Liên kết cộng hóa trị là links được hình thành giữa 2 nguyên tử bởi 1 hay nhiều cặp electron cần sử dụng chung, liên kết cộng hóa trị có 2 nhiều loại là có cực hoặc ko cực.

Bạn đang xem: Liên kết hidro và liên kết cộng hóa trị


Vậy links cộng hóa trị tất cả cực và không cực không giống nhau thế nào? chúng được hình thành vào phân tử đối chọi chất và hợp chất như thế nào? Và làm thế nào để phân loại link hóa học theo độ âm điện, chúng ta cùng mày mò qua bài bác này.

I. Sự hình thành link cộng hóa trị

1. Links cộng hóa trị ra đời giữa những nguyên tử tương tự nhau

* Sự hình thành đối kháng chất.

a) Sự sinh ra phân tử Hidro (H2).

- Hidro (H): 1s1 và Heli (He): 1s2

- Nguyên tử H (Z=1) có thông số kỹ thuật electron là 1s1, nhì nguyên tử H liên kết cùng với nhau bằng cách mỗi nguyên tử H góp 1 electron tạo ra thành một cặp electron chung trong phân tử H2. Như thế trong phân tử H2, từng phân tử gồm 2 electron, giống cấu hình electron bền vững của khí hãn hữu heli:

 

*

- từng chấm bên kí hiệu nguyên tố biểu diễn một electron ở phần ngoài cùng.

- cam kết hiệu H:H là bí quyết electron; H-H là bí quyết cấu tạo.

- thân 2 nguyên tử Hidro có một cặp electron liên kết thể hiện bằng (-) đó là liên kết đơn.

b) Sự sinh ra phân tử Nito (N2).

- Nito (N): 1s22s22p3 và Neon (Ne): 1s22s22p6

- cấu hình electron nguyên tử của N (Z=7) là 1s22s22p3, bao gồm 5 electron ở phần bên ngoài cùng. Vào phân tử nitơ N2, nhằm đạt cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất Ne, từng nguyên tử nitơ nên góp tầm thường 3 electron.

*

- ký kết hiệu:NN: là công thức electron; N≡N là cách làm cấu tạo.

- Hai nguyên tử N liên kết với nhau bằng 3 cặp electron liên kết biểu thị bằng 3 gạch (≡), kia là links ba, links 3 bền hơn link đôi.

c) liên kết cộng hóa trị là gì?

- liên kết cộng hóa trị là links được tạo nên giữa nhị nguyên tử bằng một hay những cặp electron chung.

- từng cặp electron chung làm cho 1 link cộng hoá trị, phải ta có liên kết đơn (trong phân tử H2), links ba (trong phân tử N2).

* links cộng hóa trị ko phân cực:

- Là liên kết tạo nên từ 2 nguyên tử của thuộc 1 yếu tắc (phân tử H2, N2 có cùng độ âm điện), do đó liên kết trong các phân tử kia không phân cực. Đó là link cộng hoá trị ko phân cực.

*

2. Liên kết cộng hóa trị có mặt giữa những nguyên tử khác nhau

* Sự ra đời hợp chất

a) Sự có mặt phân tử hidro clorua HCl

- mỗi nguyên tử H và Cl góp 1 electron tạo ra thành 1 cặp electron bình thường để chế tạo ra thành 1 link cộng hoá trị.

- Độ âm năng lượng điện của clo là 3,16 lớn hơn độ âm năng lượng điện của hiđro là 2,20 nên cặp electron liên kết bị lệch về phía clo, liên kết cộng hóa trị này bị phân cực.

 

*

- Công thức kết cấu H-Cl; công thức electron H:Cl

* link cộng hóa trị có phân cực:

- Là link cộng hóa trị trong các số đó cặp electron tầm thường bị lệch về phía một nguyên tử được call là liên kết cộng hóa trị bao gồm cực hay link cộng hóa trị phân cực.

- Trong bí quyết electron của phân tử có cực, người ta để cặp electron bình thường lệch về phía nguyên tử tất cả độ âm điện to hơn.

b) Sự sinh ra phân tử Cacbon dioxit (Cacbonic) CO2

- Cấu hình electron nguyên tử của C(Z=6) là 1s22s22p2, nguyên tử cacbon bao gồm 4 electron ở lớp bên ngoài cùng.

- Cấu hình electron nguyên tử của O(Z=8) là 1s22s22p4, nguyên tử oxi bao gồm 6 electron ở lớp ngoài cùng.

- trong phân tử CO2, nguyên tử C nằm giữa 2 nguyên tử O và góp chung với từng nguyên tử O hai electron. Từng nguyên tử O góp phổ biến với nguyên tử C hai electron tạo ra 2 liên kết đôi.

 

- Ta bao gồm O::C::O là bí quyết electron ; O=C=O là bí quyết cấu tạo.

- Như vậy, từng nguyên tử C hay O đều phải sở hữu 8 electron ở lớp ngoài cùng, đạt cấu hình chắc chắn của khí hiếm.

- Độ âm năng lượng điện của oxi (3,14) to hơn độ âm năng lượng điện của C(2,55) nên cặp electron tầm thường lệch về phía Oxi. Liên kết giữa hai nguyên tử oxi với cacbon là phân cực, nhưng phân tử CO2 có kết cấu thẳng yêu cầu 2 liên kết đôi phân cực (C=O) triệt tiêu nhau, hiệu quả là phân tử CO2 không xẩy ra phân cực.

3. Tính chất của các chất có liên kết cộng hóa trị

- các chất nhưng mà phân tử chỉ có link cộng hóa trị rất có thể là hóa học rắn như đường, lưu giữ huỳnh, iot,... Rất có thể là hóa học lỏng: nước, ancol,... Hoặc chất khí như khí cacbonic, clo, hiđro,...

- những chất bao gồm cực như ancol etylic, đường,... Tan những trong dung môi có cực như nước. đa số các chất không cực như iot, các chất hữu cơ không rất tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua,...

- Nói chung, các chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở những trạng thái.

II. Độ âm điện và links hóa học

1. Quan hệ giữa liên kết cùng hóa trị tất cả cực, link cộng hóa trị không rất và liên kết ion

- trong phân tử, trường hợp cặp electron thông thường ở giữa 2 nguyên tử ta có liên kết cộng hoá trị không cực.

- ví như cặp electron thông thường lệch về một hướng của nguyên tử (có cực hiếm độ âm điện béo hơn) thì kia là links cộng hoá trị tất cả cực.

- giả dụ cặp electron thông thường lệch hẳn về 1 nguyên tử, ta sẽ có liên kết ion. Như vậy, link ion có thể coi là trường hòa hợp riêng của link cộng hóa trị.

2. Hiệu độ âm điện và liên kết hóa học

- Để review loại links trong phân tử đúng theo chất, người ta rất có thể dựa vào hiệu độ âm điện. Bí quyết phân loại một cách tương đối theo thang độ âm điện của Pau - Linh như sau:

 Hiệu độ âm điện Liên kết
 từ 0 đến

- trong NaCl ta tất cả hiệu độ âm điện: 3,16 – 0,93 = 2,23 > 1,7 links giữa Na cùng Cl là links ion.

- trong phân tử HCl ta bao gồm hiệu độ âm điện: 3,16 – 2,2 = 0,96 ⇒ link giữa H với Cl là links cộng hoá trị có cực.

- vào phân tử H2 ta có hiệu độ âm điện: 2,20 – 2,20 = 0,0 ⇒ links giữa H cùng H là links cộng hoá trị ko cực.

III. Bài tập áp dụng liên kết cùng hóa trị

* bài xích 1 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng tuyệt nhất về links cộng hóa trị. Links cộng hóa trị là liên kết

A. Giữa những phi kim cùng với nhau.

B. Trong các số đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành do sự dùng bình thường electron của 2 nguyên tử không giống nhau.

D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay các cặp electron chung.

° lời giải bài 1 trang 64 SGK Hóa 10: 

- Đáp án đúng: D. Được tạo cho giữa 2 nguyên tử bởi một hay những cặp electron chung.

* bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10: Chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong link cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ dại hơn.

B. Links cộng hóa trị bao gồm cực được sản xuất thành thân 2 nguyên tử gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ tuổi hơn 1,7.

C. Link cộng hóa trị không tồn tại cực được làm cho từ các nguyên tử khác hoàn toàn nhau về đặc điểm hóa học.

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử bự thì phân tử phân rất yếu.

° Lời giải bài bác 2 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: B. Liên kết cùng hóa trị bao gồm cực được chế tạo thành thân 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ dại hơn 1,7.

* bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10: Độ âm năng lượng điện của một nguyên tử đặc thù cho

A. Kĩ năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành link hóa học.

B. Kỹ năng nhường electron của nguyên tử đó mang đến nguyên tử khác.

C. Kỹ năng tham gia phản bội ứng to gan hay yếu đuối của nguyên tử đó.

D. Năng lực nhường proton của nguyên tử đó đến nguyên tử khác.

Chọn câu trả lời đúng.

° Lời giải bài xích 3 trang 64 SGK Hóa 10:

- Đáp án đúng: A. Khả năng hút electron của nguyên tử kia khi hình thành liên kết hóa học.

* bài 4 trang 64 SGK Hóa 10: Thế như thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị bao gồm cực, links cộng hóa trị có cực. Mang đến thí dụ minh họa.

° Lời giải bài 4 trang 64 SGK Hóa 10:

- liên kết ion là liên kết được hình thành vì lực hút tĩnh điện giữa các ion với điện trái dấu. Thí dụ : K+ + Cl- → KCl.

- link cộng hóa trị không rất là link được tạo nên giữa nhì nguyên tử bằng những cặp electron chung. Thí dụ: Cl. + .Cl → Cl:Cl

- liên kết cộng hóa trị trong đó cặp electron bình thường bị lệch về phía một nguyên tử được call là link cộng hóa trị bao gồm cực. Thí dụ: H. + .Cl → H :Cl tuyệt H –Cl.

* bài 5 trang 64 SGK Hóa 10: Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong số chất sau đậy: AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3? (Lấy cực hiếm độ âm điện của những nguyên tố sinh sống bảng 6 trang 45).

° Lời giải bài bác 5 trang 64 SGK Hóa 10:

- Hiệu độ âm điện:

 CaCl2: 2,16. Links ion

 AlCl3: 1,55. Link cộng hóa trị tất cả cực

 CaS: 1,58.Liên kết cùng hóa trị gồm cực.

 Al2S3: 0,97. Liên kết cộng hóa trị gồm cực.

* bài 6 trang 64 SGK Hóa 10: Viết cách làm electron cùng công thức kết cấu các phân tử sau: Cl2, CH4, C2H2, C2H4,NH4.

Xem thêm: Phân Tích Phổ Điểm Văn 2020 : Hàng Nghìn Thí Sinh Được Điểm 10

° Lời giải bài bác 6 trang 64 SGK Hóa 10:

- Công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau:

*

* bài 7 trang 64 SGK Hóa 10: X, A, Z là gần như nguyên tố gồm số điện tích hạt nhân là 9, 19, 8.