Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

*

*

*

Tính phân tử khối của:

a.BaSO4

 

b.K3PO4

 

c.Al(OH)3

 

d.Fe(NO3)3

(Ba = 137, S = 32. O = 16, K = 39, p. = 31, Al = 27. H = 1, sắt = 56, N = 14)


a) Phân tử của hợp hóa học A gồm: 1 nguyên tử của nguyên tố X link với 4 nguyên tử H và nặng cấp 8 lần phân tử hiđro. Xác minh nguyên tố X cùng viết phương pháp hoá học của hợp hóa học A.

Bạn đang xem: Nguyên tử khối của ba oh 2

b) Hợp chất Fe(OH)x tất cả phân tử khối cấp 7,5 lần nguyên tử khối của nguyên tử cacbon. Tìm x.

c) Một oxit tất cả công thức chất hóa học CuxO bao gồm phân tử khối là 144. Tìm kiếm x.

d) mang lại công thức hóa học tập của X cùng với Cl là XCl, cách làm hóa học tập của Y cùng với H là HY. Tìm công thức của hợp chất giữa X với Y


1.a) Hãy nhắc tên , kí hiệu với điện tích của những loại hạt trong nguyên tử .  b) Hãy phân tích và lý giải tại sao nguyên tử lại th-nc về năng lượng điện . 2. Nguyên tố chất hóa học là gì ? Cách màn biểu diễn nguyên tố hóa học thế nào ? Viết tên và kí hiệu của 3 yếu tố hóa học nhưng mà em biết .3. Hãy tính phân tử khối của những chất sau : a) Bari hiddroxit , bí quyết hóa học tập Ba(OH)2 . B) lưu huỳnh ddiooxxit , bí quyết hóa học SO2 .

Xem thêm: Int(2X+1)/ Sqrt (X Cubed - Giải Limit (As X Approaches Infty) Of (Sqrt{4X^2


Một hyđroxyt bao gồm công thức chất hóa học là M(OH)3, biết phân tử khối của hiđroxyt là 107 đvC. Hãy khẳng định tên nhân tố M ? cho thấy nguyên tố M là kim loại hay phi kim ?


Trong phân tử muối bột Sodium carbonate bao gồm 2 nguyên tử Sodium, 1 nguyên tử Carbon. Biết nguyên tử khối của Oxygen là 16. Hãy tính xem có bao nhiêu nguyên tử Oxygen trong phân tử Sodium Carbonate. Cho thấy thêm phân tử khối của muối hạt Sodium Carbonate là 106. Giúp mình nhé mn, mình đang yêu cầu rất gấp.

 


một hợp hóa học A có phân tử khối gấp 5 lần phân tử khối của khí oxi.Trong 1 phân tử A gồm 2 nguyên tử X cùng 3 nguyên tử oxi .Hỏi X là nguyên tử của nguyên tố nào


Một hợp chất mà phân tử được tạo bởi vì 3 nguyên tử yếu tắc R cùng 2 nguyên tử thành phần oxi. Biết phân tử khối của phân tử khối là 160 đvC. Nguyên tố R là thành phần nào?