50ml dung dịch gồm CuSO4 1M ; ZnCl2 0,5M, AgNO3 1M với AlCl3 1M. Khối lượng kết tủa sau bội nghịch ứng là

A. 9,8 gam

B. 3,9 gam

C. 7,8 gam

D. 5 gam


Đáp án B

Vì các ion Cu2+, Zn2+, Ag+ tạo kết tủa với NH3, tiếp nối kết tủa tung trong NH3 dư chế tạo ra phức

=> kết tủa chiếm được chỉ gồm Al(OH)3

nAl(OH)3 = nAlCl3 = 0,05 mol => m = 3,9 gam


Câu 7. Mang đến muối NH4Cl tính năng vừa đầy đủ với 100 ml hỗn hợp NaOH đun cho nóng thì nhận được 5,6 lít (đktc) một hóa học khí. Nồng độ mol/l của dung dịch NaOH đã cần sử dụng là:

A. 3,0M.

B. 1,0M.

C. 2,0M.

D. 2,5M.


Đáp án D

NH4++ OH−→ NH3+ H2O

Theo phương trình chất hóa học ta có

nOH – = nNH3 = 5,6/22,4 = 0,25 mol

=> cm = n : V = 0,25 : 0,1 = 2,5M


…………………………..

Trên đây thpt Sóc Trăng đã trình làng tới chúng ta NH3 + O2 → NO + H2O. Để bao gồm thể nâng cao kết trái trong học tập mời các bạn tham khảo một số trong những tài liệu: chất hóa học lớp 10, Giải bài bác tập hóa học lớp 11, Thi thpt giang sơn môn Văn, Thi thpt đất nước môn kế hoạch sử, Thi thpt giang sơn môn Địa lý, Thi thpt quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà thpt Sóc Trăng tổng hợp cùng đăng tải.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Copy Slide Này Sang Slide Khác, Cách Copy Slide Dễ Dàng Không Gặp Lỗi


Để nhân tiện trao đổi, share kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo và học tập môn học tập THPT, thpt Sóc Trăng mời chúng ta truy cập nhóm riêng dành cho lớp 11 sau: nhóm Tài liệu học hành lớp 11 để sở hữu thể update được hồ hết tài liệu bắt đầu nhất.