tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nếu đoạn mạch AB chứa nguôn điện gồm suất điện động E năng lượng điện trở vào r và điện trở mạch ngoại trừ là R thì hiệu điện cầm hai đầu đoạn mạch cho bởi vì biểu thức

A. U A B = E – I ( r + R )

B. U A B = E + I ( r + R )

C. U A B = I ( r + R ) - E

D. U A B = E I ( r + R )


*


Cho mạch điện bao gồm nguồn điện gồm suất điện hễ E = 2,4V, gồm điện trở vào r, mạch ngoài có điện trở R = 0,1 Ω. Biết chiếc điện trong mạch bởi 2A và hiệu điện cố giữa nhì điểm A, B bởi 2,1V. Xác định r?

*

A.

Bạn đang xem: Nếu đoạn mạch ab chứa nguồn điện

0,15 Ω

B. 1,1 Ω

C. 0,015 Ω

D. 0,11 Ω


Một mối cung cấp điện có suất điện rượu cồn E, điện trở trong r và một điện trở R (R = r) mắc cùng với nhau chế tác thành mạch kín đáo thì cường độ dòng điện trong mạch là I. Nếu thế nguồn trên bằng 3 nguồn tương tự nhau mắc tiếp liền (mỗi nguồn có suất điện rượu cồn E với điện trở vào r) thì cường độ chiếc điện chạy qua mạch kín bay tiếng là

A. 2I

B. 1,5I.

C. 0,75I.

D. 0,67I.


Giúp em với đa số người:Nguồn năng lượng điện với suất điện đụng E, điện trở trong r, mắc với điện trở quanh đó R = r, cường độ chiếc điện trong mạch là I. Nếu cầm cố nguồng năng lượng điện đó bằng 3 mối cung cấp điện giống hệt nó mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện vào mạch là:

 

 A. I’ = 3I

 B. I’ = 2I

 C. I’ = 2,5I

 D. I’ = 1,5I


Xét mạch kín đáo gồm nguồn điện gồm suất điện rượu cồn E = 2 V, điện trở trong r = 0 , 1 Ω  mắc với điện trở quanh đó R = 99 , 9 Ω . Hãy xác định

a) Cường độ dòng điện trong mạch

b) Hiệu điện thay giữa hai rất của nguồn điện

c) công suất của mối cung cấp điện


Trong mạch điện kín gồm nguồn điện bao gồm suất điện cồn E, năng lượng điện trở trong r với mạch ngoài bao gồm điện trở R. Lúc có hiện tượng lạ đoản mạch thì cường độ loại điện trong mạch I được xác minh bằng công thức:

A. I = E r

B. I = E.r

C. I = r E

D. I = E R + r


Trong mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện đụng E, điện trở trong r cùng mạch ngoài có điện trở R. Khi có hiện tượng lạ đoản mạch thì cường độ dòng điện vào mạch I được xác minh bằng công thức:

A. I = E r

B. I = E . R

C. I = r E

D. I = E R + r


Một mạch điện bao gồm sơ thiết bị hình 11.1, trong những số đó nguồn điện gồm suất điện đụng E = 6V và bao gồm điện trở trong r = 2ω, các điện trở R1 = 5ω, R2 = 10ω và R3 = 3ω.

*

a) đối chiếu và cho biết các năng lượng điện trở mạch ko kể của mạch điện có sơ đồ dùng như hình 11.1 được mắc với nhau như thế nào? Từ đó nêu phương pháp tìm điện trở tương tự của mạch xung quanh này.

b) Tính cường độ mẫu điện I chạy qua nguồn và hiệu điện rứa mạch ngoài U.

Xem thêm: Giải Toán 7 Bài 5: Trường Hợp Bằng Nhau Thứ Ba Của Tam Giác Góc

c) Tính hiệu điện thế U1 thân hai đầu năng lượng điện trở R1


a) Tính R để công suất tiệu thụ làm việc mạch ngoài p. 1 = 4 W .

b) với cái giá trị như thế nào của R thì công suất điện tiêu thụ ngơi nghỉ mạch ngoại trừ lớn nhất? Tính giá trị đó


Trong mạch điện bí mật gồm tất cả nguồn điện có suất điện cồn E, điện trở trong r và mạch ngoài bao gồm điện trở R. Khi có hiện tượng kỳ lạ đoản mạch thì cường độ cái điện vào mạch I có mức giá trị