- Chọn bài bác -Công thức, cách tính số mol lúc biết số nguyên tử, phân tử và ngược lại cực hay, bỏ ra tiếtCông thức, phương pháp tính số mol lúc biết trọng lượng và trái lại cực hay, đưa ra tiếtCông thức, cách tính số mol lúc biết thể tích khí làm việc đktc và trái lại cực hay, đưa ra tiếtCách giải bài tập về tỉ khối của chất khí cực hay, bỏ ra tiếtCách tính thành phần xác suất theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất cực hay, đưa ra tiếtCách khẳng định công thức hóa học của thích hợp chất khi biết thành phần các nguyên tố rất hayCách giải bài xích tập tính theo phương trình hóa học rất hay, bỏ ra tiếtCách giải bài tập Hóa gồm chất dư trong làm phản ứng rất hay, chi tiếtCách giải bài bác tập tính công suất phản ứng rất hay, chi tiết

Mục lục


Xem tổng thể tài liệu Lớp 8: tại đây

A. Triết lý & phương thức giải

Một số kim chỉ nan cần cầm vững:

Khối lượng mol

– khối lượng mol (kí hiệu là M) của một hóa học là trọng lượng tính bởi gam của N nguyên tử hoặc phân tử hóa học đó.

Bạn đang xem: M của naoh

– khối lượng mol nguyên tử tuyệt phân tử của một chất bao gồm cùng số trị với nguyên tử khối hoặc phân tử khối của hóa học đó.

Ví dụ:

– cân nặng mol nguyên tử Hiđro là: MH = 1 gam/mol.

– trọng lượng mol của phân tử H2 là: MH2 = 1.2 = 2 gam/mol.

– trọng lượng mol phân tử H2O : MH2O = 1.2 + 16 =18 gam/mol.

Công thức:

Công thức tính số mol lúc biết cân nặng chất: n =

*
(mol).

Công thức tính trọng lượng chất lúc biết số mol: m = n.M (gam).

Trong đó:

+ n: số mol của chất (đơn vị: mol).

+ m: khối lượng chất (đơn vị: gam)

+ M: khối lượng mol của hóa học (đơn vị: gam/mol)

B. Ví dụ như minh họa

Ví dụ 1: rước 1 mol từng mẫu các chất sau: H2O, HCl, Fe2O3. Mẫu hóa học có trọng lượng lớn tuyệt nhất là hóa học nào?

Hướng dẫn giải:

Vì cùng lấy 1 mol chất nên chất có khối lượng lớn độc nhất cũng là hóa học có cân nặng mol to nhất

Khối lượng mol của H2O là: MH2O = 2.1 + 16 = 18 g/mol

Khối lượng mol của HCl là: MHCl = 1 + 35,5 = 36,5 g/mol

Khối lượng mol của Fe2O3 là MFe2O3 = 56.2 + 16.3 = 160 g/mol

=> chất có cân nặng mol lớn số 1 là Fe2O3.

Vậy khi mang 1 mol mỗi mẫu thì Fe2O3 cho trọng lượng lớn nhất.

Xem thêm: Top 50 Đề Thi Lớp 2 Kì 1 Tiếng Việt Lớp 2 Có Đáp Án, 22 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Tiếng Việt Tải Nhiều


Ví dụ 2: Tính cân nặng của 12.1023 nguyên tử nhôm?

Hướng dẫn giải:

Số mol nguyên tử tất cả trong 12.1023 nguyên tử nhôm là:

nAl = A/N =

*
= 2 mol

Khối lượng của 12.1023 nguyên tử nhôm là:

mAl = n.MAl = 2.27 = 54 gam.

Ví dụ 3: Tính trọng lượng nước mà trong số ấy có số phân tử nước thông qua số phân tử NaOH tất cả trong 20g NaOH?