Bạn đang xem: Một sóng âm có tần số 200hz

Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều u=2002.cos(100πt)Vvào nhì đầu một đoạn mạch bao gồm cuộn thuần cảm có độ từ bỏ cảmL=1πH với tụ điện tất cả điện dungC=10−42πFmắc nối tiếp. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch là


Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều có mức giá trị hiệu dụng 50V vào nhị đầu đoạn mạch có điệntrở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30V. Điện áp hiệu dụnggiữa nhì đầu cuộn cảm bằng


Phát biểu làm sao sau đây là đúng với mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ bao gồm cuộn thuần cảm thông số tựcảm L, tần số góc của mẫu điện là ω?


Một máy phát triển thành áp lí tưởng có cuộn sơ cấp tất cả 1000 vòng, cuộn sản phẩm công nghệ cấp tất cả 50 vòng.Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cung cấp là 220V. Làm lơ mọi hao phí. Điện áp hiệu dụng thân hai đầucuộn thứ cấp để hở là


Một loại điện chuyển phiên chiều chạy vào một hộp động cơ điện tất cả biểu thứci=2sin100πt+π2A (trong kia t tính bằng giây) thì


Một đoạn mạch điện xoay chiều tất cả điện trở thuần R mắc tiếp nối với tụ năng lượng điện C. Nếudung chống ZC bằng R thì cường độ loại điện chạy qua năng lượng điện trở luôn


Trên một gai dây bọn hồi dài 1m, nhì đầu cầm định, bao gồm sóng ngừng với 2 bụng sóng. Bước sóng của sóng truyền trên trên đây là


Một sóng ngang truyền theo hướng dương trục Ox, có phương trình sóng làu=6.cos(4πt−0,02πx) ;trong đó u với x tính bằng cm, t tính bởi s. Sóng này có bước sóng là:


Mạch điện xoay chiều có điện trở thuần R=30Ωmắc thông liền với cuộn dây. Đặt vào nhì đầu mạch một hiệu điện nuốm xoay chiều u=U2.cos(100πt)Vthì hiệu điện chũm hiệu dụng ở nhì đầu cuộndây là Ud=60Vvà dòng điện trong mạch lệch phaπ6 đối với u với lệch phaπ3 so với ud.Hiệu điện rứa hiệudụng ở nhì đầu mạch U có giá trị


Đặt một năng lượng điện áp xoay chiều tần số f=50Hzvà giá trị hiệu dụngU=80V vào nhị đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần tất cả độ từ cảmL=0,6πH, tụ điện gồm điện dungC=10−4πFvà công suất tỏa sức nóng trên điện trở R là 80W. Giá trị của điện trở thuần R là


Một hệ xấp xỉ chịu công dụng của ngoại lực tuần hoànFn=F0.cos10πt thì xảy ra hiện tượng cùng hưởng. Tần số xê dịch riêng của hệ buộc phải là


Đặt vào nhị đầu cuộn sơ cấp của sản phẩm biến áp M1 một năng lượng điện áp luân chuyển chiều có mức giá trị hiệu dụng 220V. Lúc nối nhị đầu cuộn sơ cấp của sản phẩm biến áp m2 vào nhì đầu cuộn thứ cung cấp của M1 thì năng lượng điện áphiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cung cấp của mét vuông để hở bằng 13,75V. Khi nối nhì đầu cuộn thứ cung cấp của mét vuông với nhì đầu cuộn thứ cung cấp của M1 thì điện áp hiệu dụng ở nhì đầu cuộn sơ cấp của mét vuông để hở bằng 55V. Bỏ qua mọi hao phí. M1 gồm tỉ số thân số vòng dây cuộn sơ cấp cho và số vòng dây cuộn thứ cấp cho bằng


Một chất điểm xấp xỉ điều hòa bên trên trục Ox theo phương trình x=5cos4πt(x tínhbằng cm, t tính bằng s). Tại thời gian t=5s,vận tốc của hóa học điểm này có giá trị bằng
Xem thêm: Mẫu Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu Năm 2017, Bản Cam Kết Tu Dưỡng Rèn Luyện Phấn Đấu 2022

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam