Mạch điện là gì? Mạch điện song song, mạch điện nối tiếp là gì? Công thức mạch điện nối tiếp và tuy vậy song như thế nào? Tất cả sẽ được tổng hợp đầy đủ và bỏ ra tiết với bài viết dưới đây nhé!

1. Định nghĩa: Mạch điện là gì?

Một mạch điện vào bất kỳ công trình này hiện này đều là một vòng khép kín, nó cung cấp loại điện khép kín đáo để sử dụng cho các thiết bị điện. Vì đó, mạch điện đó là một con đường sử dụng để kết nối những thành phần điện khác biệt lại với nhau như điện trở, tụ điện, nguồn điện, cuộn cảm,...

Bạn đang xem: Mắc nối tiếp là gì

*

Mạch điện được bắt đầu cùng kết thúc thuộc một điểm để tạo thành cấu trúc giống như những vòng lặp. Thông thường, một mạch điện sẽ bao gồm 3 thành phần chính là nguồn điện, những thành tải điện với dây dẫn được kết nối với nhau.

Trong mạch điện phải gồm sự kết nối những thành phần để chúng hoạt động theo mục đích của người lắp đặt. Có thể lắp đặt đoạn mạch nối tiếp hoặc đoạn mạch tuy vậy song. Phương pháp mắc không giống nhau về cấu hình này cũng khiến thuộc tính của mạch điện thay đổi và bao gồm sự không giống nhau đó nhé!

Cùng tìm hiểu rõ hơn về loại mạch điện nối tiếp và tuy vậy song với tin tức được phân chia sẻ trong phần tiếp theo của bài xích viết này nhé!

2. Mạch điện nối tiếp, tuy nhiên song là gì?

2.1. Mạch điện kết nối nối tiếp

Mạch điện nối tiếp là việc nối tiếp từ 2 hoặc nhiều thành phần với nhau dưới dạng xếp thành tầng hoặc đuối của thành phần trước được kết nối vào đầu của thành phần sau, cùng cứ như vậy tiếp nối cho đến hết thành phần vào mạch điện. Nó tạo thành một đường duy nhất xâu chuỗi các thành phần trong mạch lại với nhau.

*

2.2. Mạch điện kết nối song song

Mạch điện nối tuy vậy song là mạch mắc song song nhị hoặc nhiều thành phần với nhau dưới hình thức đầu những thành phần được kết nối với nhau và đuối bọn chúng được kết nối với nhau trong mạch. Từ đó, các thành phần điện vào mạch tạo thành đường dẫn hoặc vòng lặp được gọi là kết nối song song mạch điện.

*

3. Công thức mạch điện nối tiếp và song song

Bạn đang muốn tra cứu hiểu công thức mạch điện nối tiếp và tuy nhiên song hiện nay. Vậy cùng đi tìm hiểu chi tiết qua những tin tức chia sẻ dưới đây như sau:

3.1. Công thức mạch điện nối tiếp

Mạch điện nối tiếp tạo thành một con đường duy nhất kết nối liên tiếp những thành phần với nhau, điều này hỗ trợ cho dòng điện chạy qua các thành phần là như nhau và điện áp được phân tách tùy thuộc vào điện trở đối với từng thành phần điện vào mạch. Cụ thể như sau:

3.1.1. Cái điện

Dòng điện qua từng thành phần trong mạch mắc nối tiếp vẫn được giữ nguyên giá bán trị cùng nó bằng với giá bán trị được cung cấp bởi nguồn điện đầu vào. Bởi biện pháp mắc này chỉ tạo ra một đường dẫn cho mẫu điện với nó không bị phân chia.

3.1.2. Điện áp

Trong điện nối tiếp, tổng điện áp rơi bên trên mối thành phần bằng điện áp cung cấp. Điện áp rơi trên mỗi thành phần điện là khác biệt do điện trở của chúng khác nhau.

*

3.1.3. Điện trở

Trong mạch điện mắc nối tiếp, các điện trở được kết nối với nhau liên tiếp với tổng điện trở sẽ bằng từng thành phần điện của chúng công lại. Công thức tính như sau:

Rtd = R₁ + R₂ + R₃ +…+ Rₙ

Không những vậy, tổng điện trở trong mạch điện mắc nối tiếp luôn lớn hơn điện trở riêng biệt của từng thành phần.

3.1.4. Tụ điện

Khi các tụ điện được kết nối theo như hình thức mắc nối tiếp, tổng điện dung của bọn chúng giảm vì tại sao chênh lệch điện áp ở mỗi tụ giảm. Điều này khiến điện tích được lưu trữ cũng giảm theo. Công thức tính sẽ được biểu thị như sau:

1/Ctd = 1/C₁ + 1/C₂ + … + 1/Cn

Tổng điện dụng của mạch mắc nối tiếp luôn luôn nhỏ hơn điện dung riêng của từng thành phần vào mạch.

3.1.5. Cuộn cảm

Tổng độ tự cảm của nhị hoặc nhiều hơn nhì cuộn cảm trong cùng một mạch điện mắc nối tiếp là tổng của những cuộn cảm riêng lẻ. Công thức tính như sau:

*

Ltd = L₁ + L₂ + L₃ +…+ Lₙ

Tổng độ tự cảm sẽ luôn lớn hơn độ tự cảm riêng lẻ trong mỗi thành phần của mạch nối tiếp.

3.1.6. Sự cố gồm thể xảy ra trong mạch nối tiếp

Toàn bộ mạch sẽ ko hoạt động khi tất cả một thành phần bất kỳ nào trong mạch bị lỗi. Điều này xảy ra là do toàn bộ dòng điện của mạch bị ngắt khi tất cả thành phần nào đó hỏng, những thành phần ko hỏng kia lại dùng tầm thường một đường điện nên chúng cũng không thể cần sử dụng được.

Toàn bộ mạch sẽ bị vô hiệu vượt khi có một lỗi xảy ra ở bất kỳ thành phần nào. Giải pháp mang lại vấn đề này là những bạn cần cẩn thận kiểm tra với từng thành phần riêng biệt. Và việc xử lý sự cố đối với mạch mắc nối tiếp khó khăn hơn với mạch mắc song song.

3.1.7. Nguồn cấp

Nếu bao gồm 2 hoặc nhiều nguồn cấp điện được kết nối vào vào mạch mắc nối tiếp thì tổng điện áp của chúng sẽ bằng tổng của các điện áp riêng. Còn tổng cái điện vẫn được giữ nguyên. Công thức tính công suất trong mạch điện mắc nối tiếp như sau:

*

P = I2R1 + I2R2 + … I2Rn

3.1.8. Hiệu điện thế

Hiện điện thế giữa nhị đầu của đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế bên trên mỗi điện trở cùng tính theo công thức:

U = U1 + U2 + … + Un

3.2. Công thức mạch điện tuy nhiên song

Các thành phần của mạch điện được mắc tuy vậy song với nhau để tạo thành nhiều vòng hoặc đường dẫn cho chiếc chảy của nguồn điện. Cụ thể các công thức tính vào mạch điện tuy vậy song như sau:

3.2.1. Chiếc điện

Dòng điện phía bên trong một mạch mắc song song được phân tạo thành nhiều nhánh nhỏ. Từ đó, tổng mẫu điện bao gồm bằng tổng chiếc điện đi qua các nhánh hay những thành phần riêng biệt lẻ, đồng thời nó còn phụ thuộc cả vào giá chỉ trị điện trở của từng thành phần. Công thức tính như sau:

I­T = I1 + I2 + I3 + … In

*

3.2.2. Điện áp

Trong mạch điện song song, điện áp vẫn giữ nguyên bên trên mỗi đường dẫn bởi chúng được mắc song song cần điện áp tổng sẽ luôn luôn bằng nhau tại mọi điểm.

VT = V1 = V2 = V3 = … Vn

3.2.3. Điện trở

Tổng điện trở vào mạch điện mắc song song luôn giảm và nó nhỏ hơn điện trở riêng của từng thành phần. Cụ thể công thức tính như sau:

1/Rtd = 1/R1 + 1/R2 + …. + 1/Rn

3.2.4. Điện dung

Tổng điện tụng của những tụ điện trong mạch song song tăng bởi vì nó bằng tổng điện dung của các tụ điện riêng biệt lẻ cộng lại. Cụ thể công thức tính như sau:

Ctd = C1 + C2 + C3 + … Cn

*

3.2.5. Cuộn cảm

Tổng độ tự cảm vào mạch điện mắc song song sẽ giảm và nó luôn nhỏ hơn độ tự cảm của những cuộn cảm riêng rẽ lẻ của từng thành phần. Công thức tính như sau:

1/Ltd = 1/L1 + 1/L2+ … + 1/Ln

3.2.6. Bộ nguồn

Tổng điện áp của nguồn điện được kết nối vào mạch tuy nhiên song vẫn giữ nguyên, còn tổng chiếc điện được cấp là tổng của những nguồn cấp riêng lẻ vào mạch. Công thức tính công suất như sau:

*

3.2.7. Lỗi thường gặp với mạch điện mắc tuy vậy song

Các thành phần không giống trong mạch mắc tuy vậy song vẫn hoạt động bình thường nếu có lỗi xảy ra với bất kỳ thành phần như thế nào của mạch. Điều này cũng giúp việc khắc phục đối với những lỗi với sự cố từng nhánh dễ dàng hơn rất nhiều.

Hiện nay, hầu hết những mạch điện vào gia đình được mắc theo hình thức song song để đảm bảo khi tất cả một đoạn bị hỏng không làm ảnh hưởng đến những thiết bị khác với nó cũng góp việc vạc hiện lỗi dễ dàng hơn rất nhiều.

3.2.8. Cường độ mẫu điện

Cường độ chiếc điện chạy trong mạch mắc tuy nhiên song bằng tổng cường độ chiếc điện chạy qua các thành phần của mạch. Nó được tính theo công thức như sau:

I = I1 + I2 + … + In.

Xem thêm: Writing Topic - Các Bài Viết Tiếng Anh Theo Chủ Đề, 27 Chủ Đề Viết Essay Hay Nhất

Cường độ loại điện còn tỷ lệ nghịch với điện trở. Nó được tính theo công thức như sau:

*

IR= I1R1 = I1R2 = … = InRn

Như vậy với những thông tin và kiến thức trong bài bác viết này đã giúp bạn hiểu rõ về mạch điện nối tiếp cùng mạch điện tuy vậy song. Đặc biệt là công thức tính của những cấu hình mạch điện này. Hy vọng với bài bác viết này, những bạn sẽ bao gồm biết phương pháp tính và ứng dụng loại mạch phù hợp cho không khí điện gia đình, phòng làm việc,...