*

*

Lý thuyết Sử 7: bài xích 18. Cuộc chống chiến ở trong nhà Hồ và trào lưu khởi nghĩa kháng quân Minh đầu núm kỉ XV


Bài 18. Cuộc kháng chiến trong phòng Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu ráng kỉ XV

1. Cuộc xâm lược của quân Minh và sự thất bại trong phòng Hồ.

*Âm mưu:

- Nêu khẩu hiệu “Phù Trần diệt Hồ”.

Bạn đang xem: Lý thuyết sử 7

- chuẩn bị: trăng tròn vạn quân + hàng trăm vạn phu.

*Diễn biến:

- tháng 11-1406, quân Minh kéo quân quý phái xâm lược nước ta.

- hối hả chiến được: thành phố lạng sơn => Đa Bang => Đông Đô => tp hà tĩnh (Nhà hồ nước thất bại vào thời điểm tháng 6-1407)

*Nguyên nhân thất bại:

- Không tạo nên được 1 trận đánh tranh nhân dân.

- chính sách của nhà Hồ không hợp lòng dân.

- chủ yếu về phòng thủ, bị động.

2. Cơ chế cai trị ở trong phòng Minh

a. Bao gồm trị:

- xóa sổ quốc hiệu

- Đổi tên vn thành quận Giao Chỉ.

- Sáp nhập vào cương vực Trung Quốc.

b. Ghê tế

- Vơ vét sản vật.

- Công hấp thụ sản trang bị quý hiếm.

- hàng trăm thứ thuế vô lí.

c. Văn hóa

- bỏ phong tục tập quán.

- Đốt sách quý và mang đến Trung Quốc những sách có mức giá trị.

Xem thêm: Những Bài Toán Đố Matxcova Có Thật Vui? Tải Về Những Bài Toán Đố Matxcova

=> Đây là chế độ “Đồng hóa” của Trung Quốc đối với nước ta.

3. Hồ hết cuộc khởi nghĩa cùa quý tộc công ty Trần

- Địa bàn: rộng rãi ở vùng biển, trung du với miền núi.