Chỉ có đúng 5 loại khối đa diện đều. Đó là một số loại 3;3 – tứ diện đều; nhiều loại 4;3 – khối lập phương; các loại 3;4 – khối bát diện đều; nhiều loại 5;3 – khối 12 khía cạnh đều; loại 3;5 – khối đôi mươi mặt đều.

Bạn đang xem: Khối 20 mặt đều

Tên gọi

Người ta call tên khối đa diện hồ hết theo số mặt của bọn chúng với cú pháp khối + số mặt + khía cạnh đều.

*

Thay vì chưng nhớ số Đỉnh, Cạnh, phương diện của khối nhiều diện số đông như bảng bên dưới đây:

 

Bảng tóm tắt của năm các loại khối nhiều diện đều

*

Các em rất có thể dùng bí quyết ghi nhớ sau đây:

* Số mặt gắn liền với tên gọi là khối nhiều diện đều

* hai đẳng thức liên quan đến số đỉnh, cạnh cùng mặt

● toàn bô đỉnh hoàn toàn có thể có được xem theo 3 cách là qD = 2C = pM.

● Hệ thức euleur bao gồm D + M = C + 2.

Xem thêm: Htv Phim Tình Yêu Còn Lại Tập 1 0, Xem Tình Yêu Còn Lại

Kí hiệu Đ, C, M theo lần lượt là số đỉnh, số cạnh, số khía cạnh của khối đa diện đều

(1) Tứ diện đều loại 3;3 vậy M = 4 và 3Đ = 2C = 3M = 12

(2) Lập phương nhiều loại 4;3 bao gồm M = 6 và 3Đ = 2C = 4M = 24

(3) chén diện đều một số loại 3;4 vậy M = 8 cùng 4Đ = 2C = 3M = 24

(4) 12 mặt đều (thập nhị đều) một số loại 5;3 vậy M = 12 với 3Đ = 2C = 5M = 60

(5) đôi mươi mặt phần nhiều (nhị thập đều) các loại 3;5 vậy M = đôi mươi và 5Đ = 2C = 3M = 60

 

1. Khối nhiều diện đều nhiều loại 3;3 (khối tứ diện đều)

• từng mặt là một tam giác các

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 3 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) thứu tự là D = 4, M = 4, C = 6.

• Diện tích toàn bộ các mặt của khối tứ diện rất nhiều cạnh

• Thể tích của khối tứ diện đầy đủ cạnh

• tất cả 6 mặt phẳng đối xứng (mặt phẳng trung trực của mỗi cạnh); 3 trục đối xứng (đoạn nối trung điểm của hai cạnh đối diện)

• bán kính mặt ước ngoại tiếp

 

2. Khối đa diện đều nhiều loại 3;4 (khối chén diện phần nhiều hay khối tám mặt đều)

• mỗi mặt là một trong tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh phổ biến của đúng 4 mặt

• bao gồm số đỉnh (Đ); số mặt (M); số cạnh (C) lần lượt là

• Diện tích tất cả các mặt của khối chén bát diện gần như cạnh

• có 9 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối bát diện hầu hết cạnh

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là

 

3. Khối nhiều diện đều loại 4;3 (khối lập phương)

•  Mỗi mặt là một hình vuông

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của 3 mặt

• Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo thứ tự là

• diện tích s của tất cả các mặt khối lập phương là 

• gồm 9 phương diện phẳng đối xứng

• Thể tích khối lập phương cạnh

• nửa đường kính mặt mong ngoại tiếp là

 

4. Khối đa diện đều một số loại 5;3 (khối thập nhị diện phần nhiều hay khối 12 mặt đều)

• từng mặt là một trong ngũ giác phần đông

• mỗi đỉnh là đỉnh thông thường của tía mặt

• Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) theo lần lượt là

• diện tích s của toàn bộ các mặt khối 12 mặt hầu hết là

• tất cả 15 khía cạnh phẳng đối xứng

• Thể tích khối 12 mặt phần lớn cạnh

• bán kính mặt ước ngoại tiếp là

 

5. Khối nhiều diện đều một số loại 3;5 (khối nhị thập diện đầy đủ hay khối nhị mươi phương diện đều)

• mỗi mặt là một tam giác đều

• từng đỉnh là đỉnh chung của 5 mặt

• Số đỉnh (Đ); số khía cạnh (M); số cạnh (C) lần lượt là

• diện tích của toàn bộ các mặt khối trăng tròn mặt hầu hết là

• có 15 mặt phẳng đối xứng

• Thể tích khối đôi mươi mặt phần nhiều cạnh

• nửa đường kính mặt ước ngoại tiếp là

 

 

 

 

 

 

 

nội dung bài viết gợi ý:
1. Phương trình sakymart.comrit 2. Những bài toán liên quan đến hàm số bậc 3 3. Công thức tổng quát tính thể tích của một khối tứ diện bất cứ và bí quyết tính nhanh cho những trường hợp đặc trưng nên ghi nhớ 4. Công thức tính nhanh những bài toán hình học tập trong mặt phẳng tọa độ Oxyz 5. Căn bậc nhì số phức với phương trình bậc nhì 6. Mở đầu về số phức. 7. Một vài bài toán vận dụng cao liên quan đến mặt đường tiệm cận của vật dụng thị hàm số