STTTên người nộp lệ phí tổn hoặc tên vị trí kinh doanhĐịa chỉ(Ghi rõ add quận/huyện, tỉnh/thành phố)Mã số thuế người nộp lệ giá tiền hoặc mã số địa điểm kinh doanhVốn điều lệ hoặc vốn đầu tưMức lệ mức giá môn bàiSố tiền lệ tầm giá môn bài xích phải nộpSố chi phí lệ mức giá môn bài xích được miễnTrường vừa lòng miễn lệ mức giá môn bài(Ghi trường phù hợp được miễn theo quy định)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(6)-(8)(8)(9)
1Người nộp lệ giá tiền môn bài
2Địa điểm ghê doanh(ghi rõ tên)
.........

Bạn đang xem: Mức thuế môn bài 2022

Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:
Tổng cộng
Tôi khẳng định số liệu khai bên trên là đúng và phụ trách trước pháp luật về số liệu sẽ khai./.

..., ngày....... Tháng....... Năm.......NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ(Chữ ký, ghi rõ họ tên; công tác và đóng vết (nếu có)/Ký năng lượng điện tử)

Chỉ tiêu <01>: Kê khai năm tính lệ tổn phí môn bài.Chỉ tiêu <02>: Chỉ tích chọn so với lần đầu kê khai.Chỉ tiêu <03>: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ giá tiền (sau trên đây gọi tầm thường là NNT với viết tắt là NNT) vẫn nộp tờ khai nhưng kế tiếp phát hiện có chuyển đổi thông tin về nhiệm vụ kê khai và triển khai kê khai lại tin tức thuộc kỳ tính lệ mức giá đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai tiêu chuẩn <02> cùng <03>, không lựa chọn đồng thời cả nhì chỉ tiêu.Chỉ tiêu <04> đến tiêu chí <05>: Kê khai tin tức theo đk thuế của NNT.Chỉ tiêu <06> đến tiêu chí <08>: Kê khai tin tức đại lý thuế (nếu có).Chỉ tiêu <09>: Chỉ tích lựa chọn trong trường thích hợp NNT vẫn kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.
Các bạn có nhu cầu lấy mẫu tờ khai lệ giá tiền môn bài năm 2022 trên trên đây thì có thể để lại mail ở cuối nội dung bài viết hoặc gửi mail vào showroom mail: hoangtrungthat
*

*

Hướng dẫn cách lập giấy nộp chi phí thuế năng lượng điện tử qua mạng cho các loại thuế: Thuế TNDN, Thuế GTGT, Thuế TNCN và l...
*

Hệ thống mục lục nộp chi phí vào chi phí nhà nước mới nhất 2021: hạng mục mã chương, mã ngành, khoản mục cùng mã ...

Xem thêm: Gibson Les Rocailles Boniface Brut De Savoie, Les Others Studio: Home


*

Mẫu giấy nộp tiền vào giá cả nhà nước tiên tiến nhất 2021 là chủng loại số C1- 02/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BTC phía ...
*